سه شنبه , ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / امپریالیسم آمریکا مخالف وحدت دوکره دربازی‌های زمستانی
cnn

امپریالیسم آمریکا مخالف وحدت دوکره دربازی‌های زمستانی

انقلاب چین، پس از ۲۵ سال مبارزه مسلحانه بیوقفه _ ازسال ۱۹۲۴ تا ۱۹۴۹، به رهبری مائو, به پیروزی رسید.

امپریالیسم آمریکا به دلیل ذات تجاوزکارانهاش، از به رسمیتشناختن جمهوری نوپای خلق چین امتناع ورزید و در سر سودای تسخیر دوباره چین و تسلط بر آسیا را داشت! لذا در سال۱۹۵۰ جنگ کره را، با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی، توسط نوکران و سرسپردگان کره جنوبی آغازکرد.

۶۸ سال از آن زمان گذشت. در تمام این مدت، آمریکا و ژاپن و رژیم دستنشانده کره جنوبی، با هرگونه اتحاد دو کره، که از یک ملت هستند، مخالفت کردند و دسیسه چیدند.

بازیهای زمستانی کره جنوبی، با دوراندیشی سیاسی جمهوری دمکراتیک خلق کره، منجر به بیآبروئی و انزوای امپریالیسم آمریکا گردید. در این المپیک دو کره با هم و تحت لوای یک پرچم، پرچم شبه جزیره همه کره، رژه رفتند. دهها میلیون از مردم شمال و جنوب مشتاقانه خواهان وحدتاند. اما مگر امپریالیسم جنایتکار آمریکا راضی به اتحاد و احیاء کشور متحد کره است!؟ حمل پرچم واحد کره توسط ورزشکاران کرهای به مذاق آمریکا خوش نیامد.

نظام سرمایهداری غرب و در رأس همه آنها، ایالات متحده آمریکا، به دلیل ماهیت تجاوزکارانه و برای کسب هرچه بیشر سود دست به هر جنایتی میزند. فروش میلیاردی اسلحه توسط آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه به عربستان و قطر و امارات و دیگر کشورها بر کسی پنهان نیست.

بر همین اساس آنها با همه نیروهای واقعاً ضدامپریالیسم و همه سازمانها و احزاب مخالف با نظام سرمایهداری دشمناند!

کره شمالی، که در جنگ تحمیلی بر کره، چندین میلیون کشته و ویرانی کشور و ددمنشی آمریکا را تجربه کرده بود، به درستی و به حق، برای دفاع از خود، کشورش را به سلاح اتمی مجهز نمود.

در همین بازیهای زمستانی، آمریکا، پنس، معاون ترامپ، یکی از هارترین سگهای خود را به کره جنوبی فرستاد، تا پشت پرده و آشکارا مانع وحدت احتمالی دو کره گردد. برای رژیمهای غرب، المپیک هیچگونه جذابیتی ندارد، مهم دودستگی کره و اختلاف و ایجاد بحران در کره زمین است!!

نمونه دیگر سوریه است. علیرغم شکستاش در سوریه و نابودی تقریبی لشگر داعش، که از بیش از صد کشور گردآوری و به جنگ ملت سوریه گسیل کرده بود، حاظر به ترک سوریه نیست و جنگ جدیدی را تدارک دیده است! رسانههای غربی از جمله BBC هیچگاه کشتارهای هوایی آمریکا را نشان نمیدهند، اما کلاه سفیدهای مجهز به دوربینهای فیلمبرداری در روی کلاه، اولین نفراتی هستند که بلافاصله از بمبارانهای هوایی سوریه و روسیه فیلم میگیرند و سریعاً به رسانههای غربی ارسال میکنند، تا جهانیان، از «جنایات» سوریه و روسیه مطلع گردند. همین دیروز جنگندههای آمریکا بیش از صدنفر از حامیان دولت سوریه را به قتل رساندند! BBC حتی یک بار فیلم آن را پخش نکرد! باری، «جهان میدان پیکار است، بیرحماند، بدخواهان _ طریق رزم ناهموارست، غدّارند همراهان».

رهایی بشریت از چنگال امپریالیسم و رژیمهای سرکوبگر دیر و زود دارد، سوخت و سوز هم دارد، اما ردخور ندارد!!

Print Friendly, PDF & Email