یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات (صفحه 148)

مجموعه مقالات

جنگ فرسایشی بازدارنده، جایگزینی برای جنگ بی‌رحمانه بازدارنده

امپریالیسم آمریکا در زمان بوش آئینی ابداع کرد که به موجب آن امپریالیست آمریکا این حق را برای خودش برسمیت می شناخت که به هر کشوری که از جانب وی احساس خطر کند تجاوز نماید و نام این اقدام جنایتکارانه را جنگ بازدارنده و یا پیشگیرانه نهاد. وی حتی ضرورتی احساس نمی کرد که در این مورد مصوبه سازمان ملل متحد را که امرزه پیشخدمت امپریالیست آمریکا شده است بدست آورد. منطق جرج بوش این بود که آری ما گردن کلفیتم و این کار را به زور به انجام می رسانیم. زوری که منافع امپریالیست آمریکا را تامین کند از نظر جرج بوش مجاز بود. جرج بوش با این سیاست توهین و بی ارزش شمردن مردم و افکار عمومی جهان برای امپریالیست آمریکا تنها بی آبروئی و احساس نفرت در جهان آفرید. این روحیه نفرت از امپریالیست آمریکا می توانست برای این امپریالیسم در نزاع با رقبایش دردسر ساز باشد …

ادامه....

شبکه‌های اجتماعی، عرصه مهمی در نبرد طبقاتی (۳)

سازماندهی جعلیات کسانیکه با دقت شبکه های اجتماعی را در میان ایرانیان تعقیب کنند به کشفیات جالبی روبرو می شوند. در شبکه های اجتماعی سازمانهای سیاسی ایرانی کم و بیش فعالند. در کنار این سازمانها شما با سازمانهای جاسوسی و امنیتی نیز روبرو هستید که به زبان فارسی می نویسند. کادرهای آنها احتمالا در واشنگتن، تل آویو، لندن و برلین نشسته اند. آنها به عنوان ایرانی با نام مستعار و تصاویر جعلی فعالند و سیاست معینی را که در اختیار آنها گذارده اند، بیکباره با یک هجوم و سازمانیافته بدرون فیس بوک می آورند تا افکار عمومی بسازند. در کنار این دو دسته طبیعتا طیف گسترده ای از ایرانیان وجود دارد، که به علت علائق دیگری، به داخل فیس بوک آمده اند. فعالترین جریانات سیاسی ایران در فیس بوک که به صورت سازمانیافته و گروهی و با مسئول گروه که کنترل اعضاء را داشته و به موقع سر بزنگاه خود …

ادامه....

زور طبقاتی، سرمنشاء سیاست است

از نظر کارل فون کلاویتس ژنرال پروسی، جنگ ادامه ی سیاست با وسایل دیگر است. مائو تسه دون می گفت قدرت سیاسی از لوله تفنگ بدر می آید. و مارکس و انگلس در بیانیه حزب کمونیست می گفتند: “قهر مامای جامعه کهن برای تولد جامعه نوین است”، “نزدیکترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتاریائی در پی آنند، متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازی، و احراز قدرت حاکمه سیاسی پرولتاریا”. پس همه جا، چه در تئوری و چه در عمل که این خود مادر و ملاک تشخیص صحت تئوری است، سیاست با زور سر و کار دارد. و اگر سیاست را در دستگاه منگنه درهم بفشاریم، می شود آنرا به “زورِ طبقاتی متراکم” توصیف کرد. این زور می تواند اشکال اقتصادی و فرهنگی و نظامی و سیاسی و دیپلماتک نیز بخود گیرد. سیاست که بیان مناسبات بین گروها و اقشار و طبقات اجتماعی در …

ادامه....

تجاوز امپریالیستی به حریم هوائی ایران و تجاوز به سفارت انگلستان دو روی یک سکه‌اند

اخیرا اوباشی بنام دانشجو که ما را بیاد دانشجویان “خط امام” در آغاز انقلاب می اندازد، به سفارت انگلیس حمله کردند و از در و دیوار این سفارت بالا رفتند و با یک سیاست تحریک آمیز با تجاوز به حریم ملی یک کشور دیگر، با نقض همه موازین برسمیت شناخته شده جهانی، کشور ایران را در عرصه جهانی به عنوان یک کشور متجاوز معرفی نمودند. شاهدان ماجرا از این همه اغتشاش و آشوب طلبی آنهم در زمانیکه امپریالیسم و صهیونیسم بر طبل جنگ می کوبند، در حیرت می ماند و می پندارد که دستتان ناپاکی در کار است تا سیاست تجاوز به ایران را توجیه گرداند. بر خلاف دفعات قبل سازمانها سیاسی خمینی پرست، نمی توانستند اینبار از جلوی سفارت انگلیس رژه بروند و همبستگی خویش را با دانشجویان “خط امام” اعلام نمایند. همان سازمانها و جریانات سیاسی که برای رژه رفتن از مقابل سفارت آمریکا با یکدیگر به رقابت …

ادامه....

