یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / زنده باد همبستگی بین المللی با مردم لبنان 

زنده باد همبستگی بین المللی با مردم لبنان 

بمباران بربرمنشانه به کشور مستقل لبنان ادامه دارد

هم‌میهنان عزیز، بشردوستان، انسان‌های دموکرات، رفقای کمونیست!

صهیونیستهای خونخوار اسرائیل که یک رژیم ضد دموکراتیک، بیرحم فاشیستی در منطقه بوده و یک غده چرکین سرطانی هستند، در پی حمله به نوار غزه و بمباران ضد بشری شرایط هستی مادی مردم فلسطین به بهانه پوچ ربودن سرباز اسرائیلی با نقض همه قوانین و تعهدات جهانی به کشور مستقل لبنان تجاوز آشکار کرده اند. این اقدام ضد بشری در مغایرت کامل با حقوق ملل است. صهیونیستهای اسرائیل که تا کنون همه تعهدات بین المللی را زیر پا گذارده اند با طلبکاری مدعی می شوند که زمانی دست از تجاوز وحشیانه خویش بر می دارند که مردم لبنان قطعنامه١۵۵٩ شورای امنیت سازمان ملل را به رضایت آنها بپذیرند و حزب اﷲ لبنان را که اکثریت مردم لبنان هستند خلع سلاح کنند. آنها می خواهند دموکراسی اسرائیلی و تمدن امپریالیستی را جایگزین “اسلام سیاسی“ کنند.

صهیونیستهای جنایتکار، نژاد پرست، ضد دموکرات و فاشیست این تجاوز به لبنان را نیز در زیر پوشش مبارزه با “حزب اﷲ“ پنهان می کنند. آنها در تجاوز وحشیانه خویش به لبنان شهر زیبای بیروت را که مملو از ترکیب جمعیت  لبنان و نه تنها مسلمانان شیعه است به شدت بمباران کرده و تاسیسات زیر بنائی لبنان را که مناطق و اهداف غیر نظامی هستند بر خلاف معاهده ژنو به گلوله و بمب بسته اند و صدها نفر مردم غیر نظامی را تا کنون به قتل رسانده اند.

صهیونیستهای فاشیست اسرائیل که خود را “دموکرات“ جا می زنند و نوکران و جاسوس های یشان در عرصه جهان وایران آنها را “دموکرات“ می خوانند از هیچ اقدام ضد بشری برای قتل عام مردم منطقه کوتاهی نکرده و نمی کنند. ایدئولوژی صهیونیسم یک غده سرطانی چرکین نژادی است که برای رشد خود مستمرا جا باز می کند و به خیال خود قصد دارد بر اجساد صدها هزار مردم منطقه امپراتوری آل داود را بنا کند. تنها مبارزه ایکه یک بار برای همیشه نازیسم و صهیونیسم را بدیار عدم بفرستد و زندگی مشترک انسانی یهودیان همراه با مسلمین و مسیحیان، اعراب و غیر عربها را در کنار هم مقدور کند، می تواند منطقه را از بحران کنونی نجات دهد. هم اکنون یهودیان مترقی در اسرائیل بر ضد این جنگ تجاوزکارانه بپا خاسته اند و همدردی خویش را با مردم لبنان و فلسطین اعلام می کنند. صهیونیسم اسرائیل سرمنشاء تعفن و جنگ و خونریزی و یهودی ستیزی در منطقه است. این صهیونیسم خطرناک افکار عمومی مردم جهان را با اعمال ضد بشری خویش بر ضد یهودیان تحریک می کند. باید با برچیدن بساط صهیونیستها به یهودی ستیزی برای همیشه پایان داد.

