سه شنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان (صفحه 68)

مقالات نشریه توفان

جستجوگر “گوگل Google” در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم

رسانه های گروهی امپریالیستی و صهیونیستی موجی سرشار از دروغ و جعلیات در مورد برنامه هسته ای ایران که حق مسلم مردم ایران است و ربطی به جمهوری جنایتکار اسلامی که میرنده و رفتنی است، ندارد، راه انداخته اند. برای امپریالیستها یک ایران بدون آینده و بدون دانشمند و بدون کارشناس و وابسته و نیازمند به خرید انرژی هسته ای از امپریالیستها، خوشایندتر است. از ایرانی که از حقوق خودش برای دستیابی به فن آوری هسته ای و یا استفاده از انرژی هسته ای دفاع کند و بر سر پای خود بایستد و در مصرفِ نفتش، به خاطر مصالح آتی و اهمیت این ماده ی بدون جایگزین، برای تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی، صرفه جوئی کند و تولیدش را برای هدایت بهای نفت کاهش دهد، متنفر است. ایران اتمی همراه با سایر ممالکی که از حق مسلم خودشان دفاع می کنند، سیاست راهبردی امپریالیسم، در انحصاری کردن استفاده از انرژی …

ادامه....

برگزاری کنفرانس بین المللی احزاب برادر برای پیروزی انترناسیونالیسم پرولتری

کنفرانس بین المللی احزاب کمونیست جهان در ماه نوامبر با شرکت ۱۶ حزب برادر در یکی از کشورهای اروپائی به مدت چهار روز برگزار گردید. برخی از احزاب به علت مشکلات فنی امکان شرکت در این کنفرانس را نیافتند. کنفرانس با خوشآمدگوئی کشور میهماندار آغاز به کار نمود. کمیته هماهنگی گزارش فعالیت های خود را در سال گذشته به کنفرانس ارائه داد. کنفرانس به بحث و تبادل نظر در مورد تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی کمیته در مورد اوضاع بین المللی و بحران اخیر پرداخت. سپس احزاب شرکت کننده بنابر شرایط خاص کشور خود به لزوم تبلیغات و نوع فعالیتهای انقلابی میان مردم بخصوص طبقه کارگر پرداختند. در این رابطه حزب کار ایران با شرح مختصری از انقلاب دموکراتیک و ضد امپریالیستی بهمن ۵۸ دوران کوتاه مدت دموکراسی در آن زمان، رشد سازمانهای ما، علیرغم انشعابات قبل از آن و هم چنین رشد سازمانهای صنفی و سیاسی دیگر و …

ادامه....

سیاست راهبردی استیلاجویانه امپریالیست آمریکا در منطقه اقیانوس آرام و محاصره نظامی و اقتصادی چین

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مطابق گزارش خبرگزاری های جهان مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ در روز پنجشنبه در مجلس استرالیا نطقی ایراد کرد که سیاست راهبردی امپریالیست آمریکا را برای دهه های آینده در جهان و در درجه نخست در آسیا رقم می زد. این موضعگیریهای سیاسی دارای ابعاد بزرگ در مقیاس جهانی بوده و منظره سیاسی جهان را بشدت تغییر خواهد داد. سخنرانی اوباما در تهدید چین، در واقع ترسیم و تحمیل یک نظم نوین جهانی در وضعیت بحران جهان سرمایه داری است. مبارزه با “تروریسم اسلامی” جایش را بتدریج به مبارزه با سلطه گری چینی ها واگذار می کند. تئوری ارتجاعی مبارزه با “اسلام سیاسی” به مبارزه با خطر “نژاد زرد” تبدیل می گردد. این ارزیابی جدید متکی بر همان نظریات “برخورد فرهنگ ها”ی پرفسور ساموئل هانتیگتون یهودی تبار است. بدون شناخت این نقشه و برنامه امپریالیسم، اتخاذ هیچ سیاست واقعبینانه، آزادیبخش و انقلابی، حداقل در آسیا صرفنظر …

ادامه....

جنگ فرسایشی بازدارنده، جایگزینی برای جنگ بی‌رحمانه بازدارنده

امپریالیسم آمریکا در زمان بوش آئینی ابداع کرد که به موجب آن امپریالیست آمریکا این حق را برای خودش برسمیت می شناخت که به هر کشوری که از جانب وی احساس خطر کند تجاوز نماید و نام این اقدام جنایتکارانه را جنگ بازدارنده و یا پیشگیرانه نهاد. وی حتی ضرورتی احساس نمی کرد که در این مورد مصوبه سازمان ملل متحد را که امرزه پیشخدمت امپریالیست آمریکا شده است بدست آورد. منطق جرج بوش این بود که آری ما گردن کلفیتم و این کار را به زور به انجام می رسانیم. زوری که منافع امپریالیست آمریکا را تامین کند از نظر جرج بوش مجاز بود. جرج بوش با این سیاست توهین و بی ارزش شمردن مردم و افکار عمومی جهان برای امپریالیست آمریکا تنها بی آبروئی و احساس نفرت در جهان آفرید. این روحیه نفرت از امپریالیست آمریکا می توانست برای این امپریالیسم در نزاع با رقبایش دردسر ساز باشد …

ادامه....

