سه شنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۹
برگ نخست / حزب کار ایران / آرشیو تارنما / آرشیو اعلامیه ها و قطعنامه ها / کارگران کفش شادان پور جاده قدیم کرج را مسدود کردند

کارگران کفش شادان پور جاده قدیم کرج را مسدود کردند