جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق فرهاد مهرﯼ پاشاکی

رفیق فرهاد مهرﯼ پاشاکی

رفیق فرهاد در قتل عام سال 1367  بدست دژخیمان رژیم پلید جمهوری اسلامی تیرباران گردید.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

Print Friendly, PDF & Email