دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق منوچهر تهرانی

رفیق منوچهر تهرانی

رفیق منوچهر تهرانی در خرداد ماه ٦۰ در شهر چالوس دستگیر و بلافاصله پس از دستگیری به مدت یکماه تحت شدیدترین شکنجهﻫﺎﯼ روحی و جسمی در زندان نوشهر قرار گرفت٬ و پس از رد هر گونه پیشنهاد سازش و تمکین در مقابل رژیم ضد بشری ملایان٬ این لاشهﻫﺎﯼ عفونت گرفته تاریخ قرون وسطائی٬ در سحرگاه ١٦ تیرماه ١٣٦۰ به جوخهﯼ اعدام سپرده شد و قلب عاشق و امیدوارش از تپش افتاد.

رفیق منوچهر در پی کسب معرفت طبقاتی به آن چنان شناختی از اندیشهﻫﺎ دست یافته که حتی با داشتن چهره و سابقهﺍﯼ مذهبی٬ جهان بینی پویا٬ دورانساز و اجتناب ناپذیر مارکسیسم را برگزید و آن را به درستی محک درک تمام ارزشﻫﺎ٬ معیارها و خاستگاهﻫﺎﯼ طبقاتی قرار داد. بدین ترتیب کمونیسم را با آگاهی و شناخت رهنمون عمل قرار داد و آگاهانه نیز در راه پر ارزشش جان باخت.

باشد که درراه تحقق اهداف انسانی این رفیق یعنی محو نظام سرمایهﺪاری و استقرار سوسیالیسم و دمکراسی واقعی کوشا و موفق باشیم.

 

خاطرش گرامی و راهش پر رهرو باد!

Print Friendly, PDF & Email