یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / دسته‌بندی نشده / فایل‌های صوتی و تصویری / سخنرانی  زنده یاد رفیق حمید رضا چیتگر (بهمنی) پیرامون استالین و دیکتاتوری پرولتاریا در استکهلم  مه ۱۹۸۷

سخنرانی  زنده یاد رفیق حمید رضا چیتگر (بهمنی) پیرامون استالین و دیکتاتوری پرولتاریا در استکهلم  مه ۱۹۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email