پنج شنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / انزوای آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

انزوای آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نمایندگان ملت‌های جهان، به‌رسمیت‌شناختن اورشلیم، به عنوان پایتخت اسرائیل، توسط دونالد ترامپ را با ١٢٨ رأی مثبت، ٩ رأی مخالف و ٣۵ رأی ممتنع باطل اعلام کردند.

مهمترین کشورهای نوکر آمریکا، که مانند سگ وفادار برای ترامپ دُم تکان میدهند و به پیش‌نویس قطعنامه قدس رأی مخالف دادند، عبارتند ازگواتمالا، هندوراس، اسرائیل، جزایر مارشال، میکرونزی، جزیره ناورو، جزیره پائولو، توگو و خود آمریکاما نمی‌دانیم بعضی از این جزایری میکروبی کجا قرار دارنددر لیست ممالکی که رأی ممتنع داده‌اند، از جمله نام رژیم ارتجاعی حاکم در آرژانتین نیز دیده می‌شود.

کشور دیگری که موجبات شگفتی را بوجود آورده است، کشور مسلمان بوسنین هرزه گوین است که رأی ممتنع داده استنیکی هیلی، با زبان تهدید، اعلام کردشرم‌آور است که سازمان ملل سال‌هاست مکانی برای خصومت با اسرائیل بوده استاین رویکرد، باعث کاهش اعتبار این سازمان می‌شودجای سوال دارد که با وجود این همه دشمنی، چرا اسرائیل ماندن در سازمان ملل را انتخاب کرده استاین عفریته ضدبشر نمی‌خواهد بفهمد که اسرائیل جائی در سازمان ملل و در خاورمیانه نداردفلسطین متعلق به ساکنان بومی آن، اعم از یهودی، مسیحی و مسلمان است، نه یهودیان واراداتی.

این خانم جنگ طلب و دهان دریده در سازمان ملل اعلام کرد که حق عضویت خویش را پرداخت نخواهد کرد و هر کس با آمریکا مخالفت کند، کمک‌های آمریکا را دریافت نخواهد کرد و آمریکا نام این عده را فراموش نمی‌کنداین خانم بی‌منطق و هوچی با بی‌شرمی میگوید: «حالا که ما به سازمان ملل مبالغ دست و دلبازانه می‌پردازیم، به‌درستی انتظار داریم منافع ما مورد احترام قرار به‌گیرد» وی ادامه میدهد که «ما موظف هستیم برای سرمایه‌گذاری‌های خود بیش از این طلب کنیم». «هیچ‌گونه تصمیم سازمان ملل، آمریکا را از تصمیمات‌اش مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم منصرف نخواهد کرد»

امپریالیسم آمریکا، مانند اسرائیل، هیچ تصمیم سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد، مگر به نفع‌اش باشد، آنوقت از ایران، کره شمالی، فلسطین، لبنان و سوریه و…. می‌خواهد به تصمیمات آمریکا در سازمان ملل و در کنگره آمریکا تن در دهندزبان امپریالیسم، زبان گلوله است و باید در مقابل این عفریت مهیب قرن ایستاد و آن را منزوی کرد و نه اینکه با آن برای حمله به ایران همدست و هم‌آواز شد و جاسوسی آنها را پذیرفت و از آنها پول گرفتکُردهای ناسیونال شونیست ایران از آمریکا درخواست کردند که بلای عراق را سر مردم ایران در آورد، تا«کردستان آزاد» شودسلطنت،طلبان، به رهبری رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق به جاسوسی و نوکری برای ترامپ مشغول‌اند و «حزب کمونیست کارگری» منصور حکمت در پی ساختن جبهه‌ای برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به دست اسرائیل و آمریکاستننگ بر این خودفروختگان و رهبرشان، ترامپ و نیکی هیلی!

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۳۸ دیماه ۱۳۹۶

حزب کار ایران (توفان

Print Friendly, PDF & Email