شنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق مرحمت فرهودﯼ

رفیق مرحمت فرهودﯼ

رفیق مرحمت فرهودی که از رفقای ورزشکار خلخال بود٬ در تاریخ ٢١/٢/٥٩ توسط پاسدارانی به شهادت رسید که برای سکوت اعتراضات گستردهﯼ مردم خلخال به تقلبات انتخاباتی غفور خلخالی٬ از اردبیل به خلخال رفته و با حمله به باشگاه ورزشی این شهر٬ ورزشکاران را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. غفور خلخالی که در انتخابات مرحله دوم  دوره اول مجلس با تقلب٬ خریدن آراء و تهدید مسلحانهﯼ دهقانان توانست کرسی “وکالت” را اشغال کند٬ هنگامی که با اعتراضات وسیع مردم روبرو گردید با تحریک همپالگیﻫﺎیش چون فرماندار و رئیس پاسداران و هم چنین با کمک سپاه پاسداران اردبیل به سرکوب مردم معترض پرداخت.

در جریان سرکوب اعتراضات به حق مردم٬ پاسدارن ساختمان تربیت بدنی شهرخلخال را محاصره کرده و وارد باشگاه می شوند و وقتی ورزشکاران با هجوم پاسداران مزدور روبرو می شوند٬ به مقابله با آنان بر می خیزند. در جریان این درگیری رفیق مرحمت فرهودی از رفقای حزب کار ایران ناجوانمردانه با شلیک گلولهﯼ کلت یک پاسدار سیه دل در خون خود غلتیده و بلافاصله به شهادت می رسد.

رفیق مرحمت فرهودی سمبل مقابله با ارتجاع و استبداد قرون وسطائی می باشد.

Print Friendly, PDF & Email