جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان (صفحه 71)

مقالات نشریه توفان

بیانیه حزب کار ایران (توفان) پیرامون تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران که یک اقدام جنایتکارانه ضد بشری و جنگ‌افروزانه است

روز دوشنبه ۲۳/۰۱/۲۰۱۲ وزرای خارجه اتحادیه امپریالیستی اروپا در بروکسل، تصمیم گرفتند محاصره اقتصادی ایران را با تحریم بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارائیهای مردم میهن ما گسترش دهند. از اول ماه ژوئیه این تحریمها با جلوگیری از واردات نفت ایران به اروپا تکمیل می گردد تا کمر اقتصاد ایران را بشکند. تحریم اقتصادی ایران و گرسنگی دادن به مردم میهن ما یک اقدام غیر قانونی و جنایت علیه بشریت است. امپریالیستها می خواهند با ایجاد یک عراق و نوار غزه دوم، نیت شوم، غارتگرانه و سلطه جویانه خویش را به ایران و به همه ممالک “مزاحم” تحمیل کنند. مجازات ایران باید درسی برای همه ممالک غیر متعهد و تمام کسانی باشد که به امپریالیستها مسلوب الاراده، تمکین نمی کنند اگر در گذشته این جنایتهای ضد بشری را با قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت توجیه می کردند، در مورد تحریمهای اخیر حتی مجوز شورای امنیت سازمان ملل نیز وجود …

ادامه....

مرگ پایان زندگی نیست

چه خوب گفت برتولت برشت رفیق ما، شاعر بزرگ آلمانی که در دنیای تیره و تاری زندگی می کنیم. دنیای تیره تاری که دستهای ما را می بندد و دهانمان را می دوزد و از سخن گفتن عاجزیم. تنها اندیشه ماست که نمی توانند بر آن حاکم شوند. وقتی در آلمان فدرال رهبران گروه تروریستی بادرماینهوف را ترور کردند، اوباش دست راستی و اراذلی که به شستشوی مغزی دچار شده بودند به گورستان شهر آمدند تا از دفن آنها در گورستان شهر تولدشان جلوگیرند. این اوباش می خواستند که دولت فدرال آلمان آنها را به “لعنت آباد” بفرستد. این حیوان صفتی که با اجازه پلیس قدرت نمایش یافته بود، بیان “افکار دموکراتیک” مردم به جان آمده از تروریسم جا زده می شد. دولت آلمان ولی می دانست که ایجاد “لعنت آباد” می تواند “خاوران”ی شود که صاف کردن قبور آن دیگر مقدور نخواهد بود. دست به دامن شهردار و کلیسا …

ادامه....

شبکه های اجتماعی، عرصه مهمی در نبرد طبقاتی (۴)

تاثیرات شبکه های اجتماعی در مردم حضور فردی بدون سیاست راهبردی، بدون داشتن خط مشی و خواستهای روشن در فیس بوک، دردی را دوا نمی کند. اگر هزاران نیروی انقلابی نیز در فیس بوک باشند که تصور روشنی از دورنمای مبارزاتی نداشته باشند، قادر نیستند مبارزه مردم را رهبری کنند. همانگونه که حزب طبقه کارگر، ستاد فرماندهی طبقه در جنگ طبقاتی است، در این عرصه مبارزه طبقاتی نیز حزب است که باید خطوط تبلیغاتی، تعرض و عقب نشینی را تعیین کند. برای کسب رهبری مردم باید در فیس بوک هم رهبری را بدست آورد و اعتماد مردم را به صفحات و یا شخصیتهای معینی که مورد اعتماد مردم قرار بگیرند و امتحان خویش را داده باشند جلب کرد. پیروزی در چنین سیاستی صفحه و یا شخصیت مربوطه را به منبع الهام و یا رجوع در فیس بوک بدل خواهد کرد و در زمانهای بحرانی می تواند رهنمودهای راه گشا به …

ادامه....

جستجوگر “گوگل Google” در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم

رسانه های گروهی امپریالیستی و صهیونیستی موجی سرشار از دروغ و جعلیات در مورد برنامه هسته ای ایران که حق مسلم مردم ایران است و ربطی به جمهوری جنایتکار اسلامی که میرنده و رفتنی است، ندارد، راه انداخته اند. برای امپریالیستها یک ایران بدون آینده و بدون دانشمند و بدون کارشناس و وابسته و نیازمند به خرید انرژی هسته ای از امپریالیستها، خوشایندتر است. از ایرانی که از حقوق خودش برای دستیابی به فن آوری هسته ای و یا استفاده از انرژی هسته ای دفاع کند و بر سر پای خود بایستد و در مصرفِ نفتش، به خاطر مصالح آتی و اهمیت این ماده ی بدون جایگزین، برای تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی، صرفه جوئی کند و تولیدش را برای هدایت بهای نفت کاهش دهد، متنفر است. ایران اتمی همراه با سایر ممالکی که از حق مسلم خودشان دفاع می کنند، سیاست راهبردی امپریالیسم، در انحصاری کردن استفاده از انرژی …

ادامه....

