یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان (صفحه 72)

مقالات نشریه توفان

زور طبقاتی، سرمنشاء سیاست است

از نظر کارل فون کلاویتس ژنرال پروسی، جنگ ادامه ی سیاست با وسایل دیگر است. مائو تسه دون می گفت قدرت سیاسی از لوله تفنگ بدر می آید. و مارکس و انگلس در بیانیه حزب کمونیست می گفتند: “قهر مامای جامعه کهن برای تولد جامعه نوین است”، “نزدیکترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتاریائی در پی آنند، متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازی، و احراز قدرت حاکمه سیاسی پرولتاریا”. پس همه جا، چه در تئوری و چه در عمل که این خود مادر و ملاک تشخیص صحت تئوری است، سیاست با زور سر و کار دارد. و اگر سیاست را در دستگاه منگنه درهم بفشاریم، می شود آنرا به “زورِ طبقاتی متراکم” توصیف کرد. این زور می تواند اشکال اقتصادی و فرهنگی و نظامی و سیاسی و دیپلماتک نیز بخود گیرد. سیاست که بیان مناسبات بین گروها و اقشار و طبقات اجتماعی در …

ادامه....

تجاوز امپریالیستی به حریم هوائی ایران و تجاوز به سفارت انگلستان دو روی یک سکه‌اند

اخیرا اوباشی بنام دانشجو که ما را بیاد دانشجویان “خط امام” در آغاز انقلاب می اندازد، به سفارت انگلیس حمله کردند و از در و دیوار این سفارت بالا رفتند و با یک سیاست تحریک آمیز با تجاوز به حریم ملی یک کشور دیگر، با نقض همه موازین برسمیت شناخته شده جهانی، کشور ایران را در عرصه جهانی به عنوان یک کشور متجاوز معرفی نمودند. شاهدان ماجرا از این همه اغتشاش و آشوب طلبی آنهم در زمانیکه امپریالیسم و صهیونیسم بر طبل جنگ می کوبند، در حیرت می ماند و می پندارد که دستتان ناپاکی در کار است تا سیاست تجاوز به ایران را توجیه گرداند. بر خلاف دفعات قبل سازمانها سیاسی خمینی پرست، نمی توانستند اینبار از جلوی سفارت انگلیس رژه بروند و همبستگی خویش را با دانشجویان “خط امام” اعلام نمایند. همان سازمانها و جریانات سیاسی که برای رژه رفتن از مقابل سفارت آمریکا با یکدیگر به رقابت …

ادامه....

دلایل اشغال سفارت انگلستان و نقش خانواده لاریجانی

علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه که خودش باید به قوانین به مصداق “احترام امامزاده دست متولی است”، احترام بگذارد، خودش به نقض قوانین جهانی دست زده و تازه به این کار نکوهیده خویش نیز با سینه سپر کرده مباهات می کند. در صحنه مجلس که یک عده آنرا با میدان سیرک عوضی گرفته اند، شعارهای مرگ بر انگلیس براه می اندازند تا به خیال خودشان کمر امپریالیسم فرتوت انگلستان را بشکنند. غافل از اینکه این اعمال زشت باعث تقویت امپریالیست انگلستان می باشد. بنظر می رسد که این صحنه سازیها مصرف داخلی دارد. در شرایطی که عقل سالم حکم می کند، گسترده ترین جبهه ضد جنگ و تجاوز را در جهان بوجود آورد و به بسیج نیروها و انساندوستان جهان پرداخت، تا نقض تعهدات جهانی از جانب قدرتهای بزرگ را به زیر پرسش برده و مردم در سراسر جهان به اعتراض گسترده دست بزنند، رژیم جمهوری اسلامی، سیاست …

ادامه....

پیرامون حمله احتمالی به ایران جبهه دشمنان مردم ایران را بهتر بشناسیم

در ماه نوامبر ۲۰۱۱ “رادیو همبستگی” مصاحبه ای با رهبر “حزب کمونیست کارگری ایران” آقای حمید تقوائی ترتیب داد تا نظریات این حزب را در مورد خطر تجاوز به ایران و تاکتیک نیروهای انقلابی، آزادیخواه، دموکرات و کمونیست در قبال جنگ و تجاوز بداند. صفحه خط داری که آقای حمید تقوائی بکار بردند، تکرار همان تئوریهای پوچ و غیر طبقاتی منصور حکمت است. سخنان ایشان همان نظریات تکراری در حمایت از خط مشی تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در تمام جهان و منطقه است. این حزب همواره حامی تجاوزکاران آمریکائی و اسرائیلی در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین و لیبی بوده است و طبیعتا در مورد ایران نیز نمی تواند طور دیگری سخن براند. فرق موضعگیری این حزب در مورد ایران با موضعگیریش پیرامون لبنان و یا لیبی در آن است که به علت حساسیت مردم میهن ما و به علت اینکه مردم ایران در صورت تجاوز، بلا واسطه با …

ادامه....

