سه شنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۹
برگ نخست / حزب کار ایران / آرشیو تارنما / آرشیو اعلامیه ها و قطعنامه ها / سیاست امپریالیسم انگلیس درقبال  سازمان مجاهدین خلق را محکوم میکنیم

سیاست امپریالیسم انگلیس درقبال  سازمان مجاهدین خلق را محکوم میکنیم