پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹
برگ نخست / حزب کار ایران / آرشیو تارنما / آرشیو اعلامیه ها و قطعنامه ها / تظاهرات در تهران علیه حکومت محکوم جمهوری اسلامی

تظاهرات در تهران علیه حکومت محکوم جمهوری اسلامی