برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / زندگی در گور آبروی مؤمن و بی‌آبرویی مردم!

زندگی در گور آبروی مؤمن و بی‌آبرویی مردم!

“گورخواب‌ ” اصطلاحی است که همین چند روز قبل، سه شنبه هفتم دی ماه با خبری در روزنامه شهروند درمورد عده ای بی خانمان که شبها را در قبر های گورستان نصر آباد به صبح می رسانند ، درادبیات مردم ایران متولد شد؛ و همانند بمبی فضای خبری کشور را منفجر کرد.

حسن روحانی رئیس جمهوراسلامی ، این عاشق سینه چاک سیاستهای نئولیبرالیستی به سر وصداهای اخیر بویژه نامه اصغر فرهادی کارگردان متعهد ایرانی واکنش نشان داد وریاکارانه در نشست تخصصی “جامعه نظارت و بازرسی دولت ” صبح چهارشنبه هشتم دی ماه اظهار داشت: “من دیروز از یکی از هنرمندان نامه ای را خواندم که بسیار دردناک بود. شنیده بودیم بعضی ها از فقر کارتن خواب می شوند یا زیر پل ها می خوابند اما قبر خواب را کمترشنیده بودیم. این هنرمند در نامه نوشته بود وقتی این موضوع را دیدم بغض در گلویم و شرمساری در سیمایم ایجاد شد. چه کسی می تواند در جامعه بزرگی مثل ایران با این عظمتِ دین وفرهنگ و عشق به خاندان رسالت ببیند عده ای از هم نوعانش آسیب اجتماعی دیده اند و به خاطر بی پناهی به قبر پناه برده اند. قبلا زنده به گور می گفتند، اما الان طرف برای اینکه سرما را تحمل کند خودش را در گور می کند.این مساله برای دولت و مردم قابل تحمل نیست.برای حل چنین موضوعاتی همه باید یکپارچه شویم و از مسائل جناحی و اختلافات دست برداریم و مشکلات اساسی کشور را مدنظر قرار دهیم. برای حل مشکلات همه باید دست به دست هم بدهیم. دولت و ملت و همه مسئول هستیم و در برابر فساد همه ما مسئولیم. بزرگترین قدرت برای مقابله با فساد ، نظارت عمومی است.برای رسیدن به رستگاری همه باید به صحنه بیاییم باید مردم را به خیر و نیکی دعوت کنیم و جلوی منکر و فساد بایستیم”

این درحالیست که همه این زالوصفتان ابتدا گورخوابی را انکار وتکذیب کرده و برای حفظ آبروی “سیمای روحانی والهی نظام مقدس اسلامی” منتقدین را به باد انتقاد گرفته ودشمن شاد کن معرفی نموده اند. درهمین رابطه بنا به گزارش روزنامه “قانون” سعید ناجی فرماندار شهریار در نشست مطبوعاتی ” مسئله  گورخوابی در گورستان نصیرآباد را تکذیب کرد و گفت: «تعدادی کارتن‌خواب که از دسته معتادان پرخطر هستند و خانواده‌ای ندارند در گوشه کنار گورستان می‌ماندند اما به‌هیچ‌ وجه در گور نمی‌خوابیدن؛ مشکل کارتن‌خواب‌ها در شهریار وجود داشته اما در حدی نبوده که بخواهد به تیتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور تبدیل شود و این حاشیه‌ها را به‌دنبال داشته باشد. » سعید ناجی ضرب و شتم کارتن‌خواب‌ها را نیز تکذیب کرده و ادامه داد: «پس از شنیدن خبر، حوالی ظهر به گورستان رفتم تا خود از نزدیک آنجا را بازدید کنم که هیچ کارتن‌خوابی را در آنجا مشاهده نکردیم.»

