سه شنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق حسین عزتی کمره‌ای

رفیق حسین عزتی کمره‌ای

 رفیق حسین عزتی در سال 1331 در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام دبیرستان در رشته ریاضی ادامه تحصیل داد. رفیق کمره ای در سال 50 خورشیدی به سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان پیوست  و در مهر ماه همان سال توسط ساواک دستگیرشد.  رفیق  حسین کمره ای ابتدا گرایش به اسلام و اندیشه التقاطی توحیدی داشت که سرانجام با نفی ایدالیسم و نفی مشی مسلحانه جدا از توده و موضع گیری علیه رویزیونیسم شوروی  با پیوستن به توفان  به مارکسیست لنینیست متحول شد.

رفیق عزتی مدتی در زندان ساری بسر برد و در زندان با زنده یاد تقی شهرام آشنا گردید و طبق اسناد منتشره تاثیر شگرفی بر افکار تقی شهرام گذاشت. رفیق عزتی پس از فرار از زندان ساری  راهی خوزستان گریدید و طبق یاد داشتهای  تقی شهرام ” حسین عزتی چند ماه بعد، در شهریور 1352، در قطار راه‏آهن بین اهواز و خرمشهر به طور مشکوک به دام افتاد و در ساواک آبادان زیر شکنجه کشته شد.”

 و لطف‌الله میثمی د رابطه با رفیق عزتی می‌نویسد:

«حسین عزتی… از مارکسیست‌های تئوریک بود… با گروه توفان ارتباط داشت و جنبش مسلحانه را هم قبول نداشت. عزتی مارکسیسم را خوب مطالعه کرده بود و به‌نظر من تأثیر عمیقی بر تقی شهرام به لحاظ دیدگاه‌های مارکسیستی گذاشته بود. …..»

                                      یادش گرامی  و راهش پر رهرو باد.!

Print Friendly, PDF & Email