پنج شنبه , ۶ مهر ۱۴۰۲
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی ایران و ۵۰ سال مبارزه ضد رویزیونیستی (۱)

تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی ایران و ۵۰ سال مبارزه ضد رویزیونیستی (۱)

سخنرانی مختصری است که به مناسبت:

تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی و ضد رویزیونیستی در ایران، از بدو پیدایش جنبش سوسیال دموکراسی، حزب کمونیست ایران، گروه ۵۳ نفر، حزب توده ایران، سازمان مارکسیستی-لنینیستی توفان و حزب کار ایران(توفان) ایراد شده است.

توفان این سخنرانی را برای اطلاع خوانندگان توفان به تدریج در بخشهای مختلف منتشر می­کند.

سوسیال دموکرات

تاریخ جنبش سوسیال دموکراسی در ایران هنوز به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. هم ارتجاع روسیه تزاری و هم ارتجاع ایران در زمان قاجاریه و پهلوی در نابودی اسناد این جنبش فعال بوده­اند. ولی به طور کلی می­توان مدعی شد که این جنبش از سالهای ۱۹۰۵ الی ۱۹۰۶ همزمان با انقلاب بورژوا- دموکراتیک فوریه در روسیه، و حتما تحت تاثیر این انقلاب و فعالیت سوسیال دموکراتهای روسیه، در ایران پا گرفته است.

یکی از مبارزان سوسیال دموکرات علی مسیو در تبریز است که از بنیانگذاران “مراکز غیبی” به حساب می­آید و در انقلاب مشروطیت نقش موثری در بسیج مردم و سرکوب ضد انقلاب داشته است. “جمعیت مجاهدین” که هسته اصلی آنرا سوسیال دموکراتها تشکیل می­دادند بر ضدِ ضدانقلاب حاکم و دشمنان انقلاب مشروطیت بسیار فعال بود.

سوسیال دموکراسی انقلابی ایران(اجتماعیون عامیون) برای سوسیالیسم و عدالت اجتماعی مبارزه می­کرد و تحت تاثیر جنبش سوسیال دموکراسی اروپا قرار داشت. آنها در اردیبهشت سال ۱۲۹۶(ماه مه ۱۹۱۷) چندی بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در شوروی “حزب عدالت” را تاسیس کردند که در سه سال بعد در ۱۲۹۹ خورشیدی(۱۹۲۰ میلادی) یکی از پایه­گذاران حزب کمونیست ایران بود. در کنار “حزب عدالت” ما با سازمان “همت” که در سال ۱۲۸۳(۱۹۰۴ میلادی) در شهر باکو تاسیس شد و در میان مهاجران ایرانی در قفقاز فعالیت می­کرد، روبرو هستیم. این گروه نیز شروع به فعالیت سازمانی و تبلیغاتی کرد و روزنامه خود را منتشر ساخت. آنها با سوسیال دموکراسی انقلابی بلشویک هوادار لنین تماس داشتند که نشریه ایسکرای لنین را از طریق تبریز و قفقاز به دست سوسیال دموکراتهای روس می رساندند. در نخستین شماره روزنامه “همت”(۳ ژوئیه ۱۹۱۷ برابر ۱۲ تیر۱۲۹۶) حزب مقصد اصلی خود را سرنگونی سرمایه­داری و برقراری سوسیالیسم اعلام کرد و برای نیل به این مقصود: “همه مسلمانان، کارگران، زحمتکشان، روشنفکرانی که وجدانشان بیداراست را، به زیر پرچم اجتماعیون عامیون “همت” فرا خواند”.

حوزه­های سوسیال دموکراسی در تبریز، تهران، مشهد و نقاط دیگر کشور تشکیل گردید. “مراکز غیبیِ” سوسیال دموکراسی، در امر ایجاد جمعیتهای وسیع و توده­ای “مجاهدین” در تبریز و تهران و مشهد نقش بزرگی داشتند. البته سوسیال دموکرات انقلابی ایران در آن ایام سازمان یکپارچه و متمرکز نبود، ولی حوزه­­های سوسیال دمکراسی در مسیر انقلاب مشروطیت نقش فوق­العاده مهم و موثر بازی کردند. در سال ۱۹۱۱ این سازمان پیامی به منظور جلب مساعدت بین المللی نسبت به انقلابیون ایران، خطاب به سازمانهای سوسیال دمکرات جهان در آن روز، فرستاد. کنفرانس پراگ بلشویکها در ۱۹۱۲ به مناسبت این پیام قطعنامه­ای صادر کرد که در آن از حزب سوسیال دمکرات ایران یاد و تجلیل شده است.

به دین ترتیب حزب کمونیست ایران بر اساس سنن انقلاب مشروطیت و سوسیال دموکراسی انقلابی، از وحدت “حزب عدالت” و سازمان “همت” پدید آمد و دنبال کننده راه سازمانهای سلف خود بود و لذا خطا نخواهد بود اگر ما آغاز تاریخ حزب کمونیست ایران را از سال ۱۹۰۶، سال پیدایش نخستین حوزه­های سوسیال دمکراسی و مراکز غیبی و سازمانهای مجاهدین آن حساب کنیم.

