سه شنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / دسته‌بندی نشده / کتابخانه / سیمای سیاسی جهان گزارش سیاسی هیئت مرکزی حزب کار ایران (توفان) به سومین کنگره حزب

سیمای سیاسی جهان گزارش سیاسی هیئت مرکزی حزب کار ایران (توفان) به سومین کنگره حزب