پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹
برگ نخست / حزب کار ایران / آرشیو تارنما / آرشیو اعلامیه ها و قطعنامه ها / درود ما به کارگران مبارز کارخانه سیمین اصفهان

درود ما به کارگران مبارز کارخانه سیمین اصفهان