دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق قاسم خادمی منفرد

رفیق قاسم خادمی منفرد

رفیق قاسم خادمی منفرد فرزندی از دهقانان زحمتکش روستای شهابﺍلدین از شهر نکاء می باشد که پس از پایان تحصیلات متوسطه به عنوان سربازی شجاع و فداکار در جنگ تحمیلی عراق علیهﯼ ایران به جبههﻫﺎﯼ جنگ شتافت. رفیق به مدت شش ماه٬ در خط مقدم جبهه در راه آرمان والای حزب پرولتری رزمید و از خود شجاعت٬ جانبازی و دلاوری نشان داد. و سرانجام در اردیبهشت ماه ١٣٦۰ به شهادت رسید.

رفیق قاسم خادمی جای پرشکوهی در قلبﻫﺎﯼ مردم زحمتکش روستای خود داشته و مردم او را یار و غمخوار خود می دانستند. یادگار رفیق عزیزمان٬ مبارزهﯼ قهرمانانه و پیگیرش در دفاع از انقلاب و میهن می باشد.

ما نیز سوگند یاد می کنیم تا آخرین قطرهﯼ خون خود به آرمان طبقهﯼ کارگر وفادار باشیم و در راه استقرار ایرانی آباد و آزاد و دور از هرگونه سلطهﯼ امپریالیستﻫﺎ و استٽمارگران به نبرد خود ادامه دهیم.

Print Friendly, PDF & Email