برگ نخست / حزب کار ایران

حزب کار ایران

تعیین دستمزد یک‌چهارم خط فقر سیاستی آگاهانه ضدکارگری است!

روز ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ شورای عالی کار با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های زرد و حکومتی ضدکارگری، میزان حداقل دستمزد تصویب شده برای سال ۱۳۹۶ را ۹۳۰ هزار تومان اعلام کردند .تعیین چنین دستمزدی در حال صورت می‌گیرد که گروه تخصصی مزد حداقل هزینه معیشت یک خانواده ۳،۵ نفره را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان در ماه اعلام نمود. براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه‌ای تعیین کند که معیشت زندگی کارگران قابل تامین باشد. تصمیم شورای عالی کار نه تنها افزایش قانونی حداقل مزد محسوب نمی‌گردد، بلکه حتی با ادعای ترمیم فاصله مزد و معیشت که پیش از آن تشکل‌های زرد حکومتی و وزارت کار آن را تبلیغ می‌کردند، در مغایرت و تضاد آشکار است. تعیین حداقل دستمزد، بدون درنظرگرفتن حداقل هزینه سبد …

ادامه....

شادباش نوروزی حزب کار ایران (توفان)

نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز عید نوروز را که نوید دهنده تحول و دگرگونی طبیعت است و خبر از شور و نشاط و زیبائی بهار می‌دهد، به همه هموطنان صمیمانه تبریک می‌گوییم، نوروزی که همیشه با خود امید تحول در جامعه انسانی و پشت سرگذاشتن زمستان سرد و تاریک و رنج‌آور نظم طبقاتی و دستیابی به صلح و دوستی و همبستگی و همیاری و خوشبختی و سعادت جامعه انسانی را به همراه می‌آورد، امیدی که سرچشمه تلاش و مبارزه همه آزادی‌خواهان بر علیه جهل و نادانی و ارتجاع و امپریالیسم است، بر یکایک عزیزان مبارک باد. هموطنان عزیز، کارگر‌ان و زحمتکشان تحت ستم ایران! در عید نوروز، عیدی که طبیعت جامه نو برتن می‌کند و شما نیز خود را با آن هماهنگ می‌سازید، متاسفانه در شرایط بس اسفناک و دردناکی بسرمیبرید. امسال نیز مانند سال‌های پیش، سفره‌تان از برکت وجود رژیم منفور سرمایه‌داری جمهوری اسلامی خالی‌تر از گذشته است و …

ادامه....

رفیق یدالله پهلوان

او که هرگز سرش تسلیم نگشت و با غرور افتخار آفرین آن چنان که ارانیﻫﺎ و روزبهﻫﺎ بودند آن طلایهﺪاران آزادی بسان دگر سرباز  کوچک خلق در ره خلق با نام خلق گام نهاد و در خون خویش غلطید   رفیق یدالله پهلوان پس از پشت سرگذاشتن زندگی حماسی و پرشور خویش و با ایمان عظیم خود به آیندهﯼ تابناک زحمتکشان٬ در سحرگاه خونین ١٤ شهریور ٦١ توسط گلولهﻫﺎﯼ سربی رژیم خونخوار خمینی در خون پاکش غلطید. رفیق یدالله در خاک سیاده شب بذر سپیده افشاند و عاشقانه در سنگر عشق خونبار خود دانهﻫﺎﯼ گل سرخ کاشت و با مرگ پرشکوه خویش آیندگان را به پیروزی و وصال صبح روشن نوید داد. رفیق پهلوان بسان سرو آزادی در دشت انقلاب ایران سر برافراشته است. آن استواری و هیبتی که خاص آزادگان تاریخ در مقابل دشمن زبون و غدار است. وین شعله ستاره که در آسمان جای گرفت٬ اسطورهﯼ خشم بیکران …

ادامه....

رفیق شاهرخ اسفراینی

رفیق شاهرخ اسفراینی زندگی سیاسیﺍش را از روزهای انقلاب آغاز کرد. وی یکی از رهبران دانش آموزان و از مؤسسین جامعهﯼ دانش آموزان بجنورد بود و اولین تظاهرات ضد سلطنتی دانش آموزان و دبیران بجنورد توسط او و دوستانش از دبیرستان دانش به پا خواست. رفیق روحی سازش ناپذیر داشت٬ او با تمامی مسئولین آموزش و پرورش  که سد راهش می شدند مقابله می نمود و بارها به همین دلیل از مدرسه اخراج شده بود و از همین طریق تشکیل جلسات دانش آموزی را در سالن دبیرستان خویش کسب کرده بود. او و چندین دوستش به عنوان گردانندهﯼ آکسیونﻫﺎﯼ ضد رژیم شناخته شده بودند. ساواک که فکر می کرد با دستگیری این محرکین اصلی می تواند حرکت خروشان خلق را خاموش سازد٬ حدود ١٢ تن از دانش آموزان و دانشجویان را از جمله رفیق شاهرخ را دستگیر نمود. اما همزمان آنها در آموزش و پرورش بست نشستند که منجر به آزادﯼ شاهرخ گشت و …

ادامه....

ستارهﯼ توفانی

هلا ستارهﯼ توفانی هلا ستارهﯼ توفندهﯼ خیابانی هلا ستاره پران٬ ستارهﯼ سوزان ستارهﯼ سحر انقلاب ایرانی هلا ستارهﯼ حیدر٬ ستارهﯼ آذر هلا هزار ستاره٬ ستارهﯼ دیگر کنون آزادی حماسهﯼ آزادی تو را با خون و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون میان خرمن خاکستر و تهاجم باد برای خلق توانا می خوانیم

ادامه....

رفیق مهدی اقتدارمنش

رفیق اقتدارمنش در سال ١٣١٩ در خانی آباد به دنیا آمد. پس از به پایان رسانیدن دورهﯼ تحصیلات ابتدائی در مدرسهﯼ جعفری هم چون دیگر فرزندان زحمتکش این مرز و بوم به کار در کارخانهﻫﺎ پرداخته و ضمن آن به تحصیل همت گماشت. رفیق مهدی با شروع مبارزات بر حق خلق فلسطین علیهﯼ استعمار و استٽمار٬ به آنجا روانه گشته و قریب یک سال دوشادوش خلق ستمدیدهﯼ فلسطینی به مبارزه علیهﯼ امپریالیسم و صهیونیسم پرداخت اما با مبارزات سیاهکل با رفیق مهدی برای ایجاد هستهﯼ مقاومت روانهﯼ ایران گشت و در سال ٥١ هنگامی که رفیق قصد پیوستن به چریکﻫﺎﯼ فدائی خلق را داشت توسط عمال ساواک دستگیر و به مدت شش ماه مورد شکنجه قرار گرفت. اما جنایتکاران ساواک علیرغم شیوه های کٽیف خویش نتوانستند هیچ اطلاعاتی از این رفیق مبارز کسب نمایند و گیج و منگ وی را رها نمودند. در سال ٥٦ دوباره هنگام ملاقات با یکی …

ادامه....

دو بلشویک به یاد رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان

شعر “دو بلشویک” به یاد رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان که در ٢١ بهمن ١٣٥٧ در راه پیروزی انقلاب جان باختند٬ سروده شده است.   “دو بلشویک”   دو بلشویک ز شرق با پرچمی گرفته از کاوه به رنگ سرخ که بر آن نقش بسته بود چنین بادا زنده حزبمان حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران با چکش٬ با داس٬ با ستاره با اسلحه از اکباتان تا به پادگان فریاد می زنند بادا زنده باد حزبمان   در زیر صفیر هر گلولهﺍﯼ با گلوله پاسخ می دادند به ارتجاع این دو پارتیزان اقتدارمنش ــ عرفانیان   توفان به پا نمودهﺍید این توفانیان با گلوله٬ با چکش٬ با داس با ستارهﯼ سرخ در آن قیام ناگاه سکوت ناگاه فریاد٬ فریاد و آن گاه گلولهﻫﺎﯼ دشمن درید سینهﯼ پاک دو پارتیزان زان پس آن پرچم به دست ما و آن راه کشته راه ما با افتخار فریاد می زنیم درود بر تو پارتیزان …

ادامه....