یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / آرشیو تارنما / آرشیو اعلامیه ها و قطعنامه ها / گسترش مبارزات توده ای درایران و بن بست رژیم

گسترش مبارزات توده ای درایران و بن بست رژیم