یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان

مقالات نشریه توفان

نقش کُردهای سوریه در همدستی با امپریالیسم آمریکا ارتجاعی است

“بلبشوئی” اوضاع سوریه که بیان تشدید تضادهای قدرتهای مختلف منطقه در آن است، برخی نیروهای مترقی را سردرگم کرده و نمی­توانند دید روشنی از این مسایل داشته باشند. آنها یک نسخه­ی از قبل آماده شده برای همه مسایل جهان دارند که از جیب بغلشان برای رفع تکلیف در هر شرایطی بیرون آورده و به صورت خسته کننده هر بار تکرار می کنند. به نظر آنها ماهیت نزاعی که در سوریه درگرفته است، نزاع امپریالیستهاست و طرف محقی در این میان وجود ندارد. چاشنی مرعوب کننده بحث آنها این است که این جنگها به ضرر مردم است. آنها قادر نیستند در میانِ این همه گوناگونی پدیده­ها و رویدادها؛ آن حلقه اساسی زنجیری را پیدا کنند که با در دست نگهداشتن آن؛ پرتوی روشن بر همه زوایای تاریک این میدان بیفتد و آنها قادر باشند به تحلیل مشخص از شرایط مشخص دست زنند و جانبداری واقعی بنمایند. در سوریه ما با دخالت روسیه، …

ادامه....

رویزیونیسم دشمن کمونیسم است نه دوست آن

اگر به سخنان پیروان رویزیونیسم شوروی و یا فریب­خوردگان دنیای “سوسیالیستی خروشچفی” گوش فرا دهید، به درستی می­گویند که سوسیال دموکراتهای اروپائی که همه آنها ضد لنینیسم بوده و در مقابل لنین قدعلم نموده و در جنگ اول جهانی در کنار امپریالیستهای خودی قرار گرفتند، سراپا رویزیونیست و خائن به طبقه کارگر هستند. آنها در انترناسیونال دوم به سوسیالیسم خیانت نمودند و لذا کمونیستها ناچار شدند، برای مبارزه با رویزیونیستهای انترناسیونال دوم؛ انترناسیونال سوم را به­جود آورند. از نظر رویزیونیستهای پیرو خروشچف؛ به­درستی؛ همه احزاب سوسیال دموکراتیک غرب؛ احزاب رویزیونیست و دشمنان طبقه کارگرند. ولی این رویزیونیستهایِ مسحور شوروی حاضر نیستند همان نسخه­ای را که برای سوسیال دمکراسی اروپائی می­پیچند برای رفع بیماری خویش نیز مورد استفاده قرار دهند. به نظر آنها رویزیونیسم بر دو نوع است رویزیونیسم اتو بائر، برنشتین، کائوتسکی، منشویکها که بد و خطرناک هستند و باید با آنها مبارزه کرد و رویزیونیسم خروشچفی که رویزیونیسم خوب …

ادامه....

عربستان سعودی یکی از ارکان نفوذ امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در منطقه

ماهیت تحولات اخیر در عربستان سعودی را چگونه باید ارزیابی نمود؟ عربستان کشوری است که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی توسط قدرتهای امپریالیستی با توجه به توازن جدید قدرتهای آنها در چارچوب تقسیم مجدد جغرافیای جهان، ایجاد شد. همان کسانی که این کشور را برپا داشتند، می­توانند به راحتی فرمان بر نابودیش دهند. دونالد رامزفلد وزیر دفاع وقت آمریکا و دیک چنئی معاون جرج بوش پسر، بارها به این “اشتباه خدای یگانه انتقاد کرده­اند که چرا مخاذن عظیم نفتی آمریکا را در زیر خاک عربستان سعودی” قرار داده است. این گفتار که ظاهرا به طنز بیان می­گردد، حاکی از آن است که این کشور فاقد حق حاکمیت ملی واقعی و تمامیت ارضی قابل احترام است. بود و نبودش در دست آمریکاست. البته عده­ای استناد می­کنند که اگر عربستان سعودی که میلیاردها دلارش را در آمریکا سرمایه­گذاری کرده است مصمم شود این ثروت را از خاک آمریکا خارج کند کشور آمریکا با بحران روبرو خواهد …

ادامه....

قطعنامه آمریکائی- داعشی شورای امنیت برای نجات تروریست­‌ها

جنگ روانی و اطلاعاتی در ابعاد جهانی، مجددا با راه­اندازی ماشین عظیمِ دروغپردازی امپریالیستها و متحدان آنان آغاز شده و به­راه افتاده است. این جنگ روانی تبهکارانه؛ ضد بشری و در خدمت تروریسم و قتل عام مردم سوریه است. مانند همیشه تابلوی عوامفریبی “حقوق بشر” بر پرچم این جانیان نوشته شده است. آنها برای حفظ جان ۴۰۰ هزار مردم سوریه که در منطقه “عاری از درگیریِ” غوطه شرقی؛ توسط “ارتش اسد” و روسیه بمباران می­شوند، دل می­سوزانند. اشک امپریالیستها و تروریستها؛ آب رودخانه­های دجله و فرات را افزایش داده است. اینان همان کسانی هستند که در یک لشگرکشی بی­وقفه در مناطق مورد علاقه آمریکا، موصل مرکز اعلام خلیفه­گری بغدادی را با خاک یکسان کرده­اند، ولی رسانه­های گروهی و “بشردوست”غرب، هرگز در مورد آن همه جنایاتی که در موصل در کشتار بی­وقفه مردم آن دیار انجام گرفت؛ به پخش واقعیت دست نزدند. جعل اخبار موصل در صدر اخبار وقت آنها قرار داشت. در …

ادامه....

امپریالیسم آمریکا حامی تروریسم و مسئول قتل­ عام مردم سوریه است

در سوریه نبردی سخت در جریان است و هر کس از ظن خود و از نظر علمی از جنبه منافع و نگرش طبقاتی به ارزیابی از این واقعیت می­پردازد. انتشار جعلیات، دروغپراکنی وشایعه­سازی بخشی از برنامه امپریالیستی برای نابودی سوریه است. جنگ با تروریستها در تمام مطبوعات دروغ­پرداز، جنگ داخلی تبلیغ می­گردد، زیرا خاصیت این دروغِ رسانه­ای امپریالیستی؛ آن است که از داخل آن می­توان یک نیروی اپوزیسیون “دموکرات” اختراع کرد که باید بر سر میز مذاکره با کراوات سبز و دستکش­های سفید بنشیند و تقاضای سهم نماید. وقتی تروریستها با غسل تعمیدِ دروغهای امپریالیستی به نیروهای دموکرات اپوزیسیون تبدیل شدند، طبیعتا حق دارند در گفتگوها برای آینده سوریه؛ البته اگر نیروی قابل توجه و شناخته شده­ای باشند، شرکت کنند. در سوریه بارها و بارها ادعا شده است که ارتش ملی سوریه که از آنها رسانه­های دروغگوی غربی به عنوان ارتش بشار اسد نام می­برند، برای نابودی “اپوزیسیون” از گاز سمی استفاده …

ادامه....

نفی وجود استقلال کشورها در عصر امپریالیسم نفی مبارزه دموکراتیک و تحقق آن است

  لنین بارها در مورد رابطه دولت و دموکراسی طبقاتی سخن رانده است. تشکیل دولت خود پذیرش یک نوع دموکراسی است. پس وقتی مردمی برای حق خودتعیینی سرنوشت خویش مبارزه می­کنند، هدفشان استقرار دولت خودی است و به این مفهوم هرگونه مبارزه برای حق خودتعیینی سرنوشت یک مبارزه دموکراتیک بورژوائی است. لنین در همین عرصه توضیح می­دهد که در دوران سرمایه‌­داری و عصر پیدایش انحصارات نیز مبارزه برای تحقق دموکراسی یکی از اشکال مبارزه مردم است که همواره برای تحقق آن با دشمنان دموکراسی مبارزه می­کنند و جزئی از برنامه احزاب کمونیستی است. تروتسکیستها و اکونومیست-امپریالیستها که دو روی یک سکه هستند، همواره با این شعارها به میدان می­آیند که تحقق دموکراسی در دوران تسلط امپریالیسم مقدور نیست. و از این حکم معیوب به این نتیجه می­رسند که کمونیستها نباید برای آزادی احزاب، آزادی بیان و عقیده، آزادی زندانیان سیاسی، تساوی حقوق زن و مرد از نظر اجتماعی و سایر …

ادامه....

نفی وجود کشورهای مستقل، نفی مبارزه خلق‌ها برای کسب استقلال ملی و درک نادرست از مقام امپریالیسم است

در میان پاره­‌ای کمونیستهای ایرانی و یا آنها که خود را کمونیست جا می­زنند، این تفکر تبلیغ می­شود که وابستگی اقتصادی یعنی الزاما وابستگی سیاسی. آنها برای ادعای خود استدلال می­کنند در عصر امپریالیسم، سرمایه مالی امپریالیستی به تمام جهان چنگ انداخته و همه ممالک جهان را به خویش وابسته ساخته و لذا همه کشورهای جهان از نظر اقتصادی وابسته به امپریالیسم و سرمایه مالی در جهان بوده، و نتیجه می­گیرند که آنها، کشورهای زیر سلطه امپریالیسم محسوب شده و از نظر سیاسی دست­نشانده آنها هستند. دلایل تئوریک “مارکسیستی” آنها این است که چون اقتصاد حرف آخر را می­زند و همه این کشورها از نظر اقتصادی به سرمایه مالی امپریالیستی وابسته­‌اند، پس از نظر سیاسی نیز وابسته به امپریالیسم­اند و از این حکم به این نتیجه “داهیانه” می­رسند که اینگونه ممالک تحت سلطه امپریالیسم بوده و همه این کشورها در جهان وابستگان به امپریالیسم می­باشند. با تصویری که این عده …

ادامه....

«ما ملّت آزادی هستیم»

انباشت مطالبات بر حق سال‌های گذشته، که پی‌آمد ادامه چپاول، رانت‌خواری و غارت و در نتیجه بازتولید انبوه بیکاری، محرومیت، بی‌دورنمائی، فقر و گرسنگی بوده است، موج توفنده خیزش محرومان دیماه را موجب شد که پیکر رژیم فاسد جمهوری اسلامی را نشانه گرفت و به لرزه درآورد. ارزیابی جناح‌های هیأت حاکمه، هر یک به فراخور منافع و موقعیت اجتماعی خویش، نسبت به خیزش ۹۶ متفاوت است. اگر خامنه‌ای و ولایتمدارانش این جنبش مردمی را نتیجه بلاواسطه «تحریک» و «دخالت» «دشمنان»، «جاسوسان» و «مزدوران» بیگانه می‌نمایانند، روحانی معتقد است که «نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد». باید از ایشان پرسید شما که بیش از ۵ سال است در رأس قوه مجریه مملکت قرار گرفته‌اید، چرا برای این خواست محقانه تاکنون راه چاره‌ای نیاندیشیده­اید و چپاول‌گران و غارت‌گران را به مردم نشناساندید و به سزای اعمال‌شان نرساندید؟ تکلیف …

ادامه....