چهارشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / پیرامون دستگیری کارگران فولاد اهواز

پیرامون دستگیری کارگران فولاد اهواز

کارگران زندانی بی قید و شرط آزاد باید گردند

پیرامون دستگیری کارگران فولاد اهواز

امروز (سه‌شنبه ۱۲ ژوئن، ۲۲ خرداد) نیروهای سرکوب‌گر و ضدکارگری جمهوری اسلامی با یورش وحشیانه به تجمع کارگران فولاد اهواز چندین نفر را بازداشت کردند. این تجمع اعتراضی به خاطر بازداشت بیش از ۵۰ نفر از کارگرانی بود که شب گذشته توسط مأموران نیروی انتظامی دستگیر و زندانی شدند. تجمع شب گذشته به دنبال فراخوان کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد اهواز» در فلکه کیان‌پارس اهواز انجام گرفت.

رژیم سرمایه‌داری اسلامی حاکم، که پاسخ نان و آزادی را با چماق و شلاق می‌دهد، مذبوحانه می‌کوشد با نشان‌دادن مشت آهنین مانع گسترش اعتراضات کارگری گردد، تا به خیال خود تا ابد بر خَرِ مُراد سوار باشد و به غارت و چپاول ثروت جامعه ادامه دهد. غافل از اینکه رژیم اسلامی هر اندازه بیشتر سرکوب کند و به توهین و تحقیر کارگران، این ثروت‌آفرینان جامعه، به‌پردازد، به همان اندازه انقلاب آتی ایران خونین‌تر و قهرآمیزتر خواهد بود و رژیم ملایان سرنوشتی بهتر از سرنوشت رژیم خودفروخته پهلوی نخواهد داشت. کارگران ایران راهی جز اتحاد و تشکل و اتکاء به نیروی خویش و ایستادگی در مقابل بربریت نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ندارند.

حزب کار ایران (توفان) این یورش وحشیانه را به شدت محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همه کارگران زندانی است.

حزب کار ایران (توفان)

سه شنبه ۱۲ ژوئن/۲۲ خرداد

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۴۴ تیر ماه ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email