پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / دسته‌بندی نشده / کتابخانه / راجع به وظائف پرولتاریا در انقلاب حاضر تزهای آوریل ۱۹۱۷

راجع به وظائف پرولتاریا در انقلاب حاضر تزهای آوریل ۱۹۱۷