سه شنبه , ۴ مهر ۱۴۰۲
برگ نخست / دسته‌بندی نشده / کتابخانه / اتحاد دوستی جوانان بریتانیا – شوروی ۱۹۴۲ آموزش در اتحاد شوروی سوسیالیستی

اتحاد دوستی جوانان بریتانیا – شوروی ۱۹۴۲ آموزش در اتحاد شوروی سوسیالیستی