ولی این تجاوز صهیونیستها به کشور مستقل لبنان اقدامی جداگانه و از روی احساسات و یا کار یک دیوانه صهیونیست نیست، بلکه بخشی جدا ناپذیر از استراتژی امپریالیستی برای تسلط به خاورمیانه است. بخشی از استراتژی امپریالیسم آمریکاست تا “خاور میانه بزرگ دموکراتیک“ ایجاد کند. تدارک چنین تجاوزی از مدتها قبل آگاهانه در برنامه اسرائیل با توافق امپریالیست آمریکا قرار داشته است. دسیسه ترور رفیق حریری در لبنان، یورش تبلیغاتی علیه سوریه نتوانست در گذشته سیاست امپریالیست آمریکا را در منطقه با موفقیت روبرو کند. زیرا حزب اﷲ لبنان که نماینده اکثریت مردم لبنان است و مسلحانه از منافع مردم لبنان علیه تجاوز امپریالیستی و صهیونیستی دفاع می کند با بسییج میلیونی این توطئه کثیف را خنثی کرد. امروز محبوبیت حزب اﷲ لبنان که پرچم دفاع از استقلال و تمامیت ارضی لبنان را به کف گرفته است بقدری افزایش یافته است که بسیاری مسیحیان لبنان به صراحت می گویند که “امروز همه ما حزب اﷲ“ هستیم. امپریالیستها و صهیونیستها موفق نشدند مسیحیان، سنی ها و حکومت مرکزی لبنان را علیه حزب اﷲ لبنان بسیج کنند، بلکه برعکس مردم لبنان را با وحشیگری خویش یک تنه به زیر پرچم حزب اﷲ لبنان فرستادند.

صهیونیستها برای توجیه آدمکشی و جنگ طلبی خویش به ربودن سربازان اسرائیلی اشاره می کنند. استدلالی مسخره تر از این وجود ندارد. سرزمین فلسطین، لبنان، سوریه، اردن، تا حدودی مصر در تحت اشغال صهیونیستهای اسرائیل قرار دارد. آنها هر وقت اراده کنند به داخل باقیمانده خاک فلسطین لشگر کشیده و رهبران و فعالین آنها را می ربایند. آنها همین چند وقت پیش اعضای دولت قانونی و منتخب مردم فلسطین را که به اعتراف جهانی به صورت دموکراتیک به قدرت رسیده بودند و تنها دولت دموکراتیک منطقه هستند، دزدیدند و به زندانهای اسرائیل منتقل کردند. صهیونیستها و امپریالیستها ثابت کردند که اسلحه تبلیغات “دموکراتیک“ در دست آنها تا به چه حد موذیانه و فاقد ارزش است. آنها در عین حال در عمل ثابت کردند که مقوله “دموکراسی“ دارای ماهیت طبقاتی و صرفا سیاسی است و تفسیر آنرا باید بر همین اساس بعهده گرفت. زندانهای اسرائیل مملو از ده هزار فلسطینی ربوده شده است. صهیونیستها همه خلق فلسطین، لبنان و منطقه را به گروگان گرفته اند. آنها گانگستر منطقه هستند. آنوقت یک چنین دولت صهیونیستی و فاشیستی مدعی است که فلسطینی ها یک سرباز اسرائیلی را ربوده اند و به این جهت مسبب جنگ اند و لذا آسمان به زمین آمده است و حال آنها برای یک دستمال قیصریه را به آتش می کشند. صرفنظر از این امر، مگر این واقعیت را می شود منکر شد که سرزمین فلسطین توسط ارتش اسرائیل اشغال شده و لذا هر فلسطینی شرافتمند از این حق مشروع برخوردار است تا از غرور و شرافت خویش به دفاع برخاسته و هر سرباز متجاوز صهیونیستی را که بدستش می رسد با عشق به انسانیت و برای استقرار یک دنیای بهتر معدوم کند. از کی تا بحال قرار است که ستمگران کشتار کنند، آدمربائی نمایند، اشغال کنند و مردم را به گروگان بگیرند و ستمکشان دست روی دست بگذارند و هیچ عملی نکرده و مقاومتی ننمایند و شاهد سرکوب خویش باشند؟. مگر در جنگ حلوا خیر می کنند؟. مگر جنگی هم وجود دارد که در آن تنها یک طرف حح ِقِق تیر داشته باشد؟. ربودن سربازان اسرائیلی و نابودی همه ارتش اسرائیل متجاوز حق مشروع مردم فلسطین است. این قانون جنگ است. سربازان متخاصم در همه جنگها به روی هم شلیک می کنند. رهبران ابلهی را تصور کنید که لشگر دشمن را از این جهت مورد انتقاد قرار دهند که چرا آنها در پاسخ گلوله آنها به شلیک متقابل متوسل می شوند. طبیعی است که این آسمان و ریسمان بافی برای منحرف کردن از سیاست واقعی صهیونیستها و امپریالیستها در منطقه و نیت شوم آنها در لبنان و فلسطین است.

