یکشنبه , ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / جنایت امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل در لبنان و فلسطین، جنایت علیه بشریت است          

جنایت امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل در لبنان و فلسطین، جنایت علیه بشریت است          

کنون نزدیک به دو هفته است که رژیم نژاد پرست و صهیونیست اسرائیل با حمایت بی شائبه از طرف آمریکا و با بی اعتنائی کامل نسبت به واکنش و اعتراضات عمومی جهان و تمامی موازین برسمیت شناخته بین المللی به بمباران و قصابی مردم لبنان و فلسطین مشغول است. این جنایکاران تروریست و” متمدن” به یک جنگ تمام عیارعلیه مردم بیدفاع فلسطین و لبنان دست زده و با بمباران شهرها و مردم غیرنظامی سبعیت صهیونیسم را نشان میدهند. طبق گزارشات رسمی مطبوعات و رسانه های غربی بیش از پانصد نفر درلبنان تا کنون جان باخته، نزدیک به دوهزار  نفر مجروح و  قریب به هفتصد هزار نفر از خانه و کاشانه خود تارانده شدند. این وضعیت غیر انسانی و خشونت وحشیانه علیه مردم همچنان ادامه دارد و خشم ونفرت عموم مردم جهان را برانگیخته است.  اکنون بر همگان روشن است که تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان و فلسطین و خطر گسترش این آدم کشی در منطقه نمی تواند در محدوده ربودن سه سرباز اسرائیلی  در نوار غزه و جنوب لبنان مورد تحلیل قرارگیرد. آمریکا مدتهاست که در باتلاق جنگ عراق و افغانستان گیر کرده و عملا شکست خورده است. اکنون هیچ چشم انداز روشنی برای امپریالیست آمریکا و متحدین جنایتکارشبرای خروج از بحران  در عراق و افغانستان نیست و لذا باید افکارعمومی جهان را ازعراق و افغانستان به لبنان و  فلسطین کشاند تا شاید فرجی شود. از سوئی آمریکا و اسرائیل طرح تجاوز نظامی به ایران را در سر می پرورانند و با انگشت اتهام بسوی ایران و سوریه در لبنان و فلسطین  زمینه را برای ماجراجوئی های خطرناکی آماده میکنند. بعد از اشغال نظامی کامل لبنان و خلع سلاح جنبش حزب اﷲ  احتمالا نوبت ایران و سوریه فرا خواهد رسید. اینها ازگفتار دیپلماتیک و دوپهلوی رایس و بوش در مصاحبه های مطبوعاتی است و بسیاری از خبرنگاران کارکشته نیز بدان پرداخته اند.  آمریکا با این هدف استراتژیک و چنگ اندازی بر چاه نفت ایران و  اعمال سر کردگی بر سایر رقبا، به سرپل اسرائیل درمنطقه هنوز نیاز دارد و از طریق این غده سرطانی می تواند به ایجاد نفاق و تشتت  در منطقه و دست  اندازی به قفقاز، شمال آفریقا، و سراسر خاورمیانه پرداخته و پایگاه مطمئنی برای سرکوب جنبشهای استقلال طلبانه و  انقلابی و کمونیستی باشد. صهیونیستها می خواهند فلسطینی ها را وادار کنند که بعنوان زندانی و اسیر در شکم اسرائیل تن در دهند. مردم قهرمان فلسطین به زیر بار این زورگوئی ها نمی روند و بی باکانه میرزمند و حمایت بیدریغ مردم جهان را بدنبال دارند. 

امروز روشن است که سیاست بنیاد گرایان صهیونیست به بهانه ” حق حیات” و” امنیت”  برای قتل عام مردم فلسطین و لبنان و شکست روحیه مبارزاتی آنها با شکست  مفتضاحانه ای روبرو خواهد شد و جز این نیز نخواهد بود.  امروز دیگر نمی شود به بهانه جنایات نازیها به تکرار همان جنایات نازیها علیه مردم فلسطین و لبنان مرتکب شد و آن را توجیه نمود. تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل و منافع انحصارات امپریالیستی  مسبب تمامی نابسامانیهای مردم در لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان….. و منطقه و جهان است . باید مقابل فاشیسم،ا مپریالیسم و صهیونیسم ایستاد. 

حزب کار ایران (توفان) خواهان قطع فوری قتل عام مردم فلسطین و لبنان توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل است.حزب ما خواهان خروج بی قید و شرط سرزمینهای اشغالی و پرداخت خسارت به مردم منطقه از جانب اسرائیل است. حزب ما صهیونیسم را همدست امپریالیسم دانسته و آن را نژاد پرستی صرف میداند. 

حزب ما  توطئه و تجاوز به لبنان ، سوریه، ایران و هر کشوری در منطقه توسط اسرائیل و آمریکا را محکوم میکند و خواهان آن است که به این افسارگسیختگی صهیونیسم و امپریالیسم  لگام زده شود. 

حزب ما از مبارزات مشروع و عادلانه مردم فلسطین و لبنان برای آزادی و استقلال ملی  حمایت میکند. 

حزب ما امنیت مردم منطقه را ازراه کشتار جمعی و حذف فیزیکی محکوم میکند و خواهان امنیتی است که حقوق همه مردم منطقه را عادلانه برسمیت بشناسد. تا این حقوق متحقق نشود شعله مبارزه مردم فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان خاموش نمی شود و سراسر منطقه را دربرمیگیرد. 

بر رفقای حزبی در خارج از کشور است که با شرکت فعال و سازماندهی در تظاهرات های ضد  امپریالیستی ، ضد اشغال و تجاوز به فلسطین و لبنان و با برجسته کردن اهداف شوم امپریالیسم و صهیونیسم درمنطقه از مبارزات مشروع، دفاعی و عادلانه مردم لبنان و فلسطین حمایت نمایند.  

نشریه الکترونیکی حزب کار ایران (توفان)  شماره ١ ویژه نامه لبنان
مرداد  ۱۳۸۵  اوت  ۲۰۰۶

Print Friendly, PDF & Email