پنج شنبه , ۶ مهر ۱۴۰۲
برگ نخست / حزب کار ایران (صفحه 2)

حزب کار ایران

رفیق حسین عزتی کمره‌ای

 رفیق حسین عزتی در سال 1331 در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام دبیرستان در رشته ریاضی ادامه تحصیل داد. رفیق کمره ای در سال 50 خورشیدی به سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان پیوست  و در مهر ماه همان سال توسط ساواک دستگیرشد.  رفیق  حسین کمره ای ابتدا گرایش به اسلام و اندیشه التقاطی توحیدی داشت که سرانجام با نفی ایدالیسم و نفی مشی مسلحانه جدا از توده و موضع گیری علیه رویزیونیسم شوروی  با پیوستن به توفان  به مارکسیست لنینیست متحول شد. رفیق عزتی مدتی در زندان ساری بسر برد و در زندان با زنده یاد تقی شهرام آشنا گردید و طبق اسناد منتشره تاثیر شگرفی بر افکار تقی شهرام گذاشت. رفیق عزتی پس از فرار از زندان ساری  راهی خوزستان گریدید و طبق یاد داشتهای  تقی شهرام ” حسین عزتی چند ماه بعد، در شهریور 1352، در قطار راه‏آهن بین اهواز و خرمشهر به طور مشکوک به …

ادامه....