یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات (صفحه 149)

مجموعه مقالات

شبکه‌های اجتماعی، عرصه مهمی در نبرد طبقاتی (۲)

ایجاد افکار عمومی و شستشوی مغزی در کنار این امکانات فنی و امنیتی که طبقه حاکمه در دست دارد، امکانات دیگری هم به آن اضافه می شود، که بسیار خطرناکتر از امکانات فنی است. در شبکه های مجازی، جنگی بیرحمانه طبقاتی برای روشنگری و شستشوی مغزی در جریان است. این درست است که رژیمهای عقب مانده و ارتجاعی نظیر رژیم جمهوری اسلامی با ممنوعیت رسانه های گروهی در پخش اخبار و تفسیرات درست و یا با برقراری سانسور و جلوگیری از تجمع اعتراضی مردم، می تواند در حیطه قدرت خودش از تنویر افکار جلوگیرند، ولی جمهوری اسلامی نمی تواند به علت جبر زمان و اینکه تلفن و اینترنت و ماهواره بیکی از ابزارهای جبری پیشرفت و ارتباطات تبدیل شده اند، از فروش تلفن همراه جلوگیری کند و یا اداره مخابرات را از بین ببرد و… این کار دیگر از نظر عملی در قرن بیست و یکم مقدور نیست و به …

ادامه....

شستشوی مغزیِ افکار عمومی، توسط ماشین تبلیغاتی امپریالیسم–صهیونیسم

تبدیل ارزشهای امپریالیستی-صهیونیستی به معیار عامی برای اندازه گیری شستشوی مغزی چیست؟ وقتی امپریالیسم و صهیونیسم ارزشهای جنایتکارانه خویش را به عنوان قوانین عام و طبیعی به افکار عمومی حُقنه می کنند. وقتی انسانها ناخودآگاه، “طبیعی” بودن نقض همه موازین دموکراتیک، انسانی و جهانی، توسط امپریالیسم و صهیونیسم را، به منزله یک قانون عام و معتبر جهانی بپذیرند و احتمال نادرستی آن را به مغز خود خطور ندهند. امپریالیستها که دشمنان سوگند خورده دموکراسی در جهان هستند، افکار عمومی را طوری می سازند و شستشوهای مغزی را توسط کارشناسان و دستگاهای ارتباط جمعی خویش طوری به مهارت انجام می دهند، که آدمکشی از جانب آنها امری نجات بخش و رهائی بخش جلوه می کند و از جانب بسیاری مردم نیز، ناخودآگاه، همین برداشت واژگونه بعمل می آید و پذیرفته می شود. این درک نادرست جا می افتد، کاری که آمریکا و یا اسرائیل می کنند، نمی تواند نادرست باشد. معیار …

ادامه....

کمونیست ها، دموکرات‌های پیگیر

“هنگامیکه نازی ها آمدند و کمونیست ها را بردند من سکوت کردم، آخر من که کمونیست نبودم زمانیکه سوسیال دموکراتها را به زندان انداختند من سکوت کردم، آخر من که سوسیال دموکرات نبودم لحظه ایکه آنها اعضاء اتحادیه های کارگری را بردند من اعتراضی نکردم، آخر من که عضو اتحادیه کارگری نبودم روزیکه مرا بردند، دیگر کسی نمانده بود که اعتراض کند.” امیل گوستاو مارتین نی‌مولر Emil Gustav Martin Niemöller ما کمونیستها، ما مبارزان راه آزادی طبقه کارگر ایران، ما ایرانیان مبارز که در سرزمینمان چند انقلاب را پشت سر گذارده ایم، باید از گذشته درس بگیریم و تجارب گذشته را راهنمای اعمال آینده خود قرار دهیم. ما باید با تئوری تحریک نسلها علیه یکدیگر و نظریه ترغیب نسل جوان به مبارزه بر ضد نسل پیر که یک تئوری ارتجاعی است، به مبارزه برخیزیم و بجای آن، نظریه مبارزه طبقاتی را قرار دهیم، که خواهان انتقال تجارب بین نسلهاست و …

ادامه....

اردوی بین المللی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست

فشرده ای از سخنرانی نماینده حزب کار ایران (توفان) فرزانه آزاد درمیزگرد  اردوی جوانان بین االمللی  ضد فاشیست و ضد امپریالیست که امسال با میزبانی سازمان جوانان کمونیست دانمارک برگزار گردید، با موفقیت تمام به پایان رسید. این اردوی باشکوه ازجمعه ٢٨ ژولای آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه یافت. در این گرد همایی بین المللی جوانان کمونیست مارکسیست لننیست از هندوستان، برزیل، اسپانیا، فنلاند، اکودور، مکزیک، فرانسه، کلمبیا، آلمان، ترکیه، سوئد، دانمارک …. شرکت داشتند و علاوه برحضور فعال و زنده جوانان کمونیست هئیت نمایندگانی از حزب کارایران(توفان)، کمیته برای عراقی آزاد در دانمارک و سوئد، انجمن دفاع از خلق فلسطین دردانمارک و ژورنالیست فلسطینی  ناصر السهیلی  و پاتریک مکمانوس نویسنده معروف دانمارکی … شرکت داشته و درمیزگردهای مختلف بویژه درمورد اوضاع خاورمیانه، تشدید تضادهای امپریالیستی و قلدرمنشی امپریالیست آمریکا و صهیونیست اسرائیل درمنطقه و جهان  به سخنرانی پرداختند.  براستی که فضای حاکم بر اردوی جوانان، فضای …

ادامه....

مبارزه مردم عراق، فلسطین و لبنان سپر بلای ایران (کامل)

در این جا ما ترجمه مقاله ای از مجله بورژوائی اشپیگل آلمان فدرال را که برگردانی از یک تحلیل آقای سیمور هرش در مورد مسایل لبنان است درج کرده ایم. مطالعه این مقاله که از زبان مقامات آمریکائی بیان می شود برای مطالعه ما ایرانی ها و برای آموزش همه نیروهای انقلابی که به میهنشان علاقمندند ضروری است. ضرورت آن در این نهفته است که این تحلیگر مطلع و مشهور آمریکائی اسراری را فاش می کند که اگر حزب کار ایران (توفان) نصف آنرا هم بیان کرده بود سینه چاکان امپریالیسم آمریکا و همه آن آشفته فکرانی که برای تجاوز آمریکا به ایران سفره حضرت عباس نذر کرده اند نظریات ما را دروغ محض و دشمنی با “دموکراسی“ و “حقوق بشر“  جا می زدند. حال خود آنها باید با مطالعه این مقاله ببینند که ابعاد جنایات امپریالیستها و صهیونیستها که بعنوان ناجیان مردم ایران به میدان می آیند تا چه …

ادامه....

هیجده سال گذشت 

مردم ایران برای محاکمه قاتلین فرزندان خود بیتابی میکنند مراسم شکوهمند یادمان کشتار زندانیان سیاسی تابستان ٧۶ در گلزار خاوران سال ۴٨ کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ٧۶ لکه ننگی درتاریخ معاصر ایران و درتاریخ بشریت است. جمهوری اسلامی ایران بنام اﷲ و بنام دین اسلام و برای حفظ موقعیت طبقاتی و تثبیت حاکمیت سرمایه داری تجاری و منافع پس مانده ترین قشر سنتی جامعه  و ایجاد رعب ووحشت در کشور عفریت مرگ را بر بالای سر زندانیان سیاسی  به پرواز درآورد و با بیرحمی و شقاوت غیر قابل توصیف هزاران  انسان پر امید را دربیدادگاههای چند دقیقه ای  محاکمه  و به جوخه تیرباران سپرد و یا به دار آویخت. رژیم جمهوری اسلامی چنان بیرحمانه و جنون آمیز به زندانیان دربند یورش برد و چنان قتل عامی به راه انداخت که فقط با رژیم های فاشیستی نظیر هیتلر و موسولینی و فرانکو قابل مقایسه است. در اعتراض به این …

ادامه....

تمرینی برای قتل عام مردم ایران و طرف “سوم“ 

بخشی از مقاله “مبارزه مردم عراق، فلسطین و لبنان سپر بلای ایران” در همین شماره     امپریالیستها ابائی ندارند از اینکه بگویند ما بعنوان دستخوش لبنان را با خاک یکسان می کنیم و صدها هزار افراد غیرنظامی را به قتل می رسانیم تا تنها تمرینی برای قتل عام مردم ایران کرده باشیم. این اعتراف نشان می دهد که جان انسانها تا چه حد برای آنها ارزش دارد. این اعتراف نشان می دهد که آنها تا به چد حد به دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حاکمیت ملی، استقلال ملی، حقوق بین الملل، معاهده ها و کنوانسیونهای جهانی، حق ملل در تعیین سرنوشت خویش ارزش می گذارند. همه این مقولات برای آنها حرف مفت است و با قرائت های خودسرانه از آنها ابزاری برای قلدری و سلطه گری بر جهان می سازند. این است که در تجاوز به لبنان همه تعفن امپریالیسم و صهیونیسم بر روی صحنه ظاهر شده است و هر عقل سالمی …

ادامه....

جنایت امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل در لبنان و فلسطین، جنایت علیه بشریت است          

کنون نزدیک به دو هفته است که رژیم نژاد پرست و صهیونیست اسرائیل با حمایت بی شائبه از طرف آمریکا و با بی اعتنائی کامل نسبت به واکنش و اعتراضات عمومی جهان و تمامی موازین برسمیت شناخته بین المللی به بمباران و قصابی مردم لبنان و فلسطین مشغول است. این جنایکاران تروریست و” متمدن” به یک جنگ تمام عیارعلیه مردم بیدفاع فلسطین و لبنان دست زده و با بمباران شهرها و مردم غیرنظامی سبعیت صهیونیسم را نشان میدهند. طبق گزارشات رسمی مطبوعات و رسانه های غربی بیش از پانصد نفر درلبنان تا کنون جان باخته، نزدیک به دوهزار  نفر مجروح و  قریب به هفتصد هزار نفر از خانه و کاشانه خود تارانده شدند. این وضعیت غیر انسانی و خشونت وحشیانه علیه مردم همچنان ادامه دارد و خشم ونفرت عموم مردم جهان را برانگیخته است.  اکنون بر همگان روشن است که تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان و فلسطین و خطر گسترش …

ادامه....