شنبه , ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / صد سالگی انقلاب کبیر اکتبر سوسیالیستی و نگاهی به وضعیت مارکسیست-لنینیست‌ها در روسیه

صد سالگی انقلاب کبیر اکتبر سوسیالیستی و نگاهی به وضعیت مارکسیست-لنینیست‌ها در روسیه

در صدسالگی انقلاب اکتبر شوروی بسیاری از مبارزین چپ و رهراوان طبقه کارگر کنجکاواند به‌دانند کمونیست‌های روسیه کنونی در چه وضعیتی قرار دارند. مشتاق‌اند به‌دانند چپ درروسیه اساساً کیست و حزب کمونیست به چه حزبی اطلاق میشود ونگاه احزاب مختلفی که این روزها از انقلاب کبیر اکتبر دفاع می‌کنند، چه هستند و چه تحلیلی در مورد نقش رویزیونیسم معاصر به سرکردگی خروشچف و فروپاشی اتحاد شوروی دارند، برنامه‌شان برای آینده روسیه و استقرار سوسیالیسم چه می‌باشد وغیره…

در روسیه کنونی چندین حزب تحت نام کمونیست به فعالیت مشغول‌اند. بزرگترین حزب «کمونیست» «حزب کمونیست  فدراتیو روسیه» به رهبری زیگانف است. این حزب همان حزب رویزیونیستی «تمام خلق» دوره خروشچف است که هم اکنون ۱۳ درصد آراء را در مجلس دوما در دست دارد و در چهارچوب رفرمیستی بورژوازی حاکم فعالیت می‌کند.

حزب دیگر، تحت نام «حزب کمونیست کارگران روسیه»  فعالیت می‌کند که در سال ۱۹۹۱ تأسیس گردید. این حزب مخالف «حزب کمونیست فدراتیو روسیه» است و خود را پیرو سنن گذشته دوران لنین و استالین می‌داند.

حزب سومی نیزتحت نام «جبهه کارگری» به فعالیت مشغول است که متشکل از شماری کمونیست‌ها واتحادیه‌های کارگری چپ است و این جریان نیز مخالف حزب رویزیونیستی زیگانف است. احزاب دیگری وجود دارند که از رفیق استالین دفاع می‌کنند و با حزب رویزیونیست تحت رهبری زیگانف مرزبندی دارند. ما در آینده تلاش خواهیم کرد به معرفی احزابی به‌پردازیم که قدرت‌گیری رویزیونیسم معاصر تحت رهبری خروشچف را نقطه عطفی در احیای سرمایه‌داری و فروپاشی سوسیال امپریالیسم شوروی تحلیل می‌کنند. شایان ذکراست هنوزحزبی از روسیه بعنوان حزب برادر و عضو کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیستی-لنینیسی حضور ندارد و تلاش برای ارتباط با حزبی که با خط و مشی این کنفرانس بین‌المللی  نزدیک است، ادامه دارد.

مطلبی را که در زیر می‌خوانید خلاصه‌ای از مصاحبه «اسک سود مارک» نماینده «سازمان جوانان کمونیست انقلابی سوئد» با دبیر بین‌المللی «سازمان جوانان حزب کمونیست کارگران روسیه»، تیمور راکسی«در پترزبورگ.» است که در ژوئن ۲۰۱۷ در نشریه پرولتر شماره ۲۲ارگان مرکزی حزب کمونیست سوئد منتشر شد. ما این مصاحبه را برای شناخت و اطلاع بیشتر در مورد احزاب روسیه ترجمه و در اختیار خوانندگان گرامی توفان الکترونیکی قرار می‌دهیم.

هئیت تحریریه

آذر ماه ۱۳۹۶

 

پرسشنظرتان درمورد سایر احزاب سیاسی که خود را کمونیست می‌نامند چیست و تفاوت‌تان با «حزب کمونیست فدراتیو روسیه» کدام است!

پاسخما (حزب کمونیست کارگران روسیه – توفان)، «حزب کمونیست فدراتیو روسیه» را یک حزب رویزیونیستی ارزیابی می‌کنیم، حزبی که در حرف کمونیستی است، ولی یک بخش از سیستم حاکم است. این حزب ظاهراً نقش اپوزیسیون در مجلس (دوما – توفان) را بازی می‌کند، اما در واقعیت امر غیر مستقیم از دولت دفاع می‌کند. «حزب کمونیست فدراتیو روسیه» در ارتباط با اولیگارشی‌های حاکم قراردارد. زیگانف رهبر، «حزب کمونیست فدراتیو روسیه» صاحب چندین قصر در کشور است. ما به سایر جریانات چپ انتقاد جدی نداریم و با آنها بویژه با جبهه متحد کارگران روسیه، که حزب کمونیست کارگران نیز عضو آن است، همکاری‌های نزدیکی داریم. ما در انتخابات محلی و مجلس دوما  کاندیدای مشترکی را معرفی کردیم.

پرسشاوضاع سیاسی روسیه را چگونه می‌بینیدکدام مسئله سیاسی برای کارگران و جوانان و دانشجویان را در برنامه خود دارید؟

پاسخما در روسیه شاهد سیاستی مونوپلی (انحصاری – توفان) هستیم که از دهه ۲۰۰۰ پا به عرصه وجود گذاشت و از دولت حمایت می‌کند. ما چنین سیاستی را امپریالیستی ارزیابی می‌کنیمحزب ما الحاق کریمه به روسیه فدراتیو را بیان این سیاست امپریالیستی می‌داند. ما همچنین بر این نظریم که سیاست دولت مورد حمایت جریانات ناسیونالیستی قرار دارد و با تبلیغات علیه تحریم‌های آمریکا واتحادیه اروپا اهداف معینی را دنبال می‌کند. طبعاً فضای کنونی در مقایسه با دهه ۱۹۹۰ تغییر کرده است. ما امروز شاهدیم که دولت برای نیازها و اهداف خود از سمبل‌ها و موفقیت‌های دوره اتحاد جماهیر شوروی بهره می‌گیرد و با توسل به چنین تبلیغاتی سیاست‌هایش را پیش می‌برد. در دوره اخیر حقوق دمکراتیک مردم و احزاب مخالف نقض می‌شود و فشار بر نیروهای اپوزیسیون افزایش یافته است. ما اکنون به سازماندهی کارگران جوان و کلاس‌های آموزشی مارکسیستی می‌پردازیم. برگزاری جلسات و سخنرانی‌ها و تظاهرات و آکسیون‌های سیاسی از جمله فعالیت‌های ما را تشکل می‌دهد.

وضعیت دانشجویان سخت‌ترشده است. تعداد دانشجویان در دانشگاه‌ها کاهش یافته و هزینه شهریه دانشگاه افزایش یافته است. در روسیه کنونی جنبش دانشجویی و یا سازمان‌های دانشجویی وجود ندارد و دانشجویان مجبورند که خود بصورت فردی مشکلات‌شان را حل کنند.

طبقه کارگر روسیه تحت فشار شدیدی قراردارد. با تعطیلی صنایع تولیدی کارگران بیکار می‌شوند. مشکل دیگر این که  سرمایه‌داران حقوق کارگران را به موقع نمی‌پردازند و در بعضی موارد اصلاً حقوقی نمی‌پردازند. سیستم حقوقی در روسیه از سرمایه‌داران و دولت حمایت می‌کند. بحرانی که گفته می‌شود، به واسطه تحریم خارجی سربرآورده، بهانه‌ای بیش نیست، تا از این طریق حقوق کارگران را نه‌پردازند. بیشترین فشار بر کارگران مهاجر وارد می‌شود که گاهاً به مدت چندین ماه حقوقی دریافت نمی‌کنند.

پرسشحزب کمونیست کارگران روسیه چگونه این مسائل را پیش می‌برد. فعالیت سندیکایی چگونه است؟

پاسخما کمیته‌های همبستگی کارگری با کارگرانی که حقوق دریافت نکرده‌اند، ایجاد کردیم و تلاش می‌کنیم با سازماندهی کمک‌شان کنیم وسرمایه‌داران را به عقب برانیم. اما این کار به سختی پیش می‌رود و بسیار مشکل است. زیرا سیستم حقوقی از سرمایه‌داران حمایت می‌کند.اتحادیه‌ها پراکنده و ضعیف هستند و عملاً فاقد توان لازم برای همبستگی با یکدیگراند.

پرسشروابط اتحادیه‌ها با دولت و احزاب سیاسی چگونه است؟

پاسخما سه اتحادیه کارگری مرکزی داریم. یکی ازآنها وابسته به دولت است، دومی تحت نفوذ لیبرال‌ها قرار دارد و سومین سندیکا، اما سندیکای مستقل از دولت است. در هر سه سندیکا در لایه‌های پایینی آن روحیه مبارزاتی وجود دارد، حتی در میان سندیکای متعلق به دولت.حزب ما مناسبات خوبی با سندیکای مستقل دارد و اعضای‌شان خود را در لیست جبهه سرخ کارگران برای انتخابات کاندید می‌کنند.

پرسشامروز تنش‌هایی بین آمریکا و اتحادیه اروپا با روسیه وجود داردما در رسانه‌های سوئد می‌شنویم که روسیه حالت تهاجمی دارد و کشوری غیر قابل پیش‌بینی است و امکان دارد که ممالک بالتیک را همانند کریمه به الحاق خود درآورد و کنترل نظامی بر دریاچه شرق(اوسترشونرا به کف گیرداوضاع را چطور می‌بینید؟ 

پاسخدر روسیه گفته می‌شود که آمریکا و اتحادیه اروپا در موضع تهاجمی قراردارند، بویژه در مورد جنگ اقتصادی علیه روسیه بسیار سخن می‌رود. امروز چیزی دال بر خطر تجاوز نظامی به ممالک بالتیک توسط روسیه وجود ندارد. زیرا در صورت چنین اتفاقی روسیه مستقیما در تقابل با پیمان نظامی ناتو قرار می‌گیرد. البته روسیه مناسبات عمیقی با دول بالتیک دارد، ولی نمی‌تواند همانند رابطه با کریمه تجاوز نظامی به این کشورها را توجیه کند. این امر غیر ممکن است.

پرسشدر سوئد تبلیغات مشابهی همانند تجاوز به ممالک بالتیک می‌شود، تا افکار عمومی را برای پذیرش عضویت سوئد در ناتو فراهم سازنداینطور توجیه می‌شود که باید در مقابل روسیه‌ای که خود را تسلیح می‌کند، به‌ایستیم .

پاسخاین درست است که روسیه به تسلیخات و نظامی‌گری و مدرنیزه‌کردن ارتش دست‌زده است، اما  باید توجه کرد که شرایط روسیه در سال‌های ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ بسیار نامناسب بود. پایگاه‌های کشور در حال فروپاشی بودند، حتا  بخش بزرگی از ارتش به غذا و برق دسترسی نداشتند و فساد تمام تاروپود ارتش را فراگرفته بود. این شرایط امروز تغییر کرده و اوضاع بهبود یافته است. اما با این وجود ظرفیت نظامی روسیه به هیچ وجه قابل مقایسه با توان نظامی آمریکا نیست .

پرسشدولت روسیه همچنین بخاطر حضورش در سوریه مورد انتقاد شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته استشما این موضوع را چگونه می‌بینید؟

پاسختا حدی می‌توان گفت روسیه در نبرد علیه داعش، در سوریه، نقش مترقی ایفا می‌کند. اما این فقط روسیه نیست که نقش نظامی در سوریه دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز علیه داعش اقدامات نظامی انجام داده‌اند. بدیهی است که روسیه می‌خواهد از منافع‌اش در سوریه دفاع کند. منظور ما این است که دولت سوریه یک دولت سکولار است و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه سیاستی مترقی را پیش می‌برد. منافع آمریکا با سرنگونی دولت سوریه و با حمایت از تروریست‌ها کلید خورده بود. این سیاست اما امروز با شکست روبرو شد و ما اکنون شاهدیم که آینده‌ای برای سوریه بدون دولت اسد متصور نیست. باید تلاش کرد یک راه حل سیاسی بین دولت و اپوزیسیون پیدا کرد. در این میان اما تروریست‌های اسلامی جایگاهی در این گفتمان نخواهند داشت. بسیار مهم است که ما کمونیست‌ها در این امر متحد و استوار باشیم، به اپورتونیسم درنغلطیم و فریب تبلیغات بورژوازی را نه‌خوریم

پرسش در پایان به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر چه برنامه‌ای پیش‌روی دارید؟

پاسخفعالیت‌های مختلفی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر صورت می‌گیرد. اما بزرگترین مراسم ماه اکتبر فستیوال جهانی جوانان در روسیه است. این فستیوال تحت رهبری کمیته‌ای که مورد حمایت دولت است برگزار می‌گردد. سازمان جوانان کمونیست کارگران روسیه نیز که عضو این فستیوال است، در این مراسم شرکت می‌کند. کمونیست‌هایی از اروپا و سایر کشورها به این فستیوال دعوت شده‌اند. در عین حال شماری از احزاب و سازمان‌هایی به دلیل نقش دولت روسیه در این فستیوال از شرکت در آن امتناع کرده‌اند. ما کمونیست‌ها بایدحدالمقدور و تا آنجا که بورژوازی این امکان را به ما می دهد، بویژه در چنین فستیوالی که «حزب کمونیست فدراتیو روسیه» نیز در آن حضور دارد، شرکت داشته باشیم و نشان دهیم که یک آلترناتیو واقعی انقلابی وجود دارد. ما نباید به پذیریم که دستگاه حاکم تاریخ سوسیالیستی ما را مصادره کند. چنین مسئله‌ای نباید بی‌پاسخ بماند. از اینرو ما در این فستیوال شرکت میکنیم.

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۳۸ دیماه ۱۳۹۶

حزب کار ایران (توفان)

Print Friendly, PDF & Email