برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک و خون اسلامی درگذشت
REUTERS/Caren Firouz (IRAN)

هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک و خون اسلامی درگذشت

هاشمی رفسنجانی عالیجناب سرخپوش، عضو شرکت سهامی زنجانی و شرکاء

هاشمی رفسنجانی، یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در ۸۲ سالگی درگذشت. کارنامه سیاسی ۳۸ ساله هاشمی رفسنجانی در صحنه سیاست ایران، چیزی جز توطئه و باندبازی، دزدی و چپاول اموال مردم، خیانت و جنایت، فقر و ژرفش اختلافات طبقاتی نبوده است.

هاشمی رفسنجانی از همان اوان انقلاب به عنوان همدست خمینی جلاد نقشه ترور و امحا فیزیکی مخالفین سیاسی حتا عناصر و جریانات سازشکار و رفرمیستی را که سودایی جز رفرم‌های کوچک در چهارچوب نظام سرمایه‌داری در سر نداشتند، می‌کشید و دست به توطئه و ترور می‌زد.

هاشمی رفسنجانی یکی از طراحان “انقلاب فرهنگی اسلامی”، بستن دانشگاه‌ها و سرکوب دانشجویان ایران بود. وی به عنوان یار امام جنایت کارش گام به گام با بسیج نیروهای شبه فاشیستی حزب‌الله و سپاه و بسیج دست‌آوردهای دمکراتیک انقلاب بهمن ۵۷ را از بین برد و فضای اختناق سیاسی ایران با کودتای ننگین سی خرداد ۶۰ به اوج خود رسید. هاشمی رفسنجانی از آمران کشتار کمونیست‌ها، انقلابیون و نیروهای ترقی‌خواه دهه شصت و از طراحان اصلی کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان و شهریور ۱۳۶۷ بود.

هاشمی رفسنجانی برای حفظ و تحکیم نظام و تصفیه و سرکوب مخالفین سیاسی، جنگ را پس از عقب نشینی و شکست ارتش عراق از خرمشهر ادامه داد و خسارت مالی و انسانی عظیمی را موجب گردید .

در دوره ریاست جمهوری وی بود که چتر عملیات تروریستی و قتل افراد اپوزیسیون در خارج از کشور پهن شد و بیش از ۲۰۰ تن از شخصیت‌ها، اعضاء و رهبران احزاب و گروهای سیاسی ترور شدند. رفیق حمید رضا چیتگر (بهمنی) عضو رهبری حزب کار ایران (توفان) یکی از این قربانیان ترور در خارج از کشور بود.

هاشمی رفسنجانی معروف به عالیجناب سرخ‌پوش رهبری کننده قتل‌های زنجیره‌ای و ترور نویسندگان و شخصیت‌های منتقد ایران است.

هاشمی رفسنجانی نقش تعیین کننده‌ای در مسند قدرت‌نشاندن سیدعلی خامنه‌ای بعنوان رهبر و جانشین خمینی ایفا کرد و هم او بود که دخالت سپاه در اقتصاد و قدرت سیاسی را فراهم آورد. هاشمی رفسنجانی معمار اصلی سیاست‌های نئولیبرالی در قالب تعدیل اقتصادی در ایران بود که پس از سرکوب خونین انقلاب و کشتار سال شصت و در شوک فروبردن جامعه به اجرا درآمد. براستی که وی فرزند خلف “میلتون فریدمن” در صحنه ایران است و”گور خوابی” و فقر و مصیبت و لگدمال‌کردن حقوق کارگران نتیجه طبیعی سیاست‌های نئولیبرالی هاشمی رفسنجانی است که جامعه ایران را به ورطه سقوط کشانده است.

امروز مجموعه ضد انقلاب حاکم و همه کار به دستان “اصلاح‌طلب میانه‌رو” برون حکومتی و نئولیبرال‌هایی نظیر زیبا کلام‌ها تا “چپ‌های غیرسنتی” چون فرخ نگهدارها، رهبر سازمان فدائیان اکثریت ….و بی بی سی نشین‌های مدرن و سکولار، به عزا نشسته و با اظهار تأسف از مرگ این جلاد خونریز و جنایتکار در سوگ فرورفته‌اند. براستی که نگرانی از”نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی” بدون عالیجناب سرخ پوش این ملای میانه‌روی ایران می‌تواند مختص افراد و محافلی باشد که در این نظام چیزی برای از دست‌دادن دارند. فقط با دفن بختک رژیم سرمایه‌داری اسلامی است که می توان از شر این اختاپوس با تمام جناح‌هایش خلاص شد.

خبر مرگ قاتلان فرزندان ایران، نه تنها جای تاسف ندارد، بلکه روز شادمانی مردمان ایران است!

توفان سخن هفته

نقل از فیسبوک حزب کار ایران (توفان)

Print Friendly, PDF & Email