دلایل اشغال سفارت انگلستان و نقش خانواده لاریجانی

علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه که خودش باید به قوانین به مصداق “احترام امامزاده دست متولی است”، احترام بگذارد، خودش به نقض قوانین جهانی دست زده و تازه به این کار نکوهیده خویش نیز با سینه سپر کرده مباهات می کند. در صحنه مجلس که یک عده آنرا با میدان سیرک عوضی گرفته اند، شعارهای مرگ بر انگلیس براه می اندازند تا به خیال خودشان کمر امپریالیسم فرتوت انگلستان را بشکنند. غافل از اینکه این اعمال زشت باعث تقویت امپریالیست انگلستان می باشد. بنظر می رسد که این صحنه سازیها مصرف داخلی دارد. در شرایطی که عقل سالم حکم می کند، گسترده ترین جبهه ضد جنگ و تجاوز را در جهان بوجود آورد و به بسیج نیروها و انساندوستان جهان پرداخت، تا نقض تعهدات جهانی از جانب قدرتهای بزرگ را به زیر پرسش برده و مردم در سراسر جهان به اعتراض گسترده دست بزنند، رژیم جمهوری اسلامی، سیاست …

ادامه....

پیرامون حمله احتمالی به ایران جبهه دشمنان مردم ایران را بهتر بشناسیم

در ماه نوامبر ۲۰۱۱ “رادیو همبستگی” مصاحبه ای با رهبر “حزب کمونیست کارگری ایران” آقای حمید تقوائی ترتیب داد تا نظریات این حزب را در مورد خطر تجاوز به ایران و تاکتیک نیروهای انقلابی، آزادیخواه، دموکرات و کمونیست در قبال جنگ و تجاوز بداند. صفحه خط داری که آقای حمید تقوائی بکار بردند، تکرار همان تئوریهای پوچ و غیر طبقاتی منصور حکمت است. سخنان ایشان همان نظریات تکراری در حمایت از خط مشی تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در تمام جهان و منطقه است. این حزب همواره حامی تجاوزکاران آمریکائی و اسرائیلی در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین و لیبی بوده است و طبیعتا در مورد ایران نیز نمی تواند طور دیگری سخن براند. فرق موضعگیری این حزب در مورد ایران با موضعگیریش پیرامون لبنان و یا لیبی در آن است که به علت حساسیت مردم میهن ما و به علت اینکه مردم ایران در صورت تجاوز، بلا واسطه با …

ادامه....

کاید غول، عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، در مورد شناسائی دولت فلسطین از طرف سازمان ملل

کاید غول، عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، در مورد شناسائی دولت فلسطین از طرف سازمان ملل در یک نشست سیاسی در شمال غزه ، کاید غول اظهار داشت که : ما در سال ۱۹۹۹ از مجلس مرکزی الفتح در خواست کردیم که در سرزمینهای اشغالی سال ۱۹۶۷ ، از جمله قدس، اعلام دولت فلسطینی نماید. ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ جبهه خلق برای آزادی فلسطین یک گفتگوی سیاسی را در شمال غزه ترتیب داد تا در مورد حق ملت فلسطین مبنی بر تشکیل دولت مستقل خود بحث و بر رسی شود. در این گفتگوی سیاسی ، تعداد زیادی از اعضا و کادر های جبهه توده ای برای آزادی فلسطین و همچنین جمع کثیری از مردم شرکت داشتند. رفیق کاید غول عضو کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات منطقه غزه گفت : رفتن به سازمان ملل برای درخواست تشکیل دولت فلسطینی بسیار دیر شده است. وی گفت که جبهه خلق در …

ادامه....

کارزار برای الغاء بدهکاری‌های دولت تونس

ما از این واقعیت حرکت کردیم که پاره ای سازمانها نظیر آتاک (Attac) وجود دارند که در برخی ممالک اروپائی کارزاری را پیرامون بدهکاری دولت تونس آغاز کرده اند. آنها خصلت “غیرقانونی” وامهای خارجی تونس را هدف گرفته اند، وامهائی که دولت بن علی موجب آن بود. در زمانیکه برخی احزاب به این کارزار پیوسته اند، ضروری بنظر می رسد که ما نیز بیک کارزار سیاسی دامن بزنیم که در آن ارتباط میان مسئله بدهکاریها و پیشبرد روند انقلاب را، برقرار کنیم. در حالیکه در ممالک امپریالیستی بویژه اروپا، بنحوی به احزابی که مبارزه می کنند، مسئله مالکیت وامهای بزرگی که بانکهایشان به تونس داده اند، مستقیما ربط پیدا کرده است، ما نیز می خواهیم این کارزار از طرف تمامی احزاب در دستور کار قرار گیرد. باین جهت مهم است که باین کارزار همزمان، هم به منزله بخشی از محکومیت بدهکاریها به عنوان مکانیسمی برای چپاول و تسلط از جانب …

ادامه....