یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات (صفحه 130)

مجموعه مقالات

سفری به کره شمالی (۵)

سرانجام سری هم به ورزشگاه جوانان زدیم که سالن های گوناگونی داشت برای باسکتبال، والیبال، تنیس، پینگ پونگ و رقص روی یخ. بدین ترتیب برنامه دیدارهای روز نهم پایان یافت. در این میان از خواننده عزیز پوزش می خواهم که برنامه را مختصر و تلگرافی گزارش می دهم. شاید این طور بهتر باشد که خستگی و کسالت نیاورد. روز ده ژوئن از سد عظیمی که ساختمانش اخیرا پایان یافته بود دیدن کردیم. در مورد نحوه استفاده آن، برای آبیاری و تولید انرژی پرسش هایی کردیم و پاسخ هایی شنیدیم. کره شمالی از معادن انرژی محروم است و به خاطر محاصره اقتصادی واردات مواد انرژی هم دشواری هایی دارد. ساختمان این گونه سدها برای این کشور بسیار ضروری است. در میان راه قصرهای تاریخی بود، بسیار زیبا و دیدنی که ما فرصت دیدارشان را نداشتم. از آنجا به یک مرکز تعاونی کشاورزی رفتیم. شیوه تولید کشاورزی و چگونگی تقسیم کار، کار، …

ادامه....

سرمایه داری و حفظ محیط زیست ناسازگارند

سرمایه داری هرگز به فکر محیط زیست نیست و نمی تواند باشد. زیرا حفظ محیط زیست با هزینه همراه است و این هزینه ها بر روی تعیین بهای کالاها موثر است. افزایش بهای کالا امکان رقابت را از سرمایه دار می گیرد. این است که در تمام ممالکِ سرمایه داری سرمایه داران با حفظ محیط زیست به مبارزه بر می خیزند و مراکز تولیدی خود را به مناطقی در جهان منتقل می کنند که حفظ محیط زیست برای آنها مخارجی نداشته باشد. تمام آب رودخانه های ممالک سرمایه داری غیر قابل شُرب است، زیرا که کشتیها و کارخانجات، تفاله های تولیدی خود را به صورت سِرّی و بعضی اوقات با اطلاع دولت به رودخانه ها و دریاها سرازیر می کنند. کم نبوده اند مواردی که آب دریا، این تفاله ها را به سواحل بازگردانده و دست سرمایه داران رو شده است. آنها از همه امکانات قانونی استفاده می کنند. کارخانه …

ادامه....

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم مردم و به نفع مصالح ملی ایران است

چرا ما سند آخرین کنگره حزب کار ایران در مورد محیط زیست و انرژی جایگزین را مجددا تجدید چاپ می کنیم. دلیل آن این است که اخیرا در ژنو معاهده ای میان ایران و امپریالیستها به ضرر منافع ملی ایران بسته شد که پاره ای از سازمانهای سیاسی ایران از چنین خیانتی اظهار شعف کرده و برای تقویت استدلال خویش و لزوم انعقاد چنین موافقتنامه ای افسانه حفظ محیط زیست و وجود منابع نفت و گاز ایران را به میدان آورده اند. توگوئی اگر کشوری نفت داشت حق استفاده از انرژی هسته ای را ندارد و باید این حق مسلم خویش را به امپریالیستها و اسرائیل واگذار کند. اسرائیل چون نه نفت دارد و نه گاز و نه “امنیت”، حق دارد از انرژی هسته ای استفاده کرده و بمب اتمی داشته باشد. این نوع استدلالات آنهم از زبان اپوزیسیون ایران که منافع ملی ایران را در پای قلدری و زورگوئی …

ادامه....

به مرگ بگیر تا به تب راضی شود

رژیم جمهوری اسلامی به مرگ می گیرد که مردم به تب راضی شوند. این رژیم همین کار را از بدو روی کار آمدنش انجام داده است. در زمان جنگ و حتی بعد از آن با احتکار ارزاق عمومی و پخش آن در هنگام نماز جمعه، مردم را عادت می داد که برای تهیه این نیازمندیهای ابتدائیِ خویش در نزدیکی جمع نماز گزاران برای تبلیغ به نفع رژیم حاضر شوند. آنها با قطع ارزاق عمومی و تهیه سخت آن و به صف کردن مردم برای ساعتهای مدید، به پخش کالاهای بنجل در حجم کم که به نسبت نیاز خانواده ها نبود می پرداختند تا هر کس همیشه با دست در دهان زندگی کند. به مرگ گرفتن تا به تب راضی شویم از سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی از بدو پیدایش آن بود. کمیته های امدادی امام این وظایف را به بهترین وجهی به پیش می بردند. شما با این وضع در مورد …

ادامه....

بیانیه و پیام «تشکل مارکسیستی ـ لنینیستی توفان و راه آینده»

این تشکل که در واقع نوپا است و چند ماهی بیش از تولدش نمیگذرد، از تجمع برخی از اعضاء سابق «سازمان مارکسیستی ـ لنینیستی توفان» و هم چنین بعضی از رفقای «سازمان راه آینده» پدید آمده است. رفقای گردآمده در این تشکل در طول چندین ده سال گذشته پس از انشعاب اولیه در «سازمان مارکسیستی ـ لنینیستی توفان» در سطوح مختلف مبارزات کمونیستی و دموکراتیک در خارج از کشو فعالانه مشارکت داشتند و در برپایی چندین کنفرانس و یا سمینار بحث و مشورت در جهت وحدت کمونیستی نقش موثر ایفاء کردند. هم چنین برای پیوند و بوجودآوردن پلی مشترک بین نیروهای کمونیستی، به منظور آشنایی و شناخت بیشتر از همدیگر، همراه برخی دیگر از رفقا، در طرح و ایجاد گروه و سپس سایت «پیوند ـ در خدمت وحدت کمونیست های ایران» فعالیت داشته اند. همکاری و مشارکت ما با بوجودآمدن «پیوند» گسترده تر شد و ما را با کمونیست های …

ادامه....

دخالت امپریالیستهای غرب در امور داخلی اوکراین عامل بی ثباتی در اروپاست

رویدادهای اوکراین هنوز داغ است و برای تجربه اندوزی بسیار با ارزش خواهد بود. در میان اپوزیسیون ایران که به سبک ژورنالیستیِ اظهار نظر ، برای فرار ازموضعگیری مارکسیستی لنینیستی خو گرفته است، رویدادهای اوکراین همان بازگوئی تبلیغاتی است که به ویژه ماشین عظیم تبلیغاتی غرب راه انداخته است. در این اظهار نظرات “علمی”، وابسته به اینکه سخنگویان این اپوزیسیون از کدام گوشه بیایند، یک کمی چاشنی “مارکسیسم ناب” نیز با ترشی ضد روسی و “حقوق بشر” آمریکا-اروپائی و سرانجام اظهار فضل “تاریخی” آمیخته شده است. برای اپوزیسیون دست راستی ایران، نمایندگان مافیای در خارج از قدرت، نظیر زندانی تبهکارِ فراری، خانم یولیا تیموشنکو(Julija Timoschenk)، مامور آلمانها آقای ویتالی کلیچکو(klitschko vitali) و دارو دسته های بزن بهادر نازی، نمایندگان دموکراسی و مباشران آزادی و صدای اپوزیسیون ناراضی از فساد الیگارشی اوکرائین هستند. بزعم آنها ولادیمیر یانوکوویچ(Wiktor Janukowitsch) فاسد و مستبد بوده و خانم مستبد و تبهکاری نظیر تیموشنکو دموکرات و …

ادامه....

سردرگمی اپوزیسیون واکنشگرای وارونه، در مسئله هسته ای ایران

از همان بدو پروژه هسته ای ایران دو نظر در میان اپوزیسیون ایران چه انقلابی و چه ضد انقلابی وجود داشت. برخی که فاقد قدرت تحلیل بودند و هستند، تنها مبارزه با جمهوری اسلامی ایران را به یک مبارزه کور و انتقامجویانه و لج و لجبازی سیاسی بدل کرده اند. منطق آنها در سیاست آن است که مواضع ما همواره واکنش وارونه نسبت مواضع جمهوری اسلامی است. با این منطق مضحک دیگر نه به تحلیل مشخص از شرایط مشخص نیاز هست و نه اساسا به مطالعه و قدرت تفکر مستقل. در این تحلیل همیشه ابتکار عمل بدست جمهوری اسلامی است. سیاست واکنش وارونه این عده آنها را از تفکر و پژوهش و مطالعه و بررسی بی نیاز می کند. امپریالیسم آمریکا ایران را تهدید به تجاوز می کند و رژیم جمهوری اسلامی تهدید را با مقاومت و اقدام متقابل پاسخ می دهد، روش این اپوزیسیون شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی …

ادامه....

سفری به کره شمالی (۴)

در تاریخ شش ژوئن ۲۰۰۸ از راه پکن به پیونگ یانگ پرواز کردیم. فرودگاه پیونگ یانگ نسبت به فرودگاههای دیگر خیلی کوچک بود. خاطره اش هنوز تازه است. آن سر و صداها و رفت و آمدهای فرودگاه سئول را نداشت. بر دیوار ساختمان فرودگاه عکس بزرگی از کیم-ایل-سونگ آویزان بود که آن را از درون هواپیما هم می دیدی. کیم ایل سونگ مبارزات مردم کره را علیه نیروهای اشغالی ژاپن و سپس آمریکا رهبری کرد. در سال ۱۹۴۵ به عنوان دبیر اول حزب کارگر(کمونیست) کره انتخاب شد. شخصیتی محبوب و جذاب بود. از چهره اش گشودگی و شادی بر می آمد. عکس او در همه جا آویزان بود که در کنارش اغلب، تصویر پسر و جانشینش گیم-چونگ-ایل هم به چشم می خورد که سیمای این یکی نسبت به پدر- به قول ما ایرانی ها- بد عنق بود. اما این یکی نیز در میان مردم کره همان محبوبیت را داشت. پس …

ادامه....