دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق مهدﯼ مهرعلیان “هاشم”

رفیق مهدﯼ مهرعلیان “هاشم”

بمناسبت شهادت مهدی مهرعلیان “هاشم”

کارگران٬ دهقانان و تمامی زحمتکشان مبارز!

ستمکشان خاک گلگون ایران! هموطنان!

 پدران٬ مادران و خانوادهای داعذار و انقلابی این مرز و بوم! مدتهاست استبداد و کینه خواهیهای وحشیانه “رژیم جمهوری اسلامی ایران” علیه آزادی و آزادی خواهان انقلابی بر این مرز و بوم سایه شوم خود را گسترده است.

و اینکه به خاطر دوختن دهان مردم و سرکوب معترضین آگاه و انقلابی و پرده پوشی فجایع فقر دهشتناک و ابتذال جهنمی حاصله از چندین سال خفقان و جنگ خانمانسوز٬ و بدلیل کتمان ورشکستگی مطلق اقتصادی – سیاسی٬ جنگی بین المللی و وطن فروشیهای پنهان و آشکار به امپریالیستهای شرق و غرب و کوچک ابدالهایشان و همچنین٬ بخاطر ایجاد وحشت و هراس و تحکیم حاکمیت دیکتاتوری ارتجاعی خویش – که ساختمان قلعه کبرش بر تلی از لخته های خون انقلابیون و مردم آزاده استوار است – و بدلیل کنترل وحشیانه هزران زندانی انقلابی اسیر٬ به کشتار بیرحمانه و فچیع دسته جمعی هزاران نفری زندانیان انقلابی سیاسی داست زده است. یکی از قربانیان این کشتار شوم (مهدی مهر علیان) با اسم مستعار “هاشم” عضو حزب کار ایران (توفان) بود که از تاریخ ( /٥/١٣٦۰) در بند و زنجیر جلادان اسیر بوده و در حالیکه چندین ماه متوالی حتی خانواده اش هم کوچکترین خبری از او نداشته و مطلقا از هر نوع ملاقات و دیداری محروم بودند٬ به جوخه اعدام سپرده شد و ستاره وجودش از گذرگاهی سرخ بر پهنه ایران زمین فرونشست. او در راه انقلاب برای مردم و آزادی برای کارگران و زحمتکشان٬ فاتح جسور قلعه شکنجه اوین شد و رعب جلادی و خشونت حیوانی آنان را با طنزی گرم و انقلابی به هیچ گفت. و همچنین طعمه ظریف و فریبنده بخشش حاکمان رژیم “جمهوری اسلامی” را با کلام مقدس و محکم ” “نه!َ” ” به صورت کریه با خشم جسورانه تف کرد.

آری! او به تکامل و دگرگونی جامعه اش و نجات کارگران و دهقانان و زحمتکشان از یوغ ستم و استٽمار و تحقیر با برق جهش خونش که جوان و گرم بود شهادت داد و با خنده و آرام از روی تازیانه زار خون آلود آنان گذر کرد و به تاریخ پیوست.

رژیم خائن “جمهوری اسلامی ایران” که چهار نعل به آغوش غارتگران غربی و شرقی – علیرغم شعار نه شرقی – نه غربی قلابیش میدود – خون این پاکان و از جمله “مهدی” قهرمان را ریخته است و تنها مسئول این جنایات و فجایع شوم میباشد. ما ضمن همدردی مسئولانه با مردم قهرمان ایران و خصوصا خانواده های ارجمند این پاکان٬ یکصدا فریاد میزنیم – ننگ و نفرت بر عاملان و بانیان این جنایت شوم باد! زنده باد انقلاب مردم ایران!

“مهدی” شاد و کوشا و مسئول زیست و در راه پیشاهنگی کارگران انقلابی و زحمتکشان کشورمان (راه تئوری مارکسیسم – لنینیسم) قدم گذاشته و در این راه جهد و پایکوبی میکرد٬ که این شوق و هنر و گرمای وجود و صمیمیت تلاش او همیشه قلب ما را گرم و زنده نگاه خواهد داشت. باشد که مسئولیت خطیر جنبش را با قدرت شکست ناپذیری ادامه داده و جلادان را سرنگون کنیم!

خاطرات انقلابیش زنده و مکرر و راه و رسم مسلکش برقرار باد!

مرگ بر امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم جهانی!

مرگ بر رژیم سفاک “جمهوری اسلامی ایران”!

زنده باد مارکسیسم – لنینیسم تئوری علمی انقلابهای عصر حاضر!

کمیته مرکزی حزب کار ایران(توفان)

٢۰/٩/٦٧

 

Print Friendly, PDF & Email