یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات (صفحه 140)

مجموعه مقالات

تحلیلی بر نظریه سازمان فدائیان اقلیت در نفی مبارزه استقلال طلبانه ملت فلسطین و نتایج ارتجاعی آن (۱)

یکی به نعل یکی به میخ برای حمایت شرمگینانه از صهیونیسم و امپریالیسم  ژورنالیسم بورژوائی و نه سیاست کمونیستی اخیرا نشریه کار ارگان سیاسی فدائیان اقلیت در شماره ۶۳۴ خود مقاله ای تحت عنوانِ غلط انداز “مردم فلسطین همچنان قربانی تجاوزات اسرائیل می شوند” منتشر کرده است که در درجه نخست این تصور باطل را به ذهن خواننده متبادر می کند که گویا این جریان سیاسی مدافع مبارزات استقلال طلبانه ملت فلسطین است، در حالیکه این مقاله در ارتجاعی بودن خود بی نظیر است. این نوشته اساسا ملهم از تئوری های خاخام بزرگ منصور حکمت و جنگ تمدنهای ساموئل هانتیگتون صهیونیست است که نه به روش تحلیل طبقاتی کمونیستی، بلکه به روش بورژوائی و ژورنالیستی با سرهمبندی مطالب متناقض و حمایت موذیانه از صهیونیسم و با وصله پینه کردن مسایل نامربوط به موضوع، برای پر کردن صفحه کاغذ و فرار از رک گوئی کمونیستی، برشته تحریر در آمده است. نگارنده …

ادامه....

خود ستائی تهوع آور

کمیته نروژی نوبل در اسلو در روز جمعه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲ مطابق ۲۰ ماه مهر ۱۳۹۱ اعلام کرد که اتحادیه اروپا جایزه نوبل صلح را به خاطر شش دهه خدمات اتحادیه اروپا در راه صلح و دمکراسی دریافت می کند. این تصمیم کمیته نروژ، سیلی از تمسخر بر لبان مردم جهان جاری ساخت. خنده دار این است که دست اندرکاران این خودستائی تهوع آور کارشان به مصداق آن شیخ است که از کار کرده خود می خندید و احساس هنرمندی می کرد. مدتهاست که مردم جهان با چشم خود دیده اند و شاهد بوده اند که این گونه “جوایز جهانی” به ابزاری تبلیغاتی و سیاسی برای تحقق نیات استعماری بدل شده است. مردم دیده اند که اوبامای جنگ طلب و متجاوز جایزه صلح دریافت می کند. به فردریک دو کلارک رئیس جمهور آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید در سال ۱۹۹۳ جایزه صلح دادند و یا رهبران دولت فاشیستی و اشغالگر …

ادامه....

۹۵ سالگی انقلاب اکتبر، افشاءگر دشمنان سوسیالیسم

امسال نود و پنج سال است که از انقلاب کبیر اکتبر می گذرد. این انقلاب بزرگترین انقلاب تاریخ بشریت بود، زیرا که بر خلاف سایر انقلابهای گذشته، می خواست به بهره کشی انسان از انسان برای همیشه خاتمه دهد و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را از میان بردارد. در انقلابات گذشته تنها جای بهره کشان با یکدیگر تغییر می کرد، در حالیکه در این انقلاب باید شالوده جامعه نوینی در تاریخ بشریت ریخته می شد. انقلاب اکتبر نشان داد که در دوران امپریالیسم انجام انقلاب سوسیالیستی در کشور واحد ممکن است و پرولتاریا می تواند، رهبری مبارزات را توسط حزبش در دست گرفته و به کسب قدرت سیاسی نایل شود. در روسیه فئودال امپریالیستی انقلاب سوسیالیستی به رهبری لنین در راس حزب کمونیست بلشویک شوروی به نتیجه رسید و حقانیت تئوری های لنین در عمل اثبات گردید. انقلاب اکتبر تنها به اعتبار کسب قدرت سیاسی توسط حزب بلشویک انقلابی …

ادامه....

کمونیست‌های ایران میهن‌پرستند و خودفروشان دشمن‌یار

کمونیستهای ایران میهنپرستند و خودفروشان دشمنیار حزب کار ایران (توفان) در شماره ۱۵۲ نشریه خود مقاله ای در مورد برخورد کمونیستها به مسئله میهن‌پرستی به نگارش در آورد. اهمیت نگارش این مقاله در این بود که پاره ای سازمانهای مدعی چپ از جمله “سازمان فدائیان- اقلیت” که شرمگینانه شیپور تجاوز امپریالیستها را به ایران در دست گرفته و با قوت در آن می دمند و از تحریم اقتصادی ایران مسرورند که گویا شرایط “انقلاب” را در ایران فراهم می کند، تا سازمان فدائیان اقلیت به نیاتش جامه عمل بپوشاند، میهن‌پرستی کمونیستی را نفی کرده و زمینه ذهنی خلع سلاح روحی طبقه کارگر ایران، در قبال تجاوز امپریالیستی را فراهم می آورند. این سیاست، سیاست جنگ روانی امپریالیستها برای صاف کردن تجاوز به ایران است. این عده پا رکابی های امپریالیسم در تجاوز به ایران هستند و تجاوز امپریالیستها را به تمام ممالک مورد تائید قرار می دهند. آنها برای هیچ …

ادامه....

