پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹
برگ نخست / حزب کار ایران / آرشیو تارنما / آرشیو اعلامیه ها و قطعنامه ها / دستگیری 40 تن ازنیروهای ملی مذهبی درتهران را محکوم میکنیم

دستگیری 40 تن ازنیروهای ملی مذهبی درتهران را محکوم میکنیم