یکشنبه , ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / در حاشیه اعتراضات اخیر بازار

در حاشیه اعتراضات اخیر بازار

در حاشیه اعتراضات اخیر بازار

برگرفته از کانال تلگرام حزب کارایران ( توفان)

اعتراضات روزهای اخیر مردم ولایه‌های خرده بورژوازی شهری جامعه در اطراف خیابان‌های بازار و مخبرالدوله و جمهوری، علیه گرانی و فقر و نابسامانی نرخ ارز و برعلیه بی‌توجه‌ای نظام فاسد و مستبد اسلامی به مطالبات دمکراتیک و طبیعی مزد‌بگیران جامعه، برحق است. این اعتراضات، اگرچه حامل شعارهای شفاف طبقاتی خیزش دیماه سال گذشته نیست، لیکن برخی از شعارهای مردم از جمله «مرگ بر دیکتاتور» و «نفی جناح‌های حاکمیت» شبیه به شعارهای دیماه است. شعله‌ورشدن حرکت اعتراضی مردم، که در پشت نزاع درونی رژیم و تضعیف جناح حسن روحانی توسط جناح مقابل دوباره سربلندکرده است، اگر جهت‌گیری سیاسی علیه عفریت خارجی نکند و به تشکل روی نیاورد، همانند اعتراضات گذشته به تدریج سرکوب و به شکست خواهد انجامید. شایان ذکراست که قشر فوقانی بازار همواره مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی بوده است و مهمترین عامل افزایش نرخ دلار در تهران هست و بیشترین سود را از آشفتگی‌ بازار ارز میبرد. این قشر که مخالف تولید و نظارت اجتماع بر ثروت و مالیات است، از بیخ و بن ارتجاعی است.

متأسفانه امروز مردم ناراضی و لگدکوب‌شده ایران در اثر فقدان یک بدیل انقلابی به دنبال هر جریان مشکوک و ارتجاعی روان می‌شود و با توسل به شعارهای انحرافی که از بلندگوهای خارجی و برای منافع خاصی در منطقه تبلیغ می‌شود، طلب حق و به رژیم دهن‌کجی می‌کند. باید هوشیارانه از تشدید نزاع بالائی‌ها، که ناشی از تشدید بحران اقتصادی و بن‌بست نظام سرمایه‌داری اسلامی است، سود بُرد و با طرح شعارهای صحیح اعتراضات را یک گام به جلو سوق داد .

رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در بن‌بست سیاسی – اقتصادی قرار دارد و از حضور مردم معترض در صحنه اجتماع بیش از امپریالیسم و صهیونیسم می‌ترسد و برای حفظ نظام ارتجاعی‌اش، به هر خیانت و جنایتی متوسل می‌شود. اوضاع نابسامان کنونی و بی‌کفایتی سردمداران ریز و درشت و دزد و فاسد اسلامی و تشدید سرکوب فشارهای داخلی، راه را برای نفوذ عُمال خارجی هموار می‌کند.

بسیاری از شعارهای ارتجاعی تظاهرکنندگان اخیر، که مورد استقبال امپریالیسم و صهیونیسم و مزدورانشان قرار گرفته است، بر ضد منافع ملّی مردم ایران و خلق‌های منطقه است، باید با آن مبارزه کرد و با روشنگری صبورانه، ماهیت دشمنان خارجی و اهداف پلیدشان را افشاء ساخت.

شعار علیه ملت فلسطین و یا لبنان و سوریه و یمن شعارهای انحرافی و اسرائیلی است و ربطی به فساد و دزدی و اختلاس و فقر و بیکاری داخلی ندارد. اعتراضات خودجوش مردم با نبود یک آلترناتیو سیاسی قابل اعتماد انقلابی به هر سویی خواهد رفت و اگر سامان نه‌گیرد، فرجامی جز شکست نه‌خواهد داشت .

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.

مرگ بر رژیم حامی سرمایه‌دار، عامل فقر و فساد!

مرگ بر امپریالیسم و صهیونیسم و مزدورانشان!

حزب کار ایران (توفان)

۵ تیرماه ۱۳۹۷

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۴۴ تیر ماه ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email