اقتصاد بدون سیاست کور است، سوسیالیسم خودبخود مستقر نمی‌شود

سوسیالیسم تخیلی که محصول ذهنیت انسان بود بتدریج در تکامل خود به صورت سوسیالیسم علمی در آمد. سوسیالیسم علمی برای نخستین بار تاریخ را به صورت علم در آورد. این سوسیالیسم علمی بود و هست که نشان می دهد رویدادهای تاریخی خود بخود و ابتداء به ساکن صورت نمی گیرند، بلکه دارای ریشه های عمیق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هستند. برای شناخت علمی باید به عمق تحولات جامعه به نوع شیوه تولید و قدرتهای سیاسی حاکم و مبارزه مردم رجوع کرد. در بیانیه حزب کمونیست می آید که تاریخ همه جوامع، تاریخ مبارزه طبقاتی است. به مفهوم دیگر این خلقها و توده ها هستند که تاریخ را می سازند و نه سلاطین و یا قهرمانان. این یک اصل علمی است که مارکس و انگلس بدان دست یافتند و از آن تاریخ، این مشعل فروزان، راه کمونیستها را برای نیل به جامعه انسانی روشن می کند. در این مبارزه آنچه …

ادامه....

کَل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی

مطبوعات می نویسند: “در چند هفته اخیر قیمت اقلام مختلف خوراکی در ایران افزایش یافته است. به ویژه گرانی نان، شیر و مرغ موجب نارضائی عمومی شده است. در ماه‌های اخیر قیمت نان‌های مختلف بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و دولت برای جبران هزینه افزایش قیمت نان، مبلغ اضافه ای برای یارانه نان در نظر گرفته است. قیمت مرغ نیز در حال حاضر به حدود کیلویی هشت هزار تومان رسیده که به معنای دو برابر شدن قیمت آن در یک سال اخیر است. مسئولان اقدام به عرضه مرغ‌ به قیمت ۴ هزار ۷۰۰ تومان زده‌اند که این مسئله باعث ایجاد صف‌های طولانی در شهرهای مختلف ایران شده است. علاوه بر نان، مرغ و شیر، قیمت برخی مواد غذایی دیگر از جمله میوه و سبزیجات و برنج نیز بالا رفته است.” افزایش صعودی بهای کالاهای ضروری مردم باور نکردنی است. خط فقر در تهران به دو میلیون تومان رسیده …

ادامه....

شاهد از راه رسید

دادگاه کیفری جهانی یکی از ابزارهای استعمار جهانی است، این اهرم سیاسی، مجددا ماهیت وابستگی خویش را به قدرتهای جهانی نشان داد و بی توجه به حال زار سازمانهای خودفروخته ایرانی که دل به معجزات و پولهای آن بسته اند و دُم خود را به کارزار ایران تریبونال و به سیاست عمومی امپریالیستها در منطقه بسته بودند، دو جنایتکار جنگ یوگسلاوی را آزاد کرد. همه می دانند که دول امپریالیستی و در راسشان آلمان و آمریکا، علیرغم اینکه تمامیت ارضی یوگسلاوی را در پیمان همکاری و امنیت اروپا برسمیت شناخته بودند، با حمایت از فاشیستهای کرواسی و تحریک مسلمانان توسط رژیم جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، ترکیه و طالبان، به تجزیه یوگسلاوی دست زدند، شهرها و مردم غیر نظامی و کارخانه های تولیدی را بمباران کردند و از گلوله های آلوده به مواد اورانیومی در نابودی ارتش یوگسلاوی استفاده نمودند. تجزیه یوگسلاوی به زور تبلیغات و دخالت مزدوران خارجی و ارتجاع …

ادامه....

در مورد جنایتکاری صهیونیست‌ها و دفاع از ملت فلسطین همه نیروهای مترقی جهان هم نظرند، اما “جبهه موهومی سومی‌ها” در کجا ایستاده‌اند؟

صهیونیستهای اسرائیلی که در نژادپرستی و جنایتکاری آنها حرفی نیست، به نوار غزه که بیش از یک میلیون فلسطینی در سرزمین خویش زندانی شده اند، برای نسل کشی هجوم آوردند. بمب است که بر سر مردمان فلسطین فرو می ریزد و دسته دسته آنها را به قتل می رساند. ولی وجدان امپریالیستها و خائنان و همدستان ایرانی آنها معذب نمی شود و صدایشان در نمی آید. حقوق بشری که آنها از آن دفاع می کنند، حقوق بشر گزینشی، حقوق بشر ایران تریبونالی با همدستی دادگاه کیفری جهانی است. آنها کاتالیزاتور ورود سینه خیز ارتجاع جهانی بدرون جبهه نیروهای مترقی و انقلابی ایران هستند. آنها جاده صاف کن و مشاطه گر امپریالیستها و صهیونیستها در ایران و در فلسطین، در سوریه و در لیبی و… هستند. آنها نقاشانی هستند که می خواهند خون جانباختگان آرمانپرست ایران را آلوده کرده و از نامشان برای نیات شومشان و بر ضد آرمان های آنها …

ادامه....