سه شنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق احمد مجلسی – عضو کمیته مرکزﯼ
رفیق احمد مجلسی عضو کمیته مرکزی

رفیق احمد مجلسی – عضو کمیته مرکزﯼ

رفیق احمد مجلسی عضو کمیته مرکزی

رفیق احمد مجلسی: ۳۶ ساله، استاد دانشگاه، متاهل، دارای فرزند، فعالیت سیاسی خویش را از “سازمان مجاهدین خلق ایران” شروع کرد. وی بعد از ایجاد ارتباط با رفقای “سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان” که در ایران فعالیت می کردند، با دانش مارکسیسم لنینیسم آشنا  شد، از “سازمان مجاهدین خلق ایران” جدا گردید و به عضویت “سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان” در چند سال قبل از انقلاب در ایران در آمد. وی در آن زمان جزوه ای بنام “مشی چریکی و احیاء حزب طبقه کارگر” نوشت و در اختیار سازمان قرار داد  که “سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان” آنرا تحت عنوان نشریه شماره ۵۲ خویش منتشر نمود. در این جزوه وی به انتقاد سخت از مشی چریکی و خط مشی رویزیونیستی آنها پرداخت و لزوم احیاء حزب طبقه کارگر ایران را مورد تاکید قرار داد. این رفیق در زمانی که عضو “سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان” بود، در زمان هجوم ساواک و ضربه زدن آنها به “سازمان مجاهدین خلق” به علت ارتباطات گذشته اش و رد پاهائی که ساواک پیدا کرده بود، دستگیر شد و به زندان افتاد. ساواک نتوانست در دوران اسارت وی به افکار نوین اش پی ببرد. وی به خاطر نزدیکی با رفیق فواد سلطانی و رفقائی که بعدا تشکیلات کومله را بنیان گذاشتند، با آنها فعالیت و ارتباط نزدیک داشت و توسط رفقای ما در “کمیته اطلاعات اتحادیه دهقانان مریوان و اورامان” فعال بود. وی جزوه ای بنام “ریشه اجتماعی و زمینه قبلی حادثه خونین مریوان” در اختیار “سازمان کارگران مبارزه ایران” قرار داد که منتشر شد. در اثر فعالیتهای این رفیق “سازمان مارکسیستی-لنینیستی توفان” توانسته بود در غرب ایران به سازماندهی در شهرهای همدان، خرم آباد، ملایر، بروجرد و مریوان بپردازد.

وی بعد از انشعاب در “سازمان مارکسیستی – لنینیستی توفان”، در داخل ایران “سازمان توده زحمتکشان” را ایجاد کرد، که بعدا در نخستین کنگره اش نام خود را به “سازمان کارگران مبارز ایران” تغییر داد. وی عضو کمیته مرکزی این سازمان بود.

رفیق مجلسی رابط با کومله بود و سرانجام نیز در سر قرار با رفقای کومله دستگیر شد و لو رفت. وی در تابستان سال ۶۰ در اصفهان تیرباران شد و تا آخرین روز زندگی به مارکسیسم –لنینیسم وفادار ماند.

 

ننگ و نفرت بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

یادش گرامی راهش  پر رهرو باد!

Print Friendly, PDF & Email