در مورد لبنان نیز وضع به همین شکل است. صهیونیستهای “دموکرات“ و جنایتکاران ضد بشر به یک کشور مستقل حمله کرده و آنرا “قلع و قمع حزب اﷲ“ و “اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل“!! جلوه می دهند. مشتی ابله سیاسی نیز پیدا شده اند که این تبلیغات صهیونیستها را تکرار می کنند. آنها چنین تبلیغ می کنند که گویا “حزب اﷲ“ یک گروه تروریستی ده نفره است، همدست جمهوری اسلامی و سوریه است و باین علت مستوجب مرگ است.

حزب اﷲ لبنان نماینده نهضت مقاومت ملی صرفنظر از اینکه کسی از رهبری آن مسرور باشد و یا نباشد بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی در کشور مستقل لبنان و نماینده مردم لبنان است،  وی پرچمدار مبارزه ملی مردم لبنان است. آنها نه تنها در شرایط حاضر مردم شیعه لبنان را که بیش از نصف جمعیت لبنان هستند نمایندگی می کنند، بلکه نماینده واقعی همه مردم لبنان هستند. آنها در حکومت لبنان شرکت فعال دارند. آنها ضامن استقلال لبنان در قبال تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم بوده و می باشند. حتی به اعتراف منابع امپریالیستی ٩٠ در صد مردم لبنان اعم از مارونی، دروزی، شیعه و سنی و … از نهضت مقاومت مردم لبنان در قبال تجاوز اسرائیل حمایت می کنند. اگر حزب اﷲ لبنان اراده کند در یک لحظه صدها هزار مردم مسلح به خیابانها ریخته و حمایت خویش را از آنها اعلام می دارند. حزب اﷲ لبنان در عین حال و در شرایط کنونی عامل مهم بازدارنده تجاوز گستاخانه امپریالیسم و صهیونیسم به  سوریه  وکشور ما ایران است.

چنین جریان بزرگ اجتماعی را هم صدا با صهیونیستها و امپریالیستها یک “گروه تروریستی“ جلوه دادن تنها ناشی از بی خبری نیست ناشی از کلاهبرداری و جنایتکاری و همدستی با صهیونیسم وامپریالیسم است. ناشی از این است که عده ای قصد دارند بدون توجه به سطح رشد ملتها و مبارزات آنها ملتهای مسلمان را از  داشتن رهبران مذهبی سیاسی که نوکر امپریالیسم و صهیونیسم نباشند محروم کنند تا موانع راه استقرار سرمایه جهانی را برچینند و تسلط بدون منازع دشمنان بشریت را بر منطقه استراتژیک خاورمیانه و نزدیک مستقر سازند. مبارزه مردم لبنان به رهبری حزب اﷲ لبنان و مبارزه مردم فلسطین به رهبری سازمان منتخب حماس صدها بار مترقی تر و شرافتمندانه تر از خرابکاری مشتی دغلکار ضد کمونیست به نام “حزب کمونیست کارگری“ است که برای همدستی با اسرائیل به میدان آمده اند. این عده همان کسانی هستند که هم در ایران و هم در عراق و هم در افغانستان به خرابکاری در جنبش مقاومت مردم این ممالک مشغولند و در اروپا با اخلال در جنبش صلح آب به آسیاب امپریالیستها وصهیونیستها ریخته و هوادار تجاوز امپریالیست آمریکا به ایران هستند. آنها مبارزه مردم جهان علیه جهانی شدن سرمایه وحمایت از تمامیت ارضی و استقلال ملی را با زبان جرج بوش و آریل شارون “تروریسم“ می خوانند. آنها با حمایت از نظریه های رهبر گمراهی بنام منصور حکمت که عمرش را به ایهود اولمرت داده است مدعی هستند که منظره سیاسی عمومی جهان مبین مبارزه “اسلام سیاسی و میلیتاریسم آمریکا“ است. آنها مبارزه ملتهای جهان را علیه امپریالیسم و صهیونیسم، مبارزه طبقه کارگر را بر ضد سرمایه داری و در نتیجه انقلابات ملی و سوسیالیستی را نفی می کنند. مانند تروتسکیستهای خائن به پرگوئی و بیعملی سیاسی مشغولند و برای روشنفکران بیکاره مشغله فکری ایجاد می کنند.