کسروی در باره سوسیال دموکراتهای ایران در تاریخ مشروطیت نوشت: “آنان نیک می­دانستند که خودکامگی از میان نرفته و تنها نام “مشروطه” نتیجه­ای نخواهد داشت و باید نیرو بسیجید و برای نبرد آماده گردید، نیک می­دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، کم کم سست گردید و از جوش فرو خواهند نشست.”

حزب کمونیست ایران

در خرداد ۱۲۹۹ خورشیدی(مطابق با ۲۰ ژوئن ۱۹۲۰) نخستین کنگره حزب کمونیست ایران در بندر انزلی از اعضاء حزب عدالت و دیگر افراد انقلابی و گروه “همت” تشکیل شد.

تاریخ حزب کمونیست ایران را می توان به سه دوره اساسی تقسیم کرد. دوره اول از کنگره میان پشته­ی بندر انزلی تا کنگره دوم حزب (معروف به کنگره ارومیه) یعنی از ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۶ خورشیدی؛ دوره دوم از کنگره ارومیه تا ۱۳۱۰؛ سال هجوم عمومی ارتجاع رضا شاه که قانون سیاه ضد کمونیستی ۱۳۱۰ را تصویب کرده بود به حزب کمونیست ایران و سرکوب سازمانهای کارگری و دوره سوم از تاسیس مجدد حزب کمونیست ایران و آغاز فعالیت گروه موسوم به ۵۳ نفر تا تاسیس حزب توده ایران(۱۳۱۳-۱۳۲۰).

حزب کمونیست ایران در دوره اول و دوم حیات سیاسی­اش، فعالیت وسیعی داشت و نقش موثری را در بسط جنبش رهائی­بخش و دموکراتیک مردم ایران ایفاء نمود. تجارب حزب کمونیست در این دوران همه جانبه و غنی است.

نشریات حزب کمونیست ایران در نواحی مختلف ایران عبارت بودند از “حقیقت”، “کار”، “خلق”، “پیکان”، “پیک”، “نصیحت”، “شراره”، “حرفه” و… حزب کمونیست ایران در جنبش گیلان همراه با میرزا کوچک خان جنگلی بر ضد حکومت مرکزی که نوکر امپریالیسم بریتانیا بود و قصد داشت ایران را به پایگاهِ ضدِ انقلاب اکتبر بدل کند، جنگید و جمهوری شوروی گیلان را در تحت تاثیر انقلاب کبیر اکتبر تاسیس کرد. این جنبش در اثر بی­توجهی به خواستهای دهقانان، نفوذ افکار مذهبی، سیاستها چپروانه هوادار انقلاب جهانی، و دسیسه­های ارتجاع محلی و مرکزی با دست قوای رضا خان میرپنج سرکوب شد و دولت مرکزی مانع از آن شد که برنامه مترقی این جنبش متحقق شود و استقلال ایران تضمین گردد. سرکوب این جنبش، نخستین گام عمال امپریالیسم بریتانیا در ایران بود تا مانع شوند حکومت بلشویکها در شوروی پا بگیرد و از چنگ محاصره ضد انقلابی خلاصی یابد. در این دوره حیدرخان عمواغلی از قهرمانان انقلاب مشروطیت، دبیرکل حزب کمونیست ایران به دستور میرزا کوچک خان به قتل رسید و خود میرزا کوچک خان نیز سرکوب شد و در حین گریز، از سرما یخ زد و در واقع قربانی دسیسه­های ارتجاع قوام­السطنه و رضا خان گردید. وی با روحیه ناپیگیرانه خود در مبارزه با فئودالیسم و امپریالیسم قادر نبود مدافع سرسخت و پیگیر دمکراسی باشد. اشتباهات چپروانه حزب کمونیست ایران به رهبری سلطانزاده با نظریات تروتسکیستی، صدمات مهمی در کنار ضعف میرزا کوچک خان به جنبش جنگل زد.

حزب کمونیست ایران نه تنها در انقلاب مشروطیت شرکت فعال داشت. در جنبش ضد امپریالیستی و دموکراتیک جنگل نیز نقش موثری ایفاء کرد. فعالیتهای کمونیستهای ایران در آن دوره به ادبیات ایران نیز رنگ انقلابی و آگاه­گرانه زد.

