پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹
برگ نخست / حزب کار ایران / آرشیو تارنما / آرشیو اعلامیه ها و قطعنامه ها / از مطالبات کارگران نساجی چوخای ساری حمایت میکنیم

از مطالبات کارگران نساجی چوخای ساری حمایت میکنیم