چهارشنبه , ۸ بهمن ۱۳۹۹
برگ نخست / حزب کار ایران / آرشیو تارنما / آرشیو اعلامیه ها و قطعنامه ها / پلنوم وسیع حزب کار ایران (توفان) با موفقیت برگزار شد

پلنوم وسیع حزب کار ایران (توفان) با موفقیت برگزار شد