مبارزه مردم فلسطین و لبنان حتی اگر رهبری آنها دردست نیروهای مذهبی باشد مبارزه ای برای استقلال ملی است و باید از آن حمایت کرد. فقط عمال استعمار در ایران و جهان برای فریب کاری، این تبلیغات گوشخراش را براه می اندازند که باید علیه “اسلام سیاسی“ مسلح شد و به حمایت از ارتش اسرائیل و امپریالیستهای خون آشام برخاست. از چه موقع تا بحال قرار بوده است که کشتار مردم را به این بهانه که آنها مسلمان هستند و حتی تمایلات شدید مذهبی دارند مورد حمایت قرار داد؟ مگر ممالک مسلمان حق زندگی ندارند؟ مگر مسلمانان “داخل آدم“ نیستند؟ مگر می شود اعراب سعودی و یا مردم پاکستان و افغانستان را قتل عام کرد به “جرم“ اینکه مسلمان و حتی مسلمان بنیادگرا هستند و یا با کاریکاتور توهین آمیز فاشیستهای دانمارک نسبت به پیامبر مورد احترامشان مخالفند؟ مگر مسلمان کشی همان یهودی کشی نیست؟ این غریزه حیوانی و فاشیستی و ضد بشری از کدام ایدئولوژی ناشی می شود؟ فرق حکمتیسم با صهیونیسم چیست؟

تجاوز به لبنان مورد پشتیبانی همه امپریالیستها و مرتجعین جهان است. همه این ممالکی که تعهدات جهانی را امضاء کرده اند در قبال تجاوز صهیونیستها سکوت اختیار کرده و تبلیغ می کنند که گویا هدف این تجاوز “قلع و قمع“ حزب اﷲ لبنان است. آنها نام کشور مستقل لبنان را برای فریب افکار عمومی بر زبان نمی آورند.

امپریالیست آمریکا صریحا اعلام می کند که قبل از اقدام به اعمال بازدارنده باید دست صهیونیستها را چند هفته ای آزاد گذاشت تا به اهدافشان برسند و پس از اینکه آنها به اهدافشان رسیدند آنوقت می شود به گفتار صد تا یک غاز متوسل شد.   اروپای متحد در کنار ممالک مرتجع عرب سکوت اختیار کرده اند. سران اعراب مرتجع که از افزایش نفوذ شیعیان می ترسند ترجیح می دهند در مورد کشتار قومی مردم لبنان سکوت کنند. هیچکس به این اقدام غیر قانونی اسرائیل اعتراضی نمی کند. اسرائیل مانند همیشه همه قوانین بین المللی را به زیر پا می گذارد و برای آنها پشیزی ارزش قایل نیست. سرزمینهای دیگران را اشغال کرده است. رسانه های گروهی امپریالیستی و صهیونیستی که یک پوشش سانسور جهانی دارند و ماشین شستشوی مغزی هستند و عنوان “دموکراتیک“ را بیدک می کشند یا سکوت کرده اند و یا به جعل اخبار مشغولند. وجدانهای مردم اروپا معذب نمی شود و صدای اعتراضی به گوش نمی رسد. تنها کمونیستها هستند که مردم را در ممالک خویش بر ضد این تجاوز وحشیانه بسیج می کنند و این سیاست صحیح را در قبال خرابکاری مشتی ایرانیان خود فریب همدست صهیونیسم و امپریالیسم با موفقیت به پیش می برند. امپریالیستها و صهیونیستها همه توان خویش را برای قتل عام مردم لبنان فراهم آورده و می خواهند بیروت را با بمباران خویش به عصر حجر ببرند.