شبکه‌های اجتماعی، عرصه مهمی در نبرد طبقاتی (۳)

سازماندهی جعلیات کسانیکه با دقت شبکه های اجتماعی را در میان ایرانیان تعقیب کنند به کشفیات جالبی روبرو می شوند. در شبکه های اجتماعی سازمانهای سیاسی ایرانی کم و بیش فعالند. در کنار این سازمانها شما با سازمانهای جاسوسی و امنیتی نیز روبرو هستید که به زبان فارسی می نویسند. کادرهای آنها احتمالا در واشنگتن، تل آویو، لندن و برلین نشسته اند. آنها به عنوان ایرانی با نام مستعار و تصاویر جعلی فعالند و سیاست معینی را که در اختیار آنها گذارده اند، بیکباره با یک هجوم و سازمانیافته بدرون فیس بوک می آورند تا افکار عمومی بسازند. در کنار این دو دسته طبیعتا طیف گسترده ای از ایرانیان وجود دارد، که به علت علائق دیگری، به داخل فیس بوک آمده اند. فعالترین جریانات سیاسی ایران در فیس بوک که به صورت سازمانیافته و گروهی و با مسئول گروه که کنترل اعضاء را داشته و به موقع سر بزنگاه خود …

ادامه....

زور طبقاتی، سرمنشاء سیاست است

از نظر کارل فون کلاویتس ژنرال پروسی، جنگ ادامه ی سیاست با وسایل دیگر است. مائو تسه دون می گفت قدرت سیاسی از لوله تفنگ بدر می آید. و مارکس و انگلس در بیانیه حزب کمونیست می گفتند: “قهر مامای جامعه کهن برای تولد جامعه نوین است”، “نزدیکترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتاریائی در پی آنند، متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازی، و احراز قدرت حاکمه سیاسی پرولتاریا”. پس همه جا، چه در تئوری و چه در عمل که این خود مادر و ملاک تشخیص صحت تئوری است، سیاست با زور سر و کار دارد. و اگر سیاست را در دستگاه منگنه درهم بفشاریم، می شود آنرا به “زورِ طبقاتی متراکم” توصیف کرد. این زور می تواند اشکال اقتصادی و فرهنگی و نظامی و سیاسی و دیپلماتک نیز بخود گیرد. سیاست که بیان مناسبات بین گروها و اقشار و طبقات اجتماعی در …

ادامه....

تجاوز امپریالیستی به حریم هوائی ایران و تجاوز به سفارت انگلستان دو روی یک سکه‌اند

اخیرا اوباشی بنام دانشجو که ما را بیاد دانشجویان “خط امام” در آغاز انقلاب می اندازد، به سفارت انگلیس حمله کردند و از در و دیوار این سفارت بالا رفتند و با یک سیاست تحریک آمیز با تجاوز به حریم ملی یک کشور دیگر، با نقض همه موازین برسمیت شناخته شده جهانی، کشور ایران را در عرصه جهانی به عنوان یک کشور متجاوز معرفی نمودند. شاهدان ماجرا از این همه اغتشاش و آشوب طلبی آنهم در زمانیکه امپریالیسم و صهیونیسم بر طبل جنگ می کوبند، در حیرت می ماند و می پندارد که دستتان ناپاکی در کار است تا سیاست تجاوز به ایران را توجیه گرداند. بر خلاف دفعات قبل سازمانها سیاسی خمینی پرست، نمی توانستند اینبار از جلوی سفارت انگلیس رژه بروند و همبستگی خویش را با دانشجویان “خط امام” اعلام نمایند. همان سازمانها و جریانات سیاسی که برای رژه رفتن از مقابل سفارت آمریکا با یکدیگر به رقابت …

ادامه....

دلایل اشغال سفارت انگلستان و نقش خانواده لاریجانی

علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه که خودش باید به قوانین به مصداق “احترام امامزاده دست متولی است”، احترام بگذارد، خودش به نقض قوانین جهانی دست زده و تازه به این کار نکوهیده خویش نیز با سینه سپر کرده مباهات می کند. در صحنه مجلس که یک عده آنرا با میدان سیرک عوضی گرفته اند، شعارهای مرگ بر انگلیس براه می اندازند تا به خیال خودشان کمر امپریالیسم فرتوت انگلستان را بشکنند. غافل از اینکه این اعمال زشت باعث تقویت امپریالیست انگلستان می باشد. بنظر می رسد که این صحنه سازیها مصرف داخلی دارد. در شرایطی که عقل سالم حکم می کند، گسترده ترین جبهه ضد جنگ و تجاوز را در جهان بوجود آورد و به بسیج نیروها و انساندوستان جهان پرداخت، تا نقض تعهدات جهانی از جانب قدرتهای بزرگ را به زیر پرسش برده و مردم در سراسر جهان به اعتراض گسترده دست بزنند، رژیم جمهوری اسلامی، سیاست …

ادامه....