شنبه , ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / فرخنده باد اول ماه مه، روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جهان

فرخنده باد اول ماه مه، روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جهان

طبقه کارگر در سراسر جهان قریب به ۱۲۹ سال است که این روز را به مناسبت تظاهرات عظیمی، که کارگران شیکاگو در روز اول ماه مه ۱۸۸۶ برپا داشتند، گرامی می‌دارد. تظاهرات کارگران شیکاگو آن روز توسط پلیس سرمایه به خاک و خون کشیده شده، ولی یاد این روز از خاطره‌ها محو نه‌گشت و اول ماه مه جلوه‌ای از همبستگی جهانی پرولتاریا در سراسر جهان گردید. در این مدت سرمایه‌داری جهانی کوشش بسیار کرد، تا این روز را از میان بردارد، زیرا هراس سرمایه‌داری از اتحاد و همبستگی و تشکل پرولتاریاست. آنجا که این دسیسه با مقاومت کارگران روبرو شد، بر این روز، «روز کار» نام نهاد و با این عمل وحشت خود را از نام کارگر عیان ساخت. در این روز کارگران همه کشورها، سوای رنگ، ملیت و مذهب فرا رسیدن زندگی آگاهانه خویش را در پیکارعلیه بیکاری، گرسنگی، استثمار و بینوائی جشن می‌گیرند و در این پیکار مشترک دو جهان در برابر هم صف‌آرایی می‌کنند؛ جهان سرمایه و جهان کار، جهان استثمار و بردگی، جهان برابری و برادری. خواست همه کارگران جهان محو و نابودی استثمار و بنانهادن جهانی بری از جنگ و فاشیسم و راسیسم، جهانی بری از فقر و فحشا و همه آن مظاهر وجودی نظام انگلی سرمایه‌داری است.

طبقه کارگر درعین اینکه ثروت‌آفرین و نیروی محرک جامعه است، پیشقراول و موتور انقلاب نیز به شمار می‌رود. بدون حضور طبقه کارگر در جنبش‌های دمکراتیک و آزادیبخش و بدون کسب رهبری انقلاب، توسط این طبقه، هیچ انقلابی به پیروزی نهایی نخواهد رسید و آزادی بشریت را، که در گرو سوسیالیسم است، به ارمغان نه‌خواهد آورد. نمونه انقلاب بهمن ۵۷ در برابر ماست. این انقلاب مدیون مبارزات کارگران صنایع نفت بود. بدون حضور نفت‌گران قهرمان ایران که شیرهای نفت را بستند و در صفوف قیام گام گذاردند، پیروزی ممکن نمی‌بود. اما از آنجا که کارگران فاقد رهبری کمونیستی بودند، نه‌توانستند مُهرخود را بر انقلاب بهٔ‌کوبند. از همین رو علی‌رغم پیکار قهرمانانه و تعیین‌کننده‌شان، پس از سقوط رژیم وابسته به امپریالیسم شاه، مجدداً به قعر جامعه پرتاب شدند، تا خود را برای خیزی دیگر آماده نمایند.

امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌رویم، که در ایران کابوس استبداد مذهبی همچنان مسلط است. طبقه کارگر از کلیه حقوق اجتماعی خویش محروم است، قانون کار، بیمه اجتماعی، حق تجمع در اتحادیه‌های کارگری فقط کلماتی بر روی کاغذ هستند. گرانی، فقر و بیکاری در ایران بی‌داد می‌کند و شورای عالی کار، که حداقل دستمزد را برای سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۲۶۴۰۰۰ تومان تعیین کرده است، چیزی است نزدیک به سه برابر زیر خط فقر و این به معنی تشدید فشار بر زحمتکشان و کشیدن شیره جانشان است. از طرفی رژیم جمهوری اسلامی در سال گذشته به سیاست زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب دگراندیشان، به ویژه فعالین کارگری، ادامه داد و میهنمان در فقر و گرانی و رشوه و فساد و دزدی، رانت‌خواری و مال‌خواری و بانک‌خواری‌های کلان پیشروی داشته است و سر نخ همه این دزدی‌های کلان به سران درجه اول نظام مافیایی حاکم وصل است و جز این نیست. خیزش خیره‌کننده کارگران و زحمتکشان در دیماه سال گذشته، که به مدت ده روز ادامه داشت، جرقه‌ای بود که به سرعت شعله‌ور شد و در سراسر ایران و در بیش از صد شهر بزرگ و کوچک ارکان جهموری اسلامی را به لرزه درآورد. این خیزش، خیزش خِرَد در مقابل جَهالت، خیزشی عادلانه علیه بیکاری و گرانی و فساد اقتصادی و سیاست‌های نئولیبرالی و سرکوب‌های سیاسی بود. فریاد خشم فروخفته میلیون‌ها مردمی بود که صبرشان به سرآمده، کارد به استخوان‌شان رسیده بود و رژیم حامی سرمایه‌دار و شیاد اسلامی را به چالش گرفتند. شکاف طبقاتی در ایران محصول سیاست‌های نئولیبرالی هر دو جناح و دزدی‌های باندهای هر دو جناح است.

امسال در شرایطی به استقبال روزاول ماه مه می‌رویم، که تجاوزات نظامی به خلق‌های جهان ادامه دارد. خروج فوری و بی‌قید و شرط ارتش متجاوز عربستان از یمن و خروج فوری و بی‌قید و شرط امپریالیسم آمریکا و متحدین‌اش از خاک سوریه، افغانستان، عراق و لیبی و برافراشتن پرچم دفاع از خلق در بند فلسطین و تأکید بر تحریم همه جانبه رژیم متجاوزصهیونیستی اسرائیل وظیفه انترناسیونالیستی همه کمونیست‌ها و نیروهای انقلابی در سراسر جهان است.

حزب کار ایران (توفان) اول ماه مه، روز کارگر را به همه کارگران شادباش می‌گوید و برایشان در پیکار متحدانه برعلیه سرمایه‌داری و امپریالیسم، علیه جنگ و خونریزی و فاشیسم و برای نان، صلح و آزادی پیروزی آرزو می‌کند. تنها از طریق انقلاب و راهی، که لنینیسم نشان می‌دهد، قادریم قدرت سیاسی را به کف به‌گیریم و آینده تابناک بشری را رقم به‌زنیم. این راه رهائی بشریت و راه تحقق حقوق بشر برای همه کارگران و زحمتکشان است.

 

فرخنده باد اول ماه مه روز نمایش پر قدرت اتحاد کارگران جهان!

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی، به دست کارگران و زحمتکشان ایران!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت!

حزب کار ایران (توفان)

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۴۲ فروردین ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email