یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / شکست مفتضحانه اسرائیل در لبنان

شکست مفتضحانه اسرائیل در لبنان

ارتش “شکست ناپذیر“ اسرائیل در مقابل مقاومت چریکی توده ای مردم لبنان به زانو در آمد و ناچار شد بدون آنکه به اهداف رسمی اعلام شده جنگی خود برسد خاک لبنان را ترک کند. دسیسه مشترک امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه که با رضایت ضمنی سایر امپریالیستها تدارک دیده شده بود با شکست کامل روبرو شد. حتی صحنه سازیهای فرودگاه لندن و جار و جنجالهای تبلیغاتی این “بشر دوستان“ امپریالیست نتوانست از قدرت آتش و حمایت عمومی جهانی از مردم لبنان بکاهد. سرانجام قطعنانه سازمان ملل حاصل توافقنامه ای میان دولت قانونی و مستقل لبنان و دولت اسرائیل بود. دولت اسرائیل مجبور شد صحه بگذارد که به خاک لبنان تجاوز کرده و طرف حقوقی مقابلش دولت رسمی لبنان است. سرشکستگی برای صهیونیستها بیش از این مقدور نبود. لیکن خلع سلاح حزب اﷲ لبنان که یک حزب سیاسی در مجلس و دولت لبنان است امری صرفا داخلی است که به دولت لبنان وابسته است. در توافقی که میان حزب مذکور و نخست وزیر مسیحی لبنان آقای فواد سنیوره صورت گرفته است حزب اﷲ لبنان حق دارد سلاحهای

خویش را حفظ کند ولی از حمل آن در ملاء عام خودداری  کند. روشن است که حزب اﷲ لبنان ارتش منظم نیست.

اعضاء و هوادارانش مردم عادی هستند که اساسا به شغل روزانه خویش مشغولند و در خانه های خویش سلاحهای سبک رابرای حفظ استقلال کشورشان پنهان کرده اند. در شرایط تجاوز اسرائیل به لبنان اکثریت مسیحیان و سنی مذهبان لبنان نیز “حزب اﷲ“ بودند. ما در لبنان با یک دارودسته چند نفری بزعم جرج بوش، تونی بلر و ایهود اولمرت روبرو نیستیم. ما یک نیروی عظیم اجتماعی را در مقابل خود داریم که پیوند عمیقی با مردم لبنان دارد. رهبر

حزب اﷲ در سخنرانی اخیر خود پس از پیروزی بر ارتش اشغالگر صهیونیستها اعلام کرد که خسارت وارده به مردم را جبران می کند. خانه های آنها را می سازد، هزینه زندگی آنهائی که شغل خویش را از دست داده اند تا یکسال تامین خواهد کرد  و در این برنامه اولویت با کمک به هموطنان مسیحی لبنان می باشد. در حالی که صهیونیستها و امپریالیستها و “مسیحیان“ و “یهودیان“ غیر لبنانی خانه های مسیحیان لبنان را منفجر می کنند و آنها را به قتل می رسانند، نیروی حزب اﷲ به یاری آنها می آید و در شرایط سختی زیر بار آنها را می گیرد. آیا شگفت انگیز نخواهد بود اگر چنین نیروئی علیرغم ماهیت ارتجاعی ایدئولوژیک مذهبیش از محبوبیت بی همتا در لبنان و امروزه در سراسر جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان برخوردار باشد؟ صهیونیستها و امپریالیستها در سیاست تضعیف حزب اﷲ با شکست مفتضحانه روبرو شده و برای نسل بعدی در لبنان و منطقه ارتش ذخیره ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی ایجاد کرده اند. طبیعتا دولت لبنان از صهیونیستهای اسرائیل پس از عقب نشینی سرافکنده آنها  خواسته است که مناطق اشغالی جنوب لبنان را که حتی قبل از تجاوز اخیر در اختیار داشته است یعنی “مزارع شعبا “ را ترک کند. در توافقات اخیر جائی به آزادی دو سرباز اسیر اسرائیلی تعلق نگرفته است زیرا دولت صهیونیستی اسرائیل که بدروغ اسارت آن دو سرباز را در حین جنگ دلیل آغازجنگ قلمداد کرده بود حال باید آنها را با آزادی سایر اسرای لبنانی که بطور غیر قانونی در اثر آدمربائی راهزنانه در بیغولهای اسرائیل هستند با سرافکندگی تاخت زند. در این مبارزه علیرغم خرابکاری ستون پنجم صهیونیستها در سراسر جهان تا از نمایشات ضد صهیونیستی جلو گیرند و یا به جعل اخبار بپردازند  اسرائیل از نظر سیاسی شکست مفتضحانه ای خورده است. این وظیفه ناپاک را در ایران “حزب کمونیست کارگری ایران“  و کیهان لندنی سخنگوی غیر رسمی و فارسی زبان رامزفلد بعهده گرفته بودند. رئیس جمهور سوریه آقای اسد در ستایش از جنبش مقاومت لبنان به اسرائیل فاشیست هشدار داد تا از این شکست مفتضحانه بیاموزد و از سیاست تروریستی در منطقه دست بردارد و حق حیات سایر ملتها و دول منطقه را برسمیت بشناسد.کار شکست مفتضحانه صهیونیستها وقتی کامل شد که بر اساس گزارش “اورشلیم پست“ فرمانده کل ستاد ارتش اسرائیل آقای “دان خالوت“ سه روز قبل از تجاوز به لبنان و چند ساعت پس از درگیریهای مرزی که منجر به قتل چند سرباز متجاوز اسرائیلی و اسارت دو سرباز دیگر شده بود با آگاهی از تاریخ تجاوز فورا اوراق بهادار خویش را در بازار بورس به بهای خوب به فروش رسانده است تا در اثر جنگ خسارت شخصی به وی وارد نیاید. همین یک قلم نشان می دهد که حداقل سه روز قبل از اسارت دو  سرباز اسرائیلی توسط جنبش مقاومت مردم لبنان تدارک تجاوز به لبنان چیده شده بوده است. این شکست اخلاقی و تشتت سیاسی در اسرائیل با موج نوین مقاومت در منطقه همراه است.

نشریه الکترونیکی حزب کار ایران (توفان)  شماره ١ ویژه نامه لبنان
مرداد  ۱۳۸۵  اوت  ۲۰۰۶

Print Friendly, PDF & Email