رفیق روزبه

 رفیق روزبه در دهه 1360 بدستان  جلادان جمهوری اسلامی اعدام گردید.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

Print Friendly, PDF & Email