سه شنبه , ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / «آمریکا مسبب جنگ و هرج و مرج در جهان است»

«آمریکا مسبب جنگ و هرج و مرج در جهان است»

الیوراستون، کارگردان مترقی و نامدار هالیوود

«آمریکا مسبب جنگ و هرج و مرج در جهان است»

ویلیام الیور استون Oliver Stone ۱۵سپتامبر سال ۱۹۴۶ در نیویورک متولد شد. پدر او یهودی و مادرش کاتولیکی فرانسوی بود که در سال ۱۹۶۲ درحالیکه استون دوران نوجوانی خود را میگذراند، از یکدیگر جدا شدند. استون کودکی و نوجوانیاش را در تنهایی و انزوا سپری کرد و در جوانی در ارتش ایالات متحده ثبت نام کرد و از آوریل ۱۹۶۷ تا نوامبر ۱۹۶۸ به عنوان یکی از سربازان جنگ ویتنام در ارتش خدمت کرد و در این دوران دو مدال دریافت کرد. حضور در جنگ ویتنام تأثیر عمیقی بر ذهن این جوان گذاشت و سینما ابزاری شد، تا وی به وسیله آن بر علیه این جنگ ضدانسانی و سیاست بربرمنشانه و تجاوزکارانه کشورش واکنش نشان دهد.

الیور استون با ساخت سه فیلم «جوخه» (۱۹۸۶)، «متولد چهارم ژوئیه» (۱۹۸۹) و  «بهشت و زمین» جنبه‌های مختلفی از جنگ را به ‌تصویر کشید که دو فیلم «جوخه» و «متولد چهارم ژوئیه» دو جایزه بهترین فیلمنامه ارژینال و بهترین کارگردانی را در مراسم اسکار برای او به ارمغان آورند.

الیور استون که جایزه لورل انجمن نویسندگان را دریافت کرد، در یک سخنرانی جدی درباره نیاز به متوقف کردن جنگ سخن گفت و چنین بیان داشت: «همه عمرم با آدم‌هایی که جنگ را تمرین می‌کنند، مبارزه کرده‌ام. هیچ‌وقت از تلاش خود برای برقراری صلح، نزاکت و گفتن حقیقت دست برندارید».

الیوراستون درمراسم اهدای جوایز اتحادیه تهیهکنندگان، خطاب به فیلمسازان جوان یادآوری کرد:

«شما میتوانید منتقد دولت و جامعه خود باشید. حتماً نباید خود را با آن سازگار کنید. امروزه مد شده که هرگاه فرصتی پیش میآید، لگدی به جمهوریخواهان و ترامپ زده میشود، بیآنکه به اوباما و کلینتونها اشارهای کرد. ولی یادتان باشد در ۱۳ جنگی که ما در ۳۰ سال گذشته آغازکردهایم و ۱۴ تریلیون دلاری که خرج آنها کردهایم و هزاران هزار انسانی که از روی زمین محو کردهایم، به یاد داشته باشید که اینها کار یک رهبر نبوده، بلکه عامل آن یک سیستم بوده، سیستمی مرکب از جمهوریخواهان و هم دموکراتها. اسمش را هرچه میخواهید، بهگذارید. یک مجموعه نظامی، صنعتی، پولی، رسانه،ای، امنیتی. این سیستم این فجایع را تحت این پوشش مرتکب شده که این جنگها بهنام «پرچم ما» که با چنین غرور و افتخاری آن را به اهتزاز درمیاوریم، به راه افتادهاند و توجیهپذیر هستند. کشور برای عدهای مرفهتر شده، ولی به اسم این ثروت ما نمیتوانیم سیستم خود را به عنوان مرکز ارزشهای جهانی توجیه کنیم. ما به ایجاد چنین هرج و مرجها وجنگهایی ادامه میدهیم. قربانیان چنین سیاستی بیشمارند. ما میدانیم که در بیشتر از ۱۰۰ کشور، از طریق حمله نظامی، تغییر رژیم و هرج و مرج اقتصادی مداخله کردهایم. جنگ نیابتی هم نوعی جنگ است. این سیستمی است که جهان را به سمت نابودی همه ما می‌برد و به انقراض این سیّاره منجر میشود.»

Print Friendly, PDF & Email