پنج شنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / شانزده آذر، روز مقاومت دانشجویان علیه استبداد و امپریالیسم گرامی باد!

شانزده آذر، روز مقاومت دانشجویان علیه استبداد و امپریالیسم گرامی باد!

روز دانشجو بار دیگر فرا می‌رسدشانزده آذر ۱۳۳۲ به عنوان روز «مقاومت تاریخی» بر علیه استبداد ستم‌شاهی واستعمار در تاریخ مبارزاتی دانشجویان ایران ثبت شده استمبارزه دانشجویان دانشگاه تهران برعلیه دادگاه فرمایشی و ارتجاعی دکتر محمد مصدق و برعلیه سفر نیکسون، معاون وقت رییس‌جمهوری امپریالیسم آمریکا در ایران، بازتاب وسیعی داشتدر این روز در پی یورش نیروهای امنیتی و گارد شاهنشاهی به دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران و درگیری میان آنان و دانشجویان، سه دانشجوی مبارز این دانشگاهشریعت‌رضوی، مصطفی بزرگ‌نیا و احمد قندچی در راه میهن و برای آزادی و استقلال جان باختند وده‌ها تن مجروح و بازداشت شدنداز آن پس همه ساله، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های سراسر ایران مراسمی به یاد شهیدان آن روز برپا کرده و در دوران سیاه جمهوری اسلامی نیز دانشجویان این روز را همواره گرامی داشته‌اندجنبش چند سال اخیر دانشجوئی ایران با الهام از نسل گذشته و دستاوردهای پربار و ارجمندی، که این نسل برای آنها به ارث گذارده است، خیزش انقلابی و خیره‌کننده ۱۸ تیر ۷۸ را آفرید که با جنبش دموکراتیک، ضد سلطنت و ضد امپریالیستی پیوند خورداین جنبش ناقوس مرگ رژیم اسلامی را به صدا درآورد وهمانند شانزده آذر بازتاب درد و رنج عمومی مردم ایران بود.

حزب کار ایران (توفانیاد همه دانشجویانی را که در مبارزه علیه رژیم‌های تبهکار شاه و شیخ جان باختند، گرامی می‌دارد و برای هموطنان دانشجو، که در شرایط خفقان و استبداد مذهبی حاکم در ایران برای آزادی و حقوق دمکراتیک و بهبود شرایط صنفی و سیاسی خود و سایر زحمتکشان می‌رزمند موفقیت آرزو می‌کند.

روز دانشجو گرامی باد!
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به‌دست مردم ایران!
دست امپریالیسم آمریکا از ایران و منطقه کوتاه باد!
حزب کار ایران (توفان)
آذر ماه ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email