دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳

رفیق مهدﯼ نجفی

رفیق مهدی نجفی از هوادارن حزب بود که در دوران رژیم منفور پهلوی در مبارزات دانشجوئی ضد رژیم  – ضد امپریالیستی شرکت داشت.

رفیق مهدی پس از سرنگونی رژیم شاه در تداوم انقلاب به جان کوشید ص قلب پرمهرش در راه رهائی ایران انقلابی از زیر پنجهﯼ به خون آغشتهﯼ امپریالیستﻫﺎ به ویژه امپریالیسم آمریکا و هم چنین ارتجاع داخلی و نیل به جامعهﺍﯼ که استٽمار انسان از انسان به دست پرتوان طبقهﯼ کارگر ریشه کن شود می تپید. دریغا که مرگ زودرس رفیق او را از میان ما برد. رفیق مهدی در یک حادٽه در راه قزوین ــ تهران در ٢٥ اردیبهشت ٥٩ جان خود را از دست داد

یادش گرامی باد!

Print Friendly, PDF & Email