برگزاری کنفرانس بین المللی احزاب برادر برای پیروزی انترناسیونالیسم پرولتری

کنفرانس بین المللی احزاب کمونیست جهان در ماه نوامبر با شرکت ۱۶ حزب برادر در یکی از کشورهای اروپائی به مدت چهار روز برگزار گردید. برخی از احزاب به علت مشکلات فنی امکان شرکت در این کنفرانس را نیافتند. کنفرانس با خوشآمدگوئی کشور میهماندار آغاز به کار نمود. کمیته هماهنگی گزارش فعالیت های خود را در سال گذشته به کنفرانس ارائه داد. کنفرانس به بحث و تبادل نظر در مورد تجزیه و تحلیل و طرح پیشنهادی کمیته در مورد اوضاع بین المللی و بحران اخیر پرداخت. سپس احزاب شرکت کننده بنابر شرایط خاص کشور خود به لزوم تبلیغات و نوع فعالیتهای انقلابی میان مردم بخصوص طبقه کارگر پرداختند. در این رابطه حزب کار ایران با شرح مختصری از انقلاب دموکراتیک و ضد امپریالیستی بهمن ۵۸ دوران کوتاه مدت دموکراسی در آن زمان، رشد سازمانهای ما، علیرغم انشعابات قبل از آن و هم چنین رشد سازمانهای صنفی و سیاسی دیگر و …

ادامه....

سیاست راهبردی استیلاجویانه امپریالیست آمریکا در منطقه اقیانوس آرام و محاصره نظامی و اقتصادی چین

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مطابق گزارش خبرگزاری های جهان مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ در روز پنجشنبه در مجلس استرالیا نطقی ایراد کرد که سیاست راهبردی امپریالیست آمریکا را برای دهه های آینده در جهان و در درجه نخست در آسیا رقم می زد. این موضعگیریهای سیاسی دارای ابعاد بزرگ در مقیاس جهانی بوده و منظره سیاسی جهان را بشدت تغییر خواهد داد. سخنرانی اوباما در تهدید چین، در واقع ترسیم و تحمیل یک نظم نوین جهانی در وضعیت بحران جهان سرمایه داری است. مبارزه با “تروریسم اسلامی” جایش را بتدریج به مبارزه با سلطه گری چینی ها واگذار می کند. تئوری ارتجاعی مبارزه با “اسلام سیاسی” به مبارزه با خطر “نژاد زرد” تبدیل می گردد. این ارزیابی جدید متکی بر همان نظریات “برخورد فرهنگ ها”ی پرفسور ساموئل هانتیگتون یهودی تبار است. بدون شناخت این نقشه و برنامه امپریالیسم، اتخاذ هیچ سیاست واقعبینانه، آزادیبخش و انقلابی، حداقل در آسیا صرفنظر …

ادامه....

جنگ فرسایشی بازدارنده، جایگزینی برای جنگ بی‌رحمانه بازدارنده

امپریالیسم آمریکا در زمان بوش آئینی ابداع کرد که به موجب آن امپریالیست آمریکا این حق را برای خودش برسمیت می شناخت که به هر کشوری که از جانب وی احساس خطر کند تجاوز نماید و نام این اقدام جنایتکارانه را جنگ بازدارنده و یا پیشگیرانه نهاد. وی حتی ضرورتی احساس نمی کرد که در این مورد مصوبه سازمان ملل متحد را که امرزه پیشخدمت امپریالیست آمریکا شده است بدست آورد. منطق جرج بوش این بود که آری ما گردن کلفیتم و این کار را به زور به انجام می رسانیم. زوری که منافع امپریالیست آمریکا را تامین کند از نظر جرج بوش مجاز بود. جرج بوش با این سیاست توهین و بی ارزش شمردن مردم و افکار عمومی جهان برای امپریالیست آمریکا تنها بی آبروئی و احساس نفرت در جهان آفرید. این روحیه نفرت از امپریالیست آمریکا می توانست برای این امپریالیسم در نزاع با رقبایش دردسر ساز باشد …

ادامه....

شبکه‌های اجتماعی، عرصه مهمی در نبرد طبقاتی (۳)

سازماندهی جعلیات کسانیکه با دقت شبکه های اجتماعی را در میان ایرانیان تعقیب کنند به کشفیات جالبی روبرو می شوند. در شبکه های اجتماعی سازمانهای سیاسی ایرانی کم و بیش فعالند. در کنار این سازمانها شما با سازمانهای جاسوسی و امنیتی نیز روبرو هستید که به زبان فارسی می نویسند. کادرهای آنها احتمالا در واشنگتن، تل آویو، لندن و برلین نشسته اند. آنها به عنوان ایرانی با نام مستعار و تصاویر جعلی فعالند و سیاست معینی را که در اختیار آنها گذارده اند، بیکباره با یک هجوم و سازمانیافته بدرون فیس بوک می آورند تا افکار عمومی بسازند. در کنار این دو دسته طبیعتا طیف گسترده ای از ایرانیان وجود دارد، که به علت علائق دیگری، به داخل فیس بوک آمده اند. فعالترین جریانات سیاسی ایران در فیس بوک که به صورت سازمانیافته و گروهی و با مسئول گروه که کنترل اعضاء را داشته و به موقع سر بزنگاه خود …

ادامه....