فرخی یزدی شاعر کمونیست و انقلابی ایران چنین سروده است:

“…

در جشن کارگر چو زدم فال انقلاب          دیدم به فال نیک بود ، حال انقلاب

زحمتکشان  به خطّۀ مسکو شدند جمع        از بهر شرکت دهمین سال انقلاب

من هم  به نام ملّت ایران سپاسگوی          بر قائدین نامی و عمّال انقلاب

به پای جان به تربت پاک لنین بیا           تا بنگری به مقبره ، تمثال انقلاب

و در جای دیگر:

“با داس و چکش کن محو, این  خسروی ایوان را     چو کوه کنی هر روز , با تیشه نباید کرد”

ملک الشعراء بهار شاعر دموکرات و میهنپرست می نویسد:

“…

بلشویک است و یار لنین

خصم سرمایه و قلدری

بایدش بی‌محابا بکشت

از ره امنیت پروری

جمله ماندند باز از عمل

تاجر و کاسب و مشتری

زارع از زارعی، کاسب از

کاسبی، تاجر از تاجری

لیک شاعر نماند از عمل

هم به زندان کند شاعری”

وی در جای دیگر در توصیف لغو قرارداد تقسیم ایران میان امپریالیسم بریتانیا و روسیه تزاری بیان کرد:

« ﺩﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻮ ﺭﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺭﺍ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻘﻼ ﻣﯽﮐﺮﺩ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ خصم ﯾﮏ ﺳﺮ ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ را ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯼ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺪﺑﺨﺖ (ﺍﯾﺮﺍﻥ ) ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺖ. ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ ﮔﻠﻮﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ „لنین“ ﺍﺳﺖ. »

گروه ۵۳ نفر

گروه معروف به ۵۳ نفر که عده­ای از کمونیستهای ایران عضو آن بودند، به رهبری دکتر تقی ارانی و از جمله همکاری ایرج اسکندری و بزرگ علوی تشکیل شد و به انتشار مجله دنیا که دنیائی از اطلاعات و دانش روز بشری و تبلیغ و ترویج سوسیالیسم علمی و ماتریالیسم دیالکتیک بود، دست زد. این مجله وزین عمیقا در نسل جوان پژوهنده ایران که در دوران خفقان سیاه دربار رضا شاهی، تشنه اندیشه­های انقلابی و شناخت جهان اطراف خویش بود، موثر واقع شد و دروازه دنیای جدیدید را به روی آنها گشود. همین مبارزه فرهنگی با مقاومت دربار رضاخان و مراجع مذهبی ارتجاعی مواجه شد و آنها را بر ضد کمونیستها بسیج کرد. دروازه دنیا بر روی جوانان بسته شد و کمونیستها به زندان افتادند و دکتر تقی ارانی، این قهرمان ملی ایران و نابغه ایرانی کمونیست را در زندان به قتل رساندند. ولی افکار ارانی ریشه دواند و از درون آن همراه با سنت انقلابی حزب کمونیست ایران و جنبش انقلابی سوسیال دموکراسی در ایران، بعد از شهریور ۲۰ و سقوط و تبعید رضا خان به دست اربابش امپریالیسم بریتانیا، حزب توده ایران بنیان گذاشته شد. فرزندان کمونیستهای ایران مبارزه جدیدی را در شرایط جدید جهانی و پیروزی سوسیالیسم بر ضد فاشیسم آغاز کردند.

ارانی گفت: ” پس هر قانون مقدس نیست؛ فقط آن قانون مقدس است که حافظ منافع توده باشد”.

ارانی عمیقا به مبارزه طبقاتی ایمان داشت و در زیر تیغ سلاخ­خانه رضاشاهی در دادگاه جنائی که متهمین سیاسی را به جرم دارا بودن افکار کمونیستی، یعنی به جرم فکر کردن محاکمه می کردند، گفت:

“اگر چه در اینجا ظاهرا محکمه جنائی است، ولی باطنا علاوه بر جلسه درس، یک میدان مبارزه اجتماعی است که سه طرف(یعنی یک مدعی، یک مدعی علیه و یک قاضی بیطرف) نداشته، بلکه فقط دارای دو طرف است که در یک طرف آن قاضی و مدعی دولتی با هم، و در طرف دیگر آن ما، هر یک مدافع منافع یک دسته خصوصی می باشیم. کدام حق داریم؟ تاریخ نشان خواهد داد…

“هیچ عقیده اجتماعی و مذهبی در تاریخ بشر وجود ندارد که در مدت کوتاه حیات خود به اندازه سوسیالیسم و کمونیسم راجع به آن کتاب تالیف و به این کثرت انتشار یافته باشد.

چقدر برای یک جامعه ننگین است که طرفداری رنجبران و حفظ حقوق آنان در آن این قدر سخت مجازات می شود. چرا از رنجبر می ترسید؟ … مگر اکثریت ملت ایران به نسبت نه دهم رنجبر نیست؟ پس چرا تمام قوه شهربانی صرف تعقیب طرفداران رنجبر است؟ این نوع تعقیب و محاکمه واضح می­کند که شما نه فقط با توده مخالفید بلکه نیز از آن سخت هراسانید…

…وظیفه من در اینجا مهمتر از آن است که به دفاع شخصی خود پردازم. من وظیفه عالی و وجدانی دفاع جمعی را اخلاقا به عهده دارم.”… ادامه دارد

Print Friendly, PDF & Email