پس از تکذیب‌های پی درپی فرماندار شهریار وسران ریز ودرشت نظام ، سرانجام شهردار باغستان محمد میرزمانی درنشستی وقیحانه می گوید:«کسانیکه این گزارش را منتشر کرده‌اند اصل نظام را نشانه گرفته‌اند. می‌خواهند با احساسات مردم بازی کرده و با ایجاد آتش درکنار گور و تجسم جهنم در دید مردم، خواسته‌اند افکار عمومی را متشنج کنند. »

هر انسان عاقل ودانایی دانسته است که فجایع کنونی نظیر”گورخوابی” نه یک شبه از آسمان نازل شده ونه آفریده هیاهوی دشمنان نظام سرمایه داری اسلامی است. این شرایط ناهنجار ومصیبتبار اجتماعی سالهاست دراثرسیاستهای نئولیبرالی و اجرای دستورات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول زاده شده وامروزجامعه ایران را به قعرفقر، فحشاء و اعتیاد ….پرتاب کرده است. آقازاده ها از این سیاستهای خانمان برانداز وغارتگرانه سودهای نجومی برده ومی برند و مردم بی خانمان درگورمی خوابند.در اثر همین سیاستهای نئولیبرالی هر روز دسته ای از سرمایه داران برای بستن قراردادهای اقتصادی به ایران سرازیر می شوند. آقای حسن روحانی درادامه سیاستهای نئولیبرالی دولتهای پیشین ورود سرمایه های خارجی به ایران را راه حل “رونق اقتصادی ونجات ملت ایران” تحلیل کرده است .وی اجرای قراردادهای اسارت آور نئولیبرالی و گشودن بازارهای ایران بسوی سرمایه های امپریالیستی ، حذف یارانه ها،حذف خدمات عمومی دولتی و ممانعت از شرکت دولت در تولید و اداره کشور و توجه به حداقل رفاه عمومی را در دستور کارخود قرارداده است. این سیاستی است که اجرای آنرا اتحاد حسن روحانی و رفسنجانی با احمدی نژاد مقدور کرده وامروز بشدت ادامه دارد. موج خصوصی سازی ها وغارت اموال عمومی مردم به حلقوم ایرانی های همدست امپریالیسم و شرکتهای امپریالیستی ریخته می شود.دولتهای قبلی از رفسنجانی گرفته تا احمدی نژاد و اکنون حسن روحانی سیاست تعدیل اقتصادی و ریاضت عمومی را اجراء کرده و همه شرایط را برای بهره کشی بهتر فراهم نموده اند. درچنین شرایطی عجیب نیست که شاهد “گورخوابی “مردم محروم وبی خانمان ایران در گورستان نصیر آباد باشیم. ما درآینده با موج بیشتری ازاین دست از مردم آسیب دیده و بی خانمان درگور روبروخواهیم بود.  رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی درخلال ۳۸ سال حاکمیت سیاه ومنفور خود نشان داده است هیچ راه حلی برای پاسخ به این معضلات اقتصادی ندارد،جز ادامه سخنان توخالی وغارت زحمتکشان ووخیمترکردن اوضاع نابسامان اجتماعی ، هنر دیگری از اونمی تراود.

براستی از کسانی که درکاخهای رویایی زندگی می کنند و مردم ایران را فاقد آبرو ودشمن خود دانسته وآنها را مستحق زندگی در گورستان می ببینند ، انتظار دیگری جز این نمی‌رود. نطق تاریخی خمینی ریاکارهنگام ورود به ایران که گفت :

” لاکن محمد رضا” قبرستان‌ها را آباد کرده است”! هنوز از حافظه تاریخی مردم ایران محونگردیده است. ولی خمینی جلاد نگفت خود اووفرزندان خلفش روزی قبرستانها را به محل خواب مردم تبدیل خواهند کرد.وی برای فریب مردم گفت :” دربار درزمان شاه ملت ایران را دارای ارزش انسانی نمی دانسته است”. اما اونگفت نظام نکبتبارش فقط برای مؤمنین هفت رنگ ارزش زیست قائل است و نه برای اکثریت مردم زحمتکش ایران.این فرزندان راستین راه اوتملک غیر قانونی وغاصبانه ثروت ایران را حق طبیعی خود دا نسته همانند صهیونیستها از نیل تا فرات را وعده الهی به خود می‌دانند و به کسی پاسخگو نیستند. جمهوری اسلامی خودیها را آن دسته ازمؤمنین اسلامی می بیند که در سرکوب مردم وحفظ نظام غارتگرمافیایی شریک است ودرکاخهای آریامهری ودوراز”هیاهوی گورخوابی”به عبادت الهی مشغول است!

گورخوابی تنها با به گور سپردن بربریت سرمایه داری نظام اسلامی واستقرار سوسیالیسم پایان میگیرد.جز این راهی دیگری متصور نیست.

Print Friendly, PDF & Email