کاید غول، عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، در مورد شناسائی دولت فلسطین از طرف سازمان ملل

کاید غول، عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، در مورد شناسائی دولت فلسطین از طرف سازمان ملل در یک نشست سیاسی در شمال غزه ، کاید غول اظهار داشت که : ما در سال ۱۹۹۹ از مجلس مرکزی الفتح در خواست کردیم که در سرزمینهای اشغالی سال ۱۹۶۷ ، از جمله قدس، اعلام دولت فلسطینی نماید. ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ جبهه خلق برای آزادی فلسطین یک گفتگوی سیاسی را در شمال غزه ترتیب داد تا در مورد حق ملت فلسطین مبنی بر تشکیل دولت مستقل خود بحث و بر رسی شود. در این گفتگوی سیاسی ، تعداد زیادی از اعضا و کادر های جبهه توده ای برای آزادی فلسطین و همچنین جمع کثیری از مردم شرکت داشتند. رفیق کاید غول عضو کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات منطقه غزه گفت : رفتن به سازمان ملل برای درخواست تشکیل دولت فلسطینی بسیار دیر شده است. وی گفت که جبهه خلق در …

ادامه....

کارزار برای الغاء بدهکاری‌های دولت تونس

ما از این واقعیت حرکت کردیم که پاره ای سازمانها نظیر آتاک (Attac) وجود دارند که در برخی ممالک اروپائی کارزاری را پیرامون بدهکاری دولت تونس آغاز کرده اند. آنها خصلت “غیرقانونی” وامهای خارجی تونس را هدف گرفته اند، وامهائی که دولت بن علی موجب آن بود. در زمانیکه برخی احزاب به این کارزار پیوسته اند، ضروری بنظر می رسد که ما نیز بیک کارزار سیاسی دامن بزنیم که در آن ارتباط میان مسئله بدهکاریها و پیشبرد روند انقلاب را، برقرار کنیم. در حالیکه در ممالک امپریالیستی بویژه اروپا، بنحوی به احزابی که مبارزه می کنند، مسئله مالکیت وامهای بزرگی که بانکهایشان به تونس داده اند، مستقیما ربط پیدا کرده است، ما نیز می خواهیم این کارزار از طرف تمامی احزاب در دستور کار قرار گیرد. باین جهت مهم است که باین کارزار همزمان، هم به منزله بخشی از محکومیت بدهکاریها به عنوان مکانیسمی برای چپاول و تسلط از جانب …

ادامه....

شبکه‌های اجتماعی، عرصه مهمی در نبرد طبقاتی (۲)

ایجاد افکار عمومی و شستشوی مغزی در کنار این امکانات فنی و امنیتی که طبقه حاکمه در دست دارد، امکانات دیگری هم به آن اضافه می شود، که بسیار خطرناکتر از امکانات فنی است. در شبکه های مجازی، جنگی بیرحمانه طبقاتی برای روشنگری و شستشوی مغزی در جریان است. این درست است که رژیمهای عقب مانده و ارتجاعی نظیر رژیم جمهوری اسلامی با ممنوعیت رسانه های گروهی در پخش اخبار و تفسیرات درست و یا با برقراری سانسور و جلوگیری از تجمع اعتراضی مردم، می تواند در حیطه قدرت خودش از تنویر افکار جلوگیرند، ولی جمهوری اسلامی نمی تواند به علت جبر زمان و اینکه تلفن و اینترنت و ماهواره بیکی از ابزارهای جبری پیشرفت و ارتباطات تبدیل شده اند، از فروش تلفن همراه جلوگیری کند و یا اداره مخابرات را از بین ببرد و… این کار دیگر از نظر عملی در قرن بیست و یکم مقدور نیست و به …

ادامه....

شستشوی مغزیِ افکار عمومی، توسط ماشین تبلیغاتی امپریالیسم–صهیونیسم

تبدیل ارزشهای امپریالیستی-صهیونیستی به معیار عامی برای اندازه گیری شستشوی مغزی چیست؟ وقتی امپریالیسم و صهیونیسم ارزشهای جنایتکارانه خویش را به عنوان قوانین عام و طبیعی به افکار عمومی حُقنه می کنند. وقتی انسانها ناخودآگاه، “طبیعی” بودن نقض همه موازین دموکراتیک، انسانی و جهانی، توسط امپریالیسم و صهیونیسم را، به منزله یک قانون عام و معتبر جهانی بپذیرند و احتمال نادرستی آن را به مغز خود خطور ندهند. امپریالیستها که دشمنان سوگند خورده دموکراسی در جهان هستند، افکار عمومی را طوری می سازند و شستشوهای مغزی را توسط کارشناسان و دستگاهای ارتباط جمعی خویش طوری به مهارت انجام می دهند، که آدمکشی از جانب آنها امری نجات بخش و رهائی بخش جلوه می کند و از جانب بسیاری مردم نیز، ناخودآگاه، همین برداشت واژگونه بعمل می آید و پذیرفته می شود. این درک نادرست جا می افتد، کاری که آمریکا و یا اسرائیل می کنند، نمی تواند نادرست باشد. معیار …

ادامه....