برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / نه دونالد ترامپ! بلکه مبارزه ما، سرنوشت اورشلیم را رقم خواهد زد!

نه دونالد ترامپ! بلکه مبارزه ما، سرنوشت اورشلیم را رقم خواهد زد!

اطلاعیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین درمورد بیانیه دونالد ترامپ

جبهه خلق برای آزادی فلسطین، بیانیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به عنوان بیانیه اعلام جنگ علیه مردم فلسطین و حقوق آنها ارزیابی میکند. این بیانیه، موضع  آمریکا را به عنوان یک موجودیت خصومت گر نسبت به مردم ما و یک شریک کشور صهیونیستی در جنایاتش علیه مردم فلسطین و سرزمین آن مشخص می سازد و باید بر این اساس مورد نظر قرار گیرد.

علاوه بر این، آقای ترامپ  «گلوله ترحم»  (تیر خلاص- توفان)  را به روی راه حل، به اصطلاح دو کشور مستقل، پروژه حل و فصل مناقشات و شهرک‌سازی‌ها، و توهم نسبت به روند صلح، شلیک نمود. جبهه خلق از رهبری فلسطین میخواهد که از تجربه ویرانگر وابستگی به مذاکرات و سلطه‌گری ایالات متحده درس‌های لازم را بگیرد و سریعاً از توافق اسلو و تمام تعهدات وابسته به آن خارج شود.

جبهه حلق برای آزادی فلسطین از توده‌های فلسطینی و تشکل‌های آنها می‌خواهد، تا  مبارزه خود را متحد کرده و با اکسیون و دادن شتاب به جنبش توده‌ای، به این تصمیم به طور جمعی و عملی و قدرتمند پاسخ دهند.

نبرد برای اورشلیم (شهر قدس – توفان)  نبردی برای همه فلسطین است. برای ما، اورشلیم، حیفا است، صفد، یوفا، غزه، رام الله و هر شهر و روستای فلسطین است.

علاوه بر این، جبهه بر ضرورت مقابله با مثلث توطئه – امپریالیسم، صهیونیسم و ​​رژیم‌های ارتجاعی عرب –  توطئه‌کنندگان علیه اورشلیم و فلسطین و حقوق مردم آن  و حقوق اعراب، تاکید می‌کند و لازم می‌داند، که برای مبارزه با این توطئه‌ها، درها بر روی گزینه‌های مناسب باز شوند.

توده‌های اعراب نیز تصمیم دولت ترامپ را به روشنی رد می‌کنند. این تصمیم، کردار امپریالیسم آمریکا، به عنوان حامی اصلی تروریسم صهیونیست در منطقه و همچنین ماهیت آن را بیشتر روشن می‌کند؛ امپریالیستی که به طور مداوم تلاش می‌کند که برای حفظ سلطه خود منطقه را به آتش به‌کشد.

اورشلیم همیشه پایتخت مردم فلسطین و دولت فلسطین باقی خواهد ماند و تلاش اتحاد امپریالیستی – صهیونیستی برای از بین بردن هویت عربی و موقعیت آن در جهان عرب و اسلام  موفق نخواهد بود.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین PFLP

 ۶  دسامبر ۲۰۱۷

ترجمه و تکثیر از دفتر بین المللی حزب کار ایران (توفان) 

Print Friendly, PDF & Email