چهارشنبه , ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / جای کارگر در زندان نیست!

جای کارگر در زندان نیست!

رضا شهابی مجدداً به زندان باز گردانده شد

کمیته دفاع از رضا شهابی، مورخ ۱ اسفند ۱۳۹۶ طبق بیانیه شماره ۱۱۶ خبر داده است که رضا شهابی با وجود نیمه‌کارهماندن معاینات پزشکی، به بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد! در این بیانیه چنین آمده است:

«همانطور که پیش‌تر نیز اعلام شد، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن رضا شهابی در پی سکته و شرایط وخیم جسمانی و در نتیجه تلاش‌های فراوان خانواده و پیگیریهای مستمر فعالان و تشکلهای مختلف به مرخصی جهت معاینه پزشکی و بررسی دقیق وضعیت جسمیاش آمد. روزهای ابتدایی مرخصی رضا مصادف با چند روز تعطیلی عمومی بود و پس از آن پزشک معالجاش برای بررسی وضعیت افتادگی پلک چشم و سردردهای شدید مداوم و همچنین فشار خون بالا دستور انجام MRI، نوار مغزی، آزمایش خون و سونوگرافی از گردن داد و همچنین به دلیل فشار خون بالا بررسی وضعیت کلیه و مثانه را ضروری دانست… این آزمایشات در حال انجام بود، که دادستانی روز ۲۳ بهمن به رضا گفت: مرخصیاش به اتمام رسیده و باید فوراً به زندان بازگردد، اما رضا به آنان اعلام کرد که به دلیل تعطیلات عمومی نتوانسته است دستورات پزشک را پیگیری کند و در نهایت با اصرار او و خانواده قرار شد تا انجام تمامی آزمایش‌ها و دستورات مؤکد پزشک، مرخصی تمدید شود.

روند انجام موارد فوقالذکر در شرایط اورژانسی و فشرده در حال انجام بود و تنها قسمتی از کارها انجام شده بود که با فشار دادستانی و مقامات امنیتی روز یکشنبه ۲۹ بهمن رضا شهابی به زندان بازگردانده شد؛ این در حالی بود که ریشه و دلیل مسأله مهم فشار خون بالا و همچنین عارضه فلج بل (فلج بل با ایجاد ضعف ناگهانی در عضلات تصورت، باعث افتادگی نیمی از صورت می‌شود) مشخص نشده بود، عارضه‌ هایی که شرایط زندان باعث تشدیدشان میشود. طنز تلخ ماجرا این است که همواره پس از سکته، بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستری میشود، اما انگار بخش مراقبتهای ویژه برای رضا شهابی بند ۲۰۹ زندان اوین است! کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن اعتراض شدید نسبت به ناقص گذاشتن روند درمان این کارگر زندانی و عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و بازگرداندن وی به زندان، اعلام میدارد که رضا شهابی، که چندماه از اتمام حکماش نیز میگذرد، باید سریعاً و بیهیچ قید و شرطی آزاد شود، تا در فضایی مناسب و به دور از تنش تحت درمان دقیق و مستمر قرار بهگیرد. مسئولیت عواقب عدم انجام این مهم و مخاطراتی که سلامتی رضا را تهدید میکند، مستقیماً برعهده مسئولان قضایی و امنیتی است».

حزب کار ایران (توفان) بازگرداندن رضا شهابی به زندان را شدیداً محکوم میکند. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این کارگر شریف هستیم که برای کسب حقوق صنفی و دمکراتیک همه کارگران در چهارچوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیکار میکند. ما بار دیگر از احزاب و سازمانهای مارکسیستی ـ لنینیستی متشکل در کنفرانس بینالمللی، نیروهای دمکراتیک و مترقی، سازمانهای کارگری و شخصیتهای آزادیخواه میخواهیم که رژیم ضد کارگری و ارتجاعی جمهوری اسلامی را برای به بندکشیدن مجدد رضا شهابی محکوم کنند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او از زندان شوند.

Print Friendly, PDF & Email