یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اعتصاب کارگران پارس الکترونیک رشت