همه این عملیات وحشیانه و بربرمنشانه را نمی شود بخاطر ربودن دو سه تا سرباز اسرائیلی که در جنگ شرکت داشته اند توجیه کرد. این نوع استدلال توهین به درجه دانائی مردم جهان است.

هدف از این تجاوز به نظر ما تدارک فشار و در صورت پیدایش همه شرایط، تجاوز به ایران است. امپریالیستها می خواهند پشت جبهه خویش را برای فشار نظامی به ایران محکم کنند. نخست فلسطین، بعد از آن لبنان و سپس سوریه و آنگاه که اهرمهای فشار سیاسی ایران را از کار انداختند به سراغ ایران خواهند آمد. آنها هرگز قصد ندارند داوطلبانه خاک لبنان را ترک کنند.

ولیکن همه این تلاشهای بیهوده حساب همان روغن فروش طمع کاری است که با کوزه روغنش می کرد. صهیونیستها سالهاست که فلسطین را اشغال کرده و به لبنان لشگر کشیده و آدمکشی کرده اند ولی ذره ای نیز از مقاومت مردم منطقه علیه امپریالیسم و صهیونیسم کم نشده است. این تجارب تاریخی نشان می دهد که صهیونیستها مجددا ناچارند با خفت خاک لبنان راترک کنند. تا تجاوز و فشار هست، مقاومت هست و این دیالکتیک تاریخ است.

تجاوز اخیر صهیونیستها و امپریالیستها باید به ما بیاموزد که دموکراسی و آزادیخواهی و بشر دوستی آنها کاذب و برای فریب و اسارت سایر ملتهاست. آنها به هیچ تعهدی که حتی آنرا سیاه روی سفید امضاء کرده اند متعهد نیستند. آنها از کشتار صدها هزار انسان ابائی ندارند. آنها به جعل اخبار و دروغپراکنی مشغولند وموفق شده اند ماشین و نظام عظیمی در جهان برای فریب افکار عمومی اختراع کنند و شستشوی مغزی دهند.

این تجربه ثابت می کند که دوستداران اسرائیل “دموکرات“ و آمریکای متمدن، دشمنان مردم ایران و جهان هستند. این تجربه نشان می دهد که سیاست مشتی ابله سیاسی که آلت دست صهیونیستها و امپریالیستها هستند و سوراخ دعا را گم کرده اند خرابکاری در مبارزه مردم لبنان علیه امپریالیسم و صهیونیسم است. این “چپ اندر قیچی های“ آشفته فکر و بیهوده گوهای بیعمل، خواهان آنند که مردم لبنان به نفع اسرائیل نابود شوند، زیرا رهبری این مردم در دست حزب اﷲ لبنان قرار دارد. آنها تجاوز وحشیانه اسرائیل صهیونیستی را همتراز مبارزه مردم لبنان برهبری حزب اﷲ که از موجودیت کشورشان دفاع می کنند قرار می دهند و در تحلیل نهائی با تجاوز اسرائیل شرمسارانه موافقند. تئوری های این خیانت را منصور حکمت تدوین کرده است و بخورد آنها داده است.

وظیفه مردم جهان افشاء امپریالیستها و صهیونیستهاست و وظیفه مردم منطقه مبارزه قهرآمیز برای قتل عام تجاوزگران صهیونیست و امپریالیست است.

زنده باد مبارزه قهرمانانه ملتهای فلسطین و لبنان بر ضد صهیونیسم و امپریالیسم. 

ما خواهان خروج فوری و بی قید و شرط صهیونیستها از لبنان هستیم  ما معتقدیم که جامعه ملل باید این اقدام ضد انسانی را محکوم کرده و صهیونیستهای اسرائیل را مجبور کند خسارت وارده به مردم لبنان را بپردازند. 

ما معتقدیم که باید اسرائیل صهیونیست را محاصره اقتصادی کرد و وادارش نمود که به تعهدات بین المللی خویش پایبند باشد و سرزمینهای اشغالی فلسطین را ترک کند. 

مرگ بر امپریالیسم و صهیونیسم.

نشریه الکترونیکی حزب کار ایران (توفان)  شماره ١ ویژه نامه لبنان
مرداد  ۱۳۸۵  اوت  ۲۰۰۶

Print Friendly, PDF & Email