سه شنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۷
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / مصاحبه رفقای حزب کار ترکیه ( امپ) با حزب کار ایران (توفان) در مورد خیزش عمومی مردم ایران

مصاحبه رفقای حزب کار ترکیه ( امپ) با حزب کار ایران (توفان) در مورد خیزش عمومی مردم ایران

پرسش- شرایط جامعه قبل از اعتراضات مردمی چگونه بود؟ انگیزه و شرایط شرکت کنندگان در تظاهرات خیابانی چیست؟ آیا نشانههایی از وقوع این نوع اعتراضات گسترده وجود داشت؟

پاسخ- رژیم جمهوری اسلامی دستورات سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به شدت به مرحله اجرا در آورده است. نتیجتاً وضعیت اقتصادی توده‌ها به سرعت در حال افت است، سطح فقر گسترش یافته است، نرخ تورم به سرعت افزایش می‌یابد، هزینه زندگی به شدت بالا رفته است، قدرت خرید عموم مردم به شدت افت می‌کند، قیمت آب، بنزین، برق و دیگر مواد سوختی افزایش یافته است.

قیام اخیر فوران خشم و نارضایتی توده‌ها از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی رژیم است. این خشم در جامعه در چند دهه گذشته متراکم شده است. علاوه بر این، دزدی و کلاه‌برداری‌های ۱۰ رقمی ( چند میلیارد دلاری) توسط مقامات جمهوری اسلامی که جیب مردم و پس‌اندازهای مختصرآنها را خالی کرده است، بر شدت نفرت مردم از رژیم افزوده است.

تشدید نزاع در بین جناح‌های رژیم جمهوری اسلامی را هم باید از نظر دور نداشت. معترضان از این نزاع‌ها سود جسته و تمام جناح‌های رژیم را هدف قرار دادند.

در چند سال گذشته، به ویژه در سال ۲۰۱۷، اعتصاب، تظاهرات و اعتراضات متعددی توسط بخش‌های مختلف جامعه: کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران، پرستاران، هزاران نفر که قربانیان مستقیم مالباختگان سپرده‌های بانکی شده‌اند، صورت گرفت. انتظار یک اعتراض عمومی در پاسخ به این وضعیت وجود داشت. جنبش اعتراضی که با خواست‌های اقتصادی شروع شد، به سرعت به سوی برخورد به مسائل سیاسی پیشروی می‌کند.

پرسش – چه بخشهای اجتماعی و سیاسی در اعتراضات شرکت دارند؟ آیا بخش سازمان یافتهای در این تظاهرات وجود دارد؟

پاسخ- تمام بخش‌های اجتماعی و سیاسی جامعه در این اعتراضات شرکت دارند، از کمونیست‌ها تا انقلابیون، از توده‌های عادی تا نیروهای سازمان یافته، از سلطنت‌طلبان تا مجاهدین ارتجاعی و طرفدار امپریالیست و عوامل منفرد صهیونیست‌ها و امپریالیست‌ها. این یک قیام خود به خودی است، عمدتاً توسط جوانان، که در این لحظه رهبری سازمان یافته‌ای ندارند. علی‌رغم تمام کاستی‌ها، این شورش بیان واقعی نارضایتی عمومی از چهار دهه حکمرانی جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی است.

پرسش- پاسخ دولت ایران به مردم چه خواهد بود؟

پاسخ- رژیم نیروهای سرکوبگر، نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و ارتش را برای کنترل و مهار خیزش عمومی بسیج کرده است. بر اساس گزارش‌ها، تا کنون ده‌ها تن از معترضین با شلیک گلوله کشته شده و چند صد نفر بازداشت شده‌اند. مردم در خیابان هیچ شکی ندارند که رژیم جمهوری اسلامی وحشی و بی‌رحم است و اگر فرصتی پیدا کند، برای حفظ حکومت‌اش از توده انتقام خونین خواهد گرفت.

تاکنون، مشارکت طبقه کارگر در این جنبش اعتراضی چشم‌گیر نبوده است. اعتصاب عمومی توسط طبقه کارگر قطعاً می‌تواند رژیم را وادار به عقب‌نشینی کند. نشانه‌هایی وجود دارد که کارگران بیشتری در این جنبش شرکت می‌کنند. بدون مشارکت طبقه کارگر، این خطر وجود دارد که رژیم جنبش را به طور وحشیانه سرکوب کند.

پرسش – برخی از تحلیلگران سیاسی نیز در ترکیه ادعا می کنند که آمریکا در این اعتراضات دست دارد. شما چگونه به این ادعا  پاسخ میدهید؟

پاسخ- امپریالیست‌ها، به ویژه امپریالیست‌های آمریکائی، همراه با صهیونیست‌ها در خاورمیانه، سعی دارند در هر جنبشی علیه هر رژیمی که در مقابل دستورات آنها خم نشود، نفوذ یابند. این خصوصاً در مورد ایران صادق است. حضور عوامل و نوکران امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در یک جنبش، ماهیت جنبش را تعیین نمی‌کند. در خیزش موجود در ایران، این عوامل نقش غالب را ندارند. در عین حال، کمونیست‌ها، نیروهای چپ و پیشرو باید بسیار هشیار باشند و شعارهای دروغین و انحرافی را که در راهپیمایی‌ها بیان شده‌اند، تحلیل کنند و ماهیت آنها را به توده ها بشناسانند.

پرسش – دولت ایران تحت حمایت روسیه دارای نفوذی رو به رشد در منطقه و حتی در جهان است. سیاست خارجی طبقه حاکمه ایران چه تأثیری بر وضعیت داخلی گذاشت؟

پاسخ – شرکت ایران وروسیه و همکاری آنها در منطقه براساس منافع مشترک آنهاست. در خیزش کنونی مردم ایران، عده‌ای متأثر از تبلیغات صهیونیستی و امپریالیستی شعارهای نژادپرستانه و ضد مردمی را مانند «ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن»، «ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره» در بین تظاهرکنندگان مردمی سر می‌دادند. مردم ایران هیچگونه خصومتی با اعراب و یا مردم کشورهای همسایه، که برای احقاق حقوق خود مبارزه می‌کنند، ندارند.

پرسش فراخوان شما برای مردم ایران و دیگر کشورهای همسایه چیست؟

پاسخ – ما از تمام مردم، نیروهای پیشرو، و شخصیت‌های سیاسی می‌خواهیم که هشیارانه از این جنبش اعتراضی حمایت کنند و خود را با آن پیوند دهند. ما مردم منطقه را به همبستگی با مردم ایران فرا می‌خوانیم. همبستگی بین خلق‌های منطقه برای حل مسائل پیچیده‌ای که کشورهای منطقه با آن درگیراند، بسیار مهم است.

در پایان، از رفقای حزب برادرمان در ترکیه (امپ) برای برگزاری این مصاحبه تشکر میکنیم و برایشان آرزوی پیروزی داریم.

۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

 

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۳۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email