جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان (صفحه 40)

مقالات نشریه توفان

مسئولان گرسنگی در جهان مهار تغذیه مردم را انحصارات امپریالیستی به کف گرفته اند

امپریالیستها می کوشند تا از دید عموم پنهان دارند که چگونه سرمایه زمین های مزروعی را می رباید، چگونه بازار سهام که یکی از عوامل مؤثر در نابرابری ثروت به شمار می آید، باعث گسترش ورشکستگی، گرانی، فقر و گرسنگی می شود. چگونه در بازار سهام قیمت مواد غذایی خام، به ویژه غلات و مواد غذایی پایه را تصنعی گران می سازند. و از این طریق هم به گرسنگی در جهان دامن می زنند و هم بر سرمایه خود می افزایند. و در عین حال با استفاده از دوز و کلک های شگفت انگیز از پرداخت مالیات فرار می کنند. چگونه به اِزای هر چه فربه تر شدن ابر سرمایه، قدرت خرید اقشار و طبقات کم درآمد تر جامعه کاهش می یابد. چگونه بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جوامع، بویژه در قاره های آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین شدت می یابد. چگونه فقر بر سلامتی کم بضاعت …

ادامه....

تائید انتخابات فرمایشی و ضد دموکراتیک، پذیرش تداوم اختناق در ایران است

مارک تواین نویسنده آمریکائی گفته بود. “آنجا که آزادی نیست اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد، اجازه نمی دادند که رای بدهید.”. این گفته نغز بیان ماهیت طبقاتی دموکراسی بورژوائی است. تصور اینکه طبقه حاکمه در همه ممالک جهان سرنوشت خویش را به سرنوشت نتیجه انتخابات دموکراتیک گره زنند تصوری واهی و خود فریبی زایدالوصف است. در میان کمونیستها همیشه این بحث میدان داشته است که باید در انتخابات مجالس شرکت کرد و یا باید آن را تحریم نمود.لنین کمونیستهای چپروی آلمان را از این رو به باد انتقاد می گرفت که شرکت در انتخابات پارلمانی را کاملا مردود می دانستند. استناد آنها به این بود که “پارلمانتاریسم “از لحاظ تاریخی کهنه شده است”. این مطلب از نقطه نظر تبلیغات صحیح است. ولی همه کس می داند که از این امر تا غلبه عملی بر آن هنوز خیلی راهست. سرمایه داری را از دها سال پیش از این …

ادامه....

تهاجم تبلیغاتی بر ضد “جمهوری دموکراتیک خلق کره” زورگوئی و غیر قابل پذیرش است

یکی از روشهای امپریالیستها در به کار بردن سیاستهای تهاجمی و ضد بشری خود دروغپراکنی است، تا در کارخانه های عقیده سازی “دموکراتیک” خویش، با نفوذ در افکار مردم سراسر جهان، زمینه ی توجیهی برای تهاجم و نقض حقوق ملل و جنایات ضد بشری فراهم آورند. تجاوز به ویتنام به بهانه دفاع از “آزادی و دموکراسی” صورت گرفت، تجاوز به ویتنام شمالی با جا رو جنجال و با یک صحنه سازی تقلبی در خلیج “تونکن”(Tonking) توسط اداره پخش اکاذیب آمریکا صورت گرفت تا اهداف غیر نظامی و سدها در ویتنام شمالی نابود شوند، در تجاوز به عراق، نخست بلندگوهای تبلیغاتی، افسانه “محور شرّ” را ساختند و از بمبها و سلاحهای کشتار جمعیِ صدام حسین سخن راندند، که همه آنها دروغ و ساختگی بوده و به قتل بیش از یک میلیون انسان پر امید منجر شد، بشار اسد را جانی معرفی کردند که گازهای سمی بر ضد مردمش به کار می …

ادامه....

پوتین تزاریسم را می پسندد «درباره معاشقه پوتین با تزار»

پوتین، این قهرمان ناسیونال شوینیسم روسیه، این پهلوان «اعاده حیثیت از گذشته بزرگ و نیرومند روسیه» در سخنرانی دوشنبه ۲۵ ژانویه خود در جلسه «جبهه خلقی سراسر روسیه»، ضمن تأکید بر آنچه همواره به آن اشاره می کرد و تأیید عظمت و خدمات شوروی سوسیالیستی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و غیره؛ باز هم برآن است که: «من کمونیسم را می پسندم». اما او کمونیسم را نه به خاطر کمونیسم و وحدت سوسیالیستی خلق های شوروی، بلکه به آن دلیل پسندیده و می پسندد که توانسته است کشوری عظیم و متشکل از ملت های گوناگون را تا سطح بالای رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهانی برساند. برای او ـ حداقل با استدلالات قبلی وی ـ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی توانسته است «عظمت، بزرگی و وحدت» روسیه تزاری را پس از جنگ جهانی اول و پیروزی انقلاب اکتبر مجددا تأمین نماید. تا این جا پوتین همان است که …

ادامه....

اقتصادی برای یک درصد سرمنشاء فقر نظام سرمایه داری است

سران کشورها و رؤسای کمپانی های بزرگ همه ساله در شهر “داوودس” (Davos) در سوئیس گردهم می آیند تا سرنوشت اقتصاد جهان را رقم زنند. این”مجمع اقتصاد جهانی”(World Economic Forum) همه ساله برای فریب افکار عمومی جهان رؤیاهای کاذب و غیر واقع بینانه ای را به گوش جهانیان می خواند،مبنی بر اینکه : “جهانی بهتر بسازیم”، “جهانی بدون فقر و گرسنگی و با پیشرفت و عدالت را برای حا ل و همه نسل های آینده بوجود آوریم.” اما واقعیت چهره دیگری می نمایاند. جهانیان شاهدند که هر سال بیش از سال قبل از این آرزوهای کاذب فاصله می گیرند. واقعیت این است که نابرابری های اقتصادی، اجتماعی در جهان روزبروز در حال گسترش و تعمیق است. بیکاری، فقر، گرسنگی، عدم دسترسی به بهداشت و آموزش، عدم برخورداری از آب آشامیدنی، گسترش فحشاء و اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی بیداد می کند. با حرکت از این واقعیت های انکارناپذیر و …

ادامه....

محور ترکیه و عربستان سعودی هر روز بیشتر به منجلاب تروریسم و ماجراجوئی فرو می روند

دولت ترکیه مانند یک پدرخوانده مافیا و پدر خوانده داعش، به شانتاژ دنیا پرداخته است و بعد از شکستهای مفتضحانه اش در گسترش پان ترکیسم، پان اسلامیسم و تاسیس مجدد امپراتوری عثمانی، حال خود را سراسیمه وار به در و دیوار می زند و از هیچ جنایتی رویگردان نیست. ماجراجوئی دولت ترکیه حاکی از کوربینی، دلهره، هراس، سردرگمی، بی دورنمائی و استیصال کامل وی است. به این دولت پان ترکیستی که ترکمنهای سوریه را به عنوان ستون پنجم علم کرده است، تا به جنایت علیه خلقهای عرب، آسوری، کرد و… در سوریه بپردازند، دنیا به چشم بی اعتمادی نگاه می کند. ترکیه و عربستان سعودی دو دولت متجاوز و خطرناک برای همسایگان خود هستند. همه متفق القولند که دولت ترکیه در منطقه منفرد است و به ماجراجوئی های خطرناک دست می زند و از چاله به چاه می افتد. ترکیه و عربستان سعودی در منجلابی که در منطقه با نقض …

ادامه....

گفتگوی تمدن ها یا ریاکاری جمهوری اسلامی در سفر به ایتالیا

آقای روحانی پس از رفع نسبی تحریمهای غیر قانونی و دستیابی به سرمایه های مسدود ایران که هنوز مقدار آن رسما روشن نیست، فورا عازم اروپا شد تا با انحصارات امپریالیستی قراردادهای اقتصادی منعقد کند و هم ایران را از وضعیت خطرناک اقتصادی بدر آورد و رژیم جمهوری اسلامی را از تنگناهای اقتصادی نجات دهد و هم دست دلالان حکومتی را در بده بستانهای آتی برای غارت اموال عمومی مردم ایران باز بگذارد. ممالک سرمایه داری امپریالیستی اروپا که در شرایط وخیم اقتصادی قرار داشته و هنوز نتوانسته اند بار همه بحرانها را به دوش سایر ملتها منتقل کنند، مدتهاست برای ورود به بازار اقتصاد ایران در کمین نشسته، برنامه ریزی کرده و از بستن قراردادهای پر نان و آب استقبال می کنند و برای جلب رضایت دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی سنگ تمام می گذارند. یکی از این سنگِ تمام ها، پوشاندن مجسمه های سنگی ونوس(در فرهنگ رومی ونوس، …

ادامه....

نتایج اقتصادی توافقنامه وین

مستخرجی از: بیانیه تحلیلی حزب کار ایران (توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای در وین (۷)  از هم اکنون سرمایه داران و شرکتهای بزرگ خارجی برای ورود به بازارهای ایران صف کشیده اند، هر روز دسته ای از آنها برای بستن قراردادهای اقتصادی به ایران سرازیر می شوند. همین سرعت کار نشان می دهد که تمام طرحهای مربوطه به تجارت با ایران و سرمایه گذاری در عرصه های گوناگون در کمیسیونهای مربوطه از قبل تهیه شده بوده است و تاریخهای سفر نیز از قبل تخمین زده می شده است. خود این واقعیات عامل فشار مهمی بوده تا توافقنامه وین به این گونه و با فشار سیاسی و اقتصادی اروپا و روسیه و چین در مقابل آمریکا به تصویب برسد. ورود سرمایه های خارجی به ایران با توافقنامه های جدید همراه است. آنها می آیند تا با تحمیل قراردادهای اسارت آور نئولیبرالی نظیر آنچه در یونان، پرتغال، اسپانیا و… کردند، بازارهای